Матеріально-технічне забезпечення

Додаткова інформація

 

Матеріально-технічна база кафедри прикладної економіки розміщена в корпусі № 1 та № 3 (вул. Шопена, 1) ІФНТУНГ. Приміщення кафедри знаходяться на п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі.

За випусковою кафедрою прикладної економіки, що здійснює підготовку здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка», наказом ректора «Про закріплення приміщень» від 31.09.2018 р. № 204 закріплено 5 навчальних аудиторій та 4 аудиторії  ( 3 аудиторії у - корпусі № 1 та 1 аудиторія - корпус № 3) для наукових, педагогічних працівників та допоміжного персоналу. 

Крім власної спеціалізованої аудиторії та комп’ютерного класу, кафедра прикладної економіки використовує також ряд навчальних та спеціалізованих аудиторій  університету.

Приміщення навчальних та навчально–дослідницьких лабораторій використовується для виконання науково-дослідних робіт, дисертаційних досліджень, а також для науково-дослідної роботи студентів. У аудиторіях №1508 й №3210, що закріплені за кафедрою прикладної економіки, проводяться індивідуальні та групові консультації, виконується науково-дослідна робота зі студентами, здійснюється підготовка робіт для участі у конкурсах.

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів для виконання навчального плану за спеціальністю 051 «Економіка» наведено у таблиці.

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа, кв. метрів

Найменування навчальної дисципліни

Опис обладнання, устаткування

Комп’ютерний клас №1509, 64,9 мІ

1.Оптимізаційні методи і моделі; 2. Економетрика;

3. Інтернет-технології в економіці

Комп’ютери використовуються для проведення лабораторних та розрахункових робіт
Лекційна аудиторія кафедри прикладної економіки №1508, 70,5 м

1. Економіка суб’єктів господарювання

2. Економічний аналіз;

3. Потенціал і розвиток підприємства;

4. Економіка та організація інноваційної діяльності

Обладнання використовується викладачами кафедри для:

- унаочнення матеріалу,

- демонстрації мультимедійних презентацій з метою оптимізації процесу навчання на практичних заняттях та під час лекцій,

- підготовки студентів до участі у конференціях і до публічних виступів з мультимедійними презентаціями

 

Лекційна аудиторія кафедри прикладної економіки № А-14, 183 м

1. Планування і контроль на підприємстві

2. Управління витратами

3. Соціально-економічна безпека

4. Методологія наукових досліджень

Обладнання використовується викладачами кафедри для:

- унаочнення матеріалу,

- демонстрації мультимедійних презентацій з метою оптимізації процесу навчання на практичних заняттях та під час лекцій,

- підготовки студентів до участі у конференціях і до публічних виступів з мультимедійними презентаціями
Бізнес-інкубатор ІЕМ (286 мІ)

1. Інтелектуальний бізнес;

2. Практична підготовка 1;

Обладнання використовується викладачами кафедри для:

- демонстрації мультимедійних презентацій 

 Аудиторія кафедри прикладної економіки №3216,  65,2 м

  Лекційна аудиторія (ведуться ремонтні роботи)
Аудиторія кафедри прикладної економіки № 3210, 10,5 м   кабінет магістерського проектування (ведуться ремонтні роботи)
Аудиторія кафедри прикладної економіки № 3232, 13,3+25,3 м для наукових/ педагогічних працівників кабінет професора кафедри ПЕК
Аудиторія кафедри прикладної економіки №1513, 38,8 м для наукових/ педагогічних працівників викладацька кафедри ПЕК
 Аудиторія кафедри прикладної економіки №1515, 23,2 м для наукових/ педагогічних працівників викладацька кафедри ПЕК
Аудиторія кафедри прикладної економіки №1517, 23,5 м для наукових/ педагогічних працівників викладацька кафедри ПЕК, допоміжного персоналу

 Аудиторія Б2          

Бізнес-інкубатор, Аудиторія Б2

Аудиторія Б2
Бізнес-інкубатор, Аудиторія Б2
Аудиторія Б1
Бізнес-Інкубатор, Аудиторія Б1
Аудиторія Б1
Бізнес-Інкубатор, Аудиторія Б1
Аудиторія Б1
Бізнес-Інкубатор, Аудиторія Б1

Лекційна аудиторія 1508 Лекційна аудиторія 15081509А-14А-14

Викладацька кафедри ПЕК , 1513 аудВикладацька кафедри ПЕК , 1513 ауд  Викладацька кафедри ПЕК , 1517 аудВикладацька кафедри ПЕК , 1517 аудВикладацька кафедри ПЕК , 1515 аудвикладацька кафедри ПЕК , 1515 ауд