6. Вибіркові дисципліни професійного спрямування

Додаткова інформація

Дисципліни вільного вибору 2024 р.

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

– дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (перехід на каталог)

– професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 01.12.2023 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору: 1) ознайомлення з процедурою вибору з 19.02 по 06.04. 2024 р.

                        2) голосування студентів за дисципліни з 08.04 по 26.04. 2024 р. шляхом подання відповідних  заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекціїї ІЕМ;

                        3) узагальнення результатів.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри на 2024-2025 н.р.

Кафедральний каталог професійних (фахових) дисциплін спеціальності 071 - Облік і оподаткування

Назва дисципліниспеціальність/ освітня програмамова викладаннясеместркр./ год.анотація

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

студентам групи ОП-23-1

Виберіть 2 дисципліни (по 3 кредити) для вивчення у 3 семестрі та

3 дисципліни (дві по 3 кредити, одна на 5 кредитів) - у 4 семестрі 2024-2025 н.р.

Заповніть форму для здійснення вибору РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОП-23-1

вибір у 3 семестрі: 2 дисципліни (по 3 кредити)
Інтернет технології в управлінні 071 - Облік і оподаткуванняукраїнська33 кр./ 90 год.1
Інтернет технології071 - Облік і оподаткуванняукраїнська33 кр./ 90 год.1
Організація бізнес-проектів071 - Облік і оподаткуванняукраїнська33 кр./ 90 год.1
Формування маркетингового контенту071 - Облік і оподаткуванняукраїнська33 кр./ 90 год.1
вибір у 4 семестрі: 2 дисципліни (по 3 кредити)
Етика та психологія ділового спілкування071 - Облік і оподаткуванняукраїнська43 кр./ 90 год.1
Облікова політика підприємства071 - Облік і оподаткуванняукраїнська43 кр./ 90 год.1
Економіка в умовах сталого розвитку071 - Облік і оподаткуванняукраїнська43 кр./ 90 год.1
Бізнес-планування071 - Облік і оподаткуванняукраїнська43 кр./ 90 год.1
вибір у 4 семестрі: 1 дисципліна (на 5 кредитів)
Фінансовий моніторинг та публічні закупівлі071 - Облік і оподаткуванняукраїнська45 кр./ 150 год.1
Національна та регіональна економіка071 - Облік і оподаткуванняукраїнська45 кр./ 150 год.1

студентам групи ОП-22-1, ОПз-22-1

Виберіть 1 дисципліну на 3 кредити для вивчення у 5 семестрі

та 1 дисципліну на 3 кредити для вивчення у 6 семестрі 2024-2025 н.р.

Заповніть форму для здійснення вибору РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОП-22-1       РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОПз-22-1 

вибір у 5 семестрі : 1 дисципліна (на 3 кредити)
Облік ЗЕД071 - Облік і оподаткуванняукраїнська53 кр./ 90 год.1
Облік в банках071 - Облік і оподаткуванняукраїнська53 кр./ 90 год.1
Міжнародні стандарти освіти професійних бухгалтерів071 - Облік і оподаткуванняукраїнська53 кр./ 90 год.1
вибір у 6 семестрі : 1 дисципліна (на 6 кредитів)
Облік на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства071 - Облік і оподаткуванняукраїнська66 кр./ 180 год.1
Облік в галузях економіки071 - Облік і оподаткуванняукраїнська66 кр./ 180 год.1

студентам групи ОП-21-1, ОПз-21-1

Виберіть 1 дисципліну на 3 кредити для вивчення у 7 семестрі та

2 дисципліни по  3 кредити для вивчення у 8 семестрі 2024-2025 н.р.

Заповніть форму для здійснення вибору РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОП-21-1       РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОПз-21-1 

вибір у 7 семестрі: 1 дисципліна (на 3 кредити)
Облік ЗЕД071 - Облік і оподаткуванняукраїнська73 кр./ 90 год.1
Облік в банках071 - Облік і оподаткуванняукраїнська73 кр./ 90 год.1
вибір у 8 семестрі: 2 дисципліни (по 3 кредити)
Облікова політика підприємства071 - Облік і оподаткуванняукраїнська83 кр./ 90 год.1
Облік на підприємствах нафтогазової промисловості071 - Облік і оподаткуванняукраїнська83 кр./ 90 год.1
Фінансовий моніторинг та публічні закупівлі071 - Облік і оподаткуванняукраїнська83 кр./ 90 год.1

 

Дисципліни вільного вибору 2023 р.

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

– дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (перехід на каталог)

– професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 06.12.2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору: 1) ознайомлення з процедурою вибору з 20.02 по 14.04. 2023 р.

                        2) голосування студентів за дисципліни з 17.04 по 05.05. 2023 р. шляхом подання відповідних  заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекціїї ІЕМ;

                        3) узагальнення результатів.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри обліку та оподаткування на 2023-2024 н.р.

Кафедральний каталог професійних (фахових) дисциплін спеціальності 071 - Облік і оподаткування

Назва дисципліниспеціальність/ освітня програмамова викладаннясеместркр./ год.анотація

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

студентам групи ОП-23-1

Виберіть 2 дисципліни по 3 кредити кожна  для вивчення у 2 семестрі 2022-2023 н.р.

Заповніть форму для здійснення вибору РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОП-23-1

Національна та регіональна економіка071 - Облік і оподаткуванняукраїнська23 кр./ 90 год.1
Регіональне управління071 - Облік і оподаткуванняукраїнська23 кр./ 90 год.1
Історія бухгалтерського обліку071 - Облік і оподаткуванняукраїнська 23 кр./ 90 год.1
Міжнародні стандарти освіти професійних бухгалтерів071 - Облік і оподаткуванняукраїнська 23 кр./ 90 год.1
Банківська справа та страхування 071 - Облік і оподаткуванняукраїнська 23 кр./ 90 год.1
Етика та психологія ділового спілкування071 - Облік і оподаткуванняукраїнська 23 кр./ 90 год.1

студентам групи ОП-22-1

Виберіть 2 дисципліни (по 3 кредити) для вивчення у 3 семестрі та

3 дисципліни (дві по 3 кредити, одна на 5 кредитів) - у 4 семестрі 2023-2024 н.р.

Заповніть форму для здійснення вибору РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОП-22-1

вибір у 3 семестрі: 2 дисципліни (по 3 кредити)
Інтернет технології в управлінні 071 - Облік і оподаткуванняукраїнська33 кр./ 90 год.1
Інтернет технології071 - Облік і оподаткуванняукраїнська33 кр./ 90 год.1
Організація бізнес-проектів071 - Облік і оподаткуванняукраїнська33 кр./ 90 год.1
Формування маркетингового контенту071 - Облік і оподаткуванняукраїнська33 кр./ 90 год.1
вибір у 4 семестрі: 2 дисципліни (по 3 кредити)
Податкова система і право071 - Облік і оподаткуванняукраїнська43 кр./ 90 год.1
Облікова політика підприємства071 - Облік і оподаткуванняукраїнська43 кр./ 90 год.1
Економіка в умовах сталого розвитку071 - Облік і оподаткуванняукраїнська43 кр./ 90 год.1
Бізнес-планування071 - Облік і оподаткуванняукраїнська43 кр./ 90 год.1
вибір у 4 семестрі: 1 дисципліна (на 5 кредитів)
Фінансовий моніторинг та публічні закупівлі071 - Облік і оподаткуванняукраїнська45 кр./ 150 год.1
Національна та регіональна економіка071 - Облік і оподаткуванняукраїнська45 кр./ 150 год.1

студентам групи ОП-21-1, ОПз-21-1

Виберіть 1 дисципліну на 3 кредити для вивчення у 5 семестрі

та 1 дисципліну на 3 кредити для вивчення у 6 семестрі 2023-2024 н.р.

Заповніть форму для здійснення вибору РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОП-21-1       РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОПз-21-1 

вибір у 5 семестрі : 1 дисципліна (на 3 кредити)
Облік ЗЕД071 - Облік і оподаткуванняукраїнська53 кр./ 90 год.1
Облік в банках071 - Облік і оподаткуванняукраїнська53 кр./ 90 год.1
Облік та оподаткування в ІТ071 - Облік і оподаткуванняукраїнська53 кр./ 90 год.1
вибір у 6 семестрі : 1 дисципліна (на 6 кредитів)
Облік на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства071 - Облік і оподаткуванняукраїнська66 кр./ 180 год.1
Облік в галузях економіки071 - Облік і оподаткуванняукраїнська66 кр./ 180 год.1

студентам групи ОП-20-1, ОПз-20-1

Виберіть 1 дисципліну на 3 кредити для вивчення у 7 семестрі та

2 дисципліни по  3 кредити для вивчення у 8 семестрі 2023-2024 н.р.

Заповніть форму для здійснення вибору РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОП-20-1       РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОПз-20-1 

вибір у 7 семестрі: 1 дисципліна (на 3 кредити)
Облік ЗЕД071 - Облік і оподаткуванняукраїнська73 кр./ 90 год.1
Облік в банках071 - Облік і оподаткуванняукраїнська73 кр./ 90 год.1
Облік та оподаткування в ІТ071 - Облік і оподаткуванняукраїнська73 кр./ 90 год.1
вибір у 8 семестрі: 2 дисципліни (по 3 кредити)
Облікова політика підприємства071 - Облік і оподаткуванняукраїнська83 кр./ 90 год.1
Податкова система і право071 - Облік і оподаткуванняукраїнська83 кр./ 90 год.1
Міжнародні стандарти аудиту071 - Облік і оподаткуванняукраїнська83 кр./ 90 год.1
Облік на підприємствах нафтогазової промисловості071 - Облік і оподаткуванняукраїнська83 кр./ 90 год.1
Облік в державному секторі економіки071 - Облік і оподаткуванняукраїнська83 кр./ 90 год.1

другий (магістерський) рівень вищої освіти

студентам груп ОПм-23-1, ОПмз-23-1

Виберіть 3 дисципліни по 3 кредити кожна для вивчення у 2 семестрі 2023-2024 н.р.

Заповніть форму для здійснення вибору РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОПм-23-1     РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОПмз-23-1

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті071 - Облік і оподаткуванняукраїнська23 кр./ 90 год.1
Оптимізаційні методи і моделі071 - Облік і оподаткуванняукраїнська23 кр./ 90 год.1
Інтелектуальний бізнес071 - Облік і оподаткуванняанглійська23 кр./ 90 год.1
Міжнародні стандарти фінансової звітності071 - Облік і оподаткуванняукраїнська23 кр./ 90 год.1
Фінансовий моніторинг та публічні закупівлі071 - Облік і оподаткуванняукраїнська23 кр./ 90 год.1
Звітність  суб’єктів  державного сектору економіки  071 - Облік і оподаткуванняукраїнська23 кр./ 90 год.1
Облік зовнішньоекономічної діяльності071 - Облік і оподаткуванняукраїнська23 кр./ 90 год.1

студентам груп ОПм-22-1, ОПмз-22-1

Виберіть 1 дисципліну на 5 кредитів для вивчення у 3 семестрі 2023-2024 н.р.

Заповніть форму для здійснення вибору РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОПм-22-1     РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРУ ОПмз-22-1

Консолідована фінансова звітність071 - Облік і оподаткуванняукраїнська35 кр./ 150 год.1
Стратегічний управлінський облік071 - Облік і оподаткуванняукраїнська35 кр./ 150 год.1
Державний фінансовий контроль071 - Облік і оподаткуванняукраїнська35 кр./ 150 год.

 

1

Бізнес-планування в підприємництві071 - Облік і оподаткуванняанглійська35 кр./ 150 год.1