16. Оголошення

Додаткова інформація

Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 300 від 31.10.2022р. затверджено склад екзаменаційної комісії з випуску фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 н.р. зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»:

                  Голова ЕК:Галюк Лариса Іванівна к.е.н., фінансовий директор-головний бухгалтер ПАТ «Барва»

Члени комісіїКафка Софія Михайлівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування, заступник голови комісії

Савчук Тетяна Василівна – к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування

Чучук Юрій Володимирович  – к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування

Секретар комісії:  Степанюк Ольга Сергіївнак.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ спеціальності 071 - Облік і оподаткування

22 та 23 грудня 2022 р. відбудеться засідання екзаменаційної комісії з захисту магістерських робіт студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  071-Облік і оподаткування. Засідання буде проходити у режимі он-лайн за посиланням.

Голова екзаменаційної комісії – кандидат економічних наук, фінансовий директор ПАТ Завод тонкого органічного синтезу Барва Галюк Лариса Іванівна 

Кафедра обліку  та оподаткування Вхід за посиланням : https://meet.google.com/vbs-ypkh-ccx

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

 22.12.22  1100 год

1

Алексін Денис Андрійович

«Особливості обліку оренди за МСФЗ та її аудит (на прикладі ТОВ «Аудит-Сервіс ІНК»)»

2

Єременко Віталій Юрійович

«Організація обліку та аналіз доходів і витрат основної діяльності будівельних підприємств на прикладі ТОВ «Альянсбуд-ІФ»»

3

Гірник Юлія Василівна

«Обліково-аналітичне забезпечення операцій з активами та зобов’язаннями ТОВ «Мірам»: Облік, аналіз та контроль розрахунків за виплатами працівникам»

4

Озар Тетяна Сергіівна

«Облік та внутрішній контроль дебіторської заборгованості  ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ»»

5

Шолопак Каріна Анатоліївна

«Організація обліку і оподаткування розрахунків за службовими відрядженнями в межах України на прикладі ТОВ «Аудит-Сервіс ІНК»»

23.12.21  1100 год

1

Гурська Христина Ярославівна

«Обліково-аналітичне забезпечення операцій з активами та зобов’язаннями ТОВ «Мірам»: Організація обліку, аналіз та контроль довгострокових матеріальних активів»

2

Занько Роксолана Іванівна

«Особливості обліку та оподаткування заробітної плати працівників ТОВ «Фірма "Надія»»

3

Грушка Іванна Іванівна

«Облік та аудит амортизації основних засобів ПрАТ «Івано-Франківськцемент»»

4

Скрипник Соломія Ігорівна

«Облік і оподаткування розрахунків з оплати праці на прикладі ПП «ТЦС «Інстал-сервіс»»

5

Гайдич Діана  Ігорівна

«Облік та оподаткування експортно-імпортних операцій (на прикладі ТОВ «Консалтингова компанія «АУДИТ ЕКСПЕРТ»)»

Увага, у звязку з тривалою повітряною тривогою І етап XXXV науково-технічної конференції студентів на 2022-2023 н.р. спеціальності  071 - Облік і оподаткування перенесено на 14.12.2022 на 15 год. (онлайн) . Вхід за посиланням https://us04web.zoom.us/j/6721327160?pwd=L2FscHZqajM4N0NjZUNtTUcvQjVpUT…

1В п’ятницю 8 квітня 2022 р., о 14 год відбудеться зустріч груп забезп.ечення і гарантів освітніх програм з стейкхолдерами для обговорення освітніх програм за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів з метою окреслення перспектив розвитку і напрямків покращення якості. Запрошуються всі зацікавлені бажаючі взяти участь.
Посилання на конференцію: https://us02web.zoom.us/j/6721327160?pwd=L2FscHZqajM4N0NjZUNtTUcvQjVpUT…
Ідентифікатор конференції: 672 132 7160
Код доступу: 732259

 

ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ першого(бакалаврського) та другого (магістерського)  рівнів вищої освіти КАФЕДРИ Обліку та оподаткування

І семестр 2022/2023 н.р 

 

ПІБ викладача

Види робіт

Графік консультацій викладачів у період 05.12-23.12.2022 р.

ауд. 1503-1505

з 10 00 до 16 00 год 

посилання на он-лайн зустріч, аудиторія

Консультації

Самостійна

Відпрацювання

1

Кафка С. М.

щодня з 14 до 15 30 год.

щодня з 14 до 15 30 год.

щодня з 14 до 15 30 год.

19.12.2022

20.12.2022

22.12.2022

23.12.2022

https://meet.google.com/mee-qfxk-jfy

ауд.1501

2

Долішня Т. І.

П’ятниця  12:30-14.00

П’ятниця  12:30-14.00

П’ятниця 

 12:30-14.00

07.12.2022

14.12.2022

 

https://meet.google.com/vgk-hjzp-vpy 

ауд.1503

3

Костюк У. З.

Середа 15:00-16:00

Середа 15:00-16:00

Середа 15:00-16:00

05.12.2022

13.12.2022

https://meet.google.com/ore-kfyh-ohb

ауд. 1503

4

Савчук Т. В.

Понеділок 16:30 - 17:50

П’ятниця 16:30 - 17:50

Субота  15:00-16:20

06.12.2022

15.12.2022

https://us04web.zoom.us/j/6721327160?pwd=L2FscHZqajM4N0NjZUNtTUcvQjVpUT09

5

Степанюк О. С.

Середа 15:00-16:20

Четвер 16:20-17:30

Середа 15:00-16:20

08.12.2022

22.12.2022

23.12.2022

https://meet.google.com/vbs-ypkh-ccx

6

Хома С. В.

п’ятниця 15:30-16:30

Понеділок 9:00-10:30

п’ятниця 15:30-16:30

12.12.2022

21.12.2022

https://us04web.zoom.us/j/9089413594?pwd=aWo3WC9wUDRaS3lRYVFFMlJlVitLZz09 

ауд.1503

7

Чучук Ю. В.

п’ятниця 12:30-14:30

п’ятниця 12:30-14:30

п’ятниця 12:30-14:30

09.12.2022

16.12.2022

https://meet.google.com/iwh-uudh-cxp 

ауд.1503