8. Положення про кафедру Обліку та оподаткування ІФНТУНГ

Додаткова інформація

Положення

положенняПоложення про Кафедру обліку та оподаткування  регулює її правове становище, структуру, права, завдання і обовязки, відповідальність,  взаємодію з іншими структурними підрозділами, документування тощо.