11. Підвищення кваліфікації НПП

Додаткова інформація

 

Стажування працівників кафедри обліку та оподаткування 

НПП посада період стажування Місце проходження Тема к-сть годин, кредитів номер свідоцтва дата свідоцтва
Кафка С. М.  завідувач кафедри 05.06.2018 - 06.07.2018 Тернопільський національний економічний університет Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств 180 год/6 кредитів ЄКТС Довідка № 208 06.07.2018
30.09.2019 р. - 30.12.2019 Akademia Pomorska w Słupsku, м. Слупськ (Республіка Польща) Topical issues in statistics and accounting 180 год/6 кредитів ЄКТС сертифікат 30.12.2019
27.09.2021 - 28.09.2021 Волинський університет імені Лесі Українки  Круглий стіл в рамках роботи підкомісії зі спеціальності 071 Облік і оподаткування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права  16 год/0,5 кредитів ЄКТС свідоцтво серія НМК-071 № 0020 28.09.2021
30.10.2020 - 11.12.2020 ТОВ "Ернст енд Янг" Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності 180 год/6 кредитів ЄКТС Реєстраційний номер №27/20 11.12.2020
27.08.2021 - 28.08.2021 Спілька автоматизаторів бізнесу Огляд курсів ЦСН для викладачів навчальних закладів 16 год/0,5 кредитів ЄКТС свідоцтво № COPBU21082802 28.08.2021
27.10.2020 - 30.11.2020 ДП "Ей Ті Сі Україна" Управління ефективністю бізнесу 48 год/1,6 кредитів ЄКТС сертифікат № 1128/11 30.11.2020
01.02.2021 - 03.04.2021 Західноукраїнський національний університет Набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності викладача, формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, надійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей  180 год/6 кредитів ЄКТС Довідка № 129 14.04.2021
11.10.2021-14.10.2021 Міжнарожна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів 1. Міжнародні стандарти контрою якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування; 2. Управлінський облік в деталях 30 год/0,99 кредиту ЄКТС свідоцтво ПК № 41319584/0345-21 18.10.2021
05-26.11.2021 р. ВГО «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів»  Служба внутрішнього аудиту 20 год/0,66 кредиту ЄКТС сертифікат ПК122103  26.11.2021 р.
01.12.2021-22.12.2021 ІФНТУНГ Стресостійкість: умови та специфіка 30 год/1 кредит ЄКТС Сертифіка про підвищення кваліфікації ЦПМ №21000170 30.12.2021 р.
29.06.2022 ТОВ «Академія цифрового розвитку» Можливості Youtube для освіти 2 год / 0,07 кредиту ЄКТС сертифікат ОТМЮО-01402 29.06.2022 р.
29.07.2022 ДП "Статус Центр" КОНСОЛІДАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ЗА допомогою КОНФІГУРАЦІЇ УПРАВЛІННЯ холдингом 2 год / 0,07 кредиту ЄКТС сертифікат ПК6/29072022 29.07.2022 р.
13.09.2022 American Institute of CPAs Special Faculty Hour: 2024 CPA Exam – testing technology and research 0,83 год / 0,03 кредиту ЄКТС Certificate of Completion September, 13, 2022 September, 13, 2022
21.10.2022 American Institute of CPAs Using AICPA Resources to Develop Stronger Critical Thinking Skills in EVERY Accounting Course 1,25 год / 0,04 кредиту ЄКТС Certificate of Completion October, 21, 2022 October, 21, 2022
16.05.2022-30.07.2022 9th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science and passed an international scientific and pedagogical traineeship INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL TRAINEESHIP MAY 16 - JULY 30, 2022 UKRAINE - LATVIA POLAND – TURKEY. 180 год/6 кредитів ЄКТС Certificate of participation ID 22900318 July, 30, 2022
Долішня Т.І. доцент 01.02.2021 - 03.04.2021 Західноукраїнський національний університет Розвиток професійних компетентностей 180 год/6 кредитів ЄКТС довідка №131 14.04.2021
30.10.2020 - 11.12.2020 ТОВ "Ернст енд Янг" Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності 180 год/6 кредитів ЄКТС сертифікат реєстраційний №26/20 11.12.2020
22.11.16-31.05.17 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Технології дистанційної форми навчання 108 год/3,6 кредита ЄКТС Свідоцтво ЦДН №000030 01.06.2017
04.10.2021-18.10.2021 ТОВ "Академія цифрового розвитку" Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти 30 год/ 1 кредит ЄКТС сертифікат № 19GW-062 19.10.2021
Костюк У.З. доцент 22.11.16-31.05.17 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Технології дистанційної форми навчання  30 год/ 1 кредит ЄКТС №000029 від 01.06.17 р.
30.10.20-11.12.20 ТОВ "Ернст енд Янг" Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності 180 академ. годин/6 кредитів ЄСТС реєстраційний номер №12/20 11.12.2020р.
03.05.2022-03.07.2022 ІФНТУНГ ПІдвищення педагогічних, психологічних та цифрових компетентностей викладача 90 год/ 3 кредити ЄКТС Сертифікат ЦПМ №22-000256 від 15.07.2022
Савчук Т.В. доцент 22.11.16 - 31.05.17 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Технології дистанційної форми навчання  30 год/ 1 кредит ЄКТС №000028 01.06.17 р.
31.05.2019 - 08.11.2019 ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування 180 год/6 кредитів ЄКТС реєстраційний номер №5805 08.11.2019р.
30.10.2020 - 11.12.2020 ТОВ "Ернст енд Янг" Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності 180 год/6 кредитів ЄКТС реєстраційний номер №29/20 11.12.2020р.
03.11.2021 - 05.11.2021 ТОВ «Аудиторська фірма «Агентство з міжнародних стандартів фінансової звітності» Облікова політика як конструкція бухгалтерії : МСФЗ & ПСБО 8,5 годин/0,28 кредиту ЄКТС сертифікат №1391 5.11.2021 р.
23.06.2022 ТОВ «Академія цифрового розвитку» Цифрові інструменти Google для вищої освіти 2 год / 0,07 кредиту ЄКТС сертифікат ЦІВО-0614 23.06.2022 р.
14.06.2022-16.06.2022 Центр розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету в рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 «AICE - With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe» Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС) сертифікат №101048055-14-212  
03.05.2022-03.07.2022 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Підвищення педагогічних, психологічних та цифрових компетентностей викладача 90 год/ 3 кредити ЄКТС Сертифікат ЦПМ №22-000274 15.07.2022 р
25.07.2022 - 07.08.2022 ТОВ «Академія цифрового розвитку» Цифрові інструменти Google для освіти - базовий рівень 30 академічних годин (1 кредит ECTS) сертифікат № GDTfE-01-14166 08.08.2022 р
08.08.2022- 14.08.2022 ТОВ «Академія цифрового розвитку» Цифрові інструменти Google для освіти - середній рівень 15 академічних годин (0,5 кредиту ECTS) сертифікат № GDTfE-01-С-07240 15.08.2022 р
15.08.2022 - 21.08.2022 ТОВ «Академія цифрового розвитку» Цифрові інструменти Google для освіти - поглиблений рівень 15 академічних годин (0,5 кредиту ECTS) сертифікат № GDTfE-01-П-01329 22.08.2022 р
26.10.2022 - 09.11.2022 ДП «Статус центр» Огляд основних вимог та практика застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» 20 годин (0,67 кредита) сертифікат № 3/09112022 09.11.2022 р
Степанюк О. С доцент 05.06.2018 - 06.07.2018 Тернопільський національний економічний університет Актуальні питання викладання облікових дисциплін 180 год/6 кредитів ЄКТС Довідка № 211 06.07.2018
01.02.2021 - 03.04.2021 Західноукраїнський національний університет Використання інформаційно-комунікативних та цифровихтехнологій в освітньому процесі 180 год/6 кредитів ЄКТС Довідка № 132 14.04.2021
27.09.2021 - 28.09.2021 Волинський університет імені Лесі Українки  Круглий стіл в рамках роботи підкомісії зі спеціальності 071 Облік і оподаткування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права  16 год/0,5 кредитів ЄКТС свідоцтво серія НМК-071 № 0038 28.09.2021
03.12.2021 - 20.01.2022 International Historical Biographical Institute  IIІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності»   180 год/6 кредитів EСТS сертифікат №5455 20.01.2022
01.02.2022 - 30.04.2022 Akademia Pomorska w Słupsku, м. Слупськ (Республіка Польща) Міжнародні стандарти управління якістю: світові тенденції до управління якістю в аудиторських компаніях 180 год/6 кредитів EСТS сертифікат 30.04.2022
29.06.2022 ТОВ «Академія цифрового розвитку» Можливості Youtube для освіти 2 год / 0,07 кредиту ЄКТС сертифікат ОТМЮО-05723 29.06.2022 р.
Хома С. B. доцент 21 травня 2021 р. ТОВ «Наукові публікації» «Головні метрики сучасної науки Scopus та Web of Science»»  10 академ. годин/0,33 кредита ЄСТС сертифікат АА2093 21.05.21
23.07– 07.09. 2021 р (ВУЗФ, Болгарія (Софія)) (VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship) «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» 180 академ. годин/6 кредитів ЄСТС сертифікат BG/VUZF/886-09-2021 09-2021
07.2018 р. Тернопільський національний економічний університет «Особливості обліку орендних операцій згідно з МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 180 год/6 кредитів ЄКТС Довідка № 210 06.07.2018
Чучук Ю.В. доцент 31.05.2019 - 08.11.2019 ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування 180 годин Реєстраційний номер №5805 08.11.2019
30.10.2020 - 11.12.2020 ТОВ "Ернст енд Янг" Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності 180 годин Реєстраційний номер №32/20 11.12.2020
01.02.2021 - 03.04.2021 Західноукраїнський національний університет Підвищення методичного та практичного рівнів інформаційно-цифрової компетентності викладачів щодо використання цифрових технологій у навчальному процесі, зокрема в умовах дистанційного навчаня 180 год/6 кредитів ЄКТС Довідка №133 14.04.2021
29.06.2022 ТОВ «Академія цифрового розвитку» Можливості Youtube для освіти 2 год / 0,07 кредиту ЄКТС сертифікат ОТМЮО-03702 29.06.2022 р.
23.06.2022 ТОВ «Академія цифрового розвитку» ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2 год / 0,07 кредиту ЄКТС сертифікат ЦІВО-0614 23.06.2022 р.


З сертифікатами про підтвердження підвищення кваліфікації можна ознайомитися тут.