Наукова діяльність

Додаткова інформація

 

Колектив кафедри має вагомі здобутки і в науковій роботі. Протягом багатьох років ведуться наукові дослідження з актуальних питань економічної науки та практики.

Публікації викладачів кафедри 2018 р - Публікації в наукових виданнях (статті, тези, монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, методичні вказівки) та участь в наукових заходах (семінари, конференції тощо) за 2018 рік.

Публікації викладачів кафедри 2019 р - Публікації в наукових виданнях (статті, тези, монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, методичні вказівки) та участь в наукових заходах (семінари, конференції тощо) за 2019 рік.

Публікації викладачів кафедри 2020 р - Публікації в наукових виданнях (статті, тези, монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, методичні вказівки) та участь в наукових заходах (семінари, конференції тощо) за 2020 рік.

Публікації викладачів кафедри 2021 р - Публікації в наукових виданнях (статті, тези, монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, методичні вказівки) та участь в наукових заходах (семінари, конференції тощо) за 2021 рік.

 

Звіт про науково-дослідну роботу за 2019 - Науково-прикладні засади розвитку соціально-економічних систем на основі раціонального ресурсокористування (проміжний) 

Звіт  про науково-дослідну роботу за 2020 -Науково-прикладні засади розвитку соціально-економічних систем на основі раціонального ресурсокористування (проміжний) 

Звіт  про науково-дослідну роботу за  2018-2020 - Науково-прикладні засади розвитку соціально-економічних систем на основі раціонального ресурсокористування

Звіт  про науково-дослідну роботу за 2021 - Економічний механізм інституційних та структурних трансформацій соціально-економічних систем на основі концепції сталого розвитку 

 

Публікації з студентами   2018         2019         2020         2021

 

Зокрема науковцями кафедри проводяться науково-дослідні роботи у наведених нижче напрямах:

- розвиток малого і середнього підприємництва, інституції та інструменти його підтримки (бізнес-інкубатори, бізнес-освіта та бізнес-підготовка, цільове бюджетне програмування тощо); соціально-економічна безпека (підприємства, регіону, країни); соціалізація ринкового механізму і соціальне підприємництво; інтелектуальна економіка та інтелектуальний бізнес; капітал: формування і використання (доцент, к.е.н. Бережницька У.Б.);

- стратегія партнерства; інтеграція та дезінтеграція суб’єктів господарювання (професор, д.е.н. Данилюк М.О.);

- економічний механізм підвищення ефективності розвідки і розробки нафтових і газових родовищ; механізм рентного регулювання роботи нафтогазовидобувних підприємств; економічна оцінка матеріальних і нематеріальних ресурсів підприємств (професор, д. е.н.  Витвицький Я.С.);

формування та використання людського капіталу, формування та становлення регіонального освітнього менеджменту, управління персоналом (професор, д.е.н. Зелінська Г. О.);

оцінювання ефективності діяльності суб'єктів господарювання їх бізнес-процесів та інвестиційної привабливості (доцент, к.е.н. Метошоп І.М.);

- засади формування структури транснаціонального ринку послуг; стратегічний аналіз доцільності інвестування у розвиток стратегічних господарських підрозділів (доцент, к. е. н.  Войтків Л.С.);

- інноваційні підходи до впровадження альтернативних енергоресурсів у паливний баланс регіону (доцент, к.е.н. Андрійчук І.В.);

- інвестиції в бізнесі; аналіз інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання; бізнес-аналіз і поведінкова економіка; ефективне функціонування інтегрованих корпоративних структур (доцент, к. е. н. Паневник Т.М.);

- оцінка ефективності функціонування систем інформаційного забезпечення промислових підприємств; управління рзиками на підприємствах ннатогазового комплексу; управління стартапами в інноваційному бізнесі (доцент, к.е.н Хвостіна І. М.);

- основні проблеми та шляхи розвитку газотранспортної системи України (доцент, к.е.н. Федорович І. В.);

- економіка та управління підприємствами газотранспортної системи; теоретико- методичні засади формування стратегії розвитку підприємства (доцент, к.е.н. Савко О.Я.);

-  “зелена економіка” в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку; діяльність бізнесу в умовах сталого розвитку (доцент, к.е.н. Мельничук І. В.);

теоретичні та прикладні засади екологічної складової сталого розвитку; формування системи управління ремонтним обслуговуванням нафтогазовидобувних підприємств (доцент, к.е.н. Гобир І.Б.)

- розвиток інновацій в соціально-економічних системах різного рівня, передумови та пріоритети формування інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій, особливості генерування, продукування та поширення соціальних інновацій у соціально-економічних системах в умовах сталого (збалансованого) розвитку, досвід реалізації проектів сталого розвитку провідних країн світу для України, економіка і організація інноваційної діяльності, креативна економіка, формування бізнес моделі підприємства. (асистент Буй Ю. В.).