Робочі програми дисциплін

Додаткова інформація

 

                                       Робочі програми дисциплін 2021/2022 н.р.

  Спеціальність 103 «Науки про Землю»  - перший (бакалаврській) рівень вищої освіти 

Основи геофізики

Петрофізика

Загальний курс ГДС

Апаратура і технологія ГДС

Оптимізація комплексу ГДС

Алгоритмічна інтерпретація

Обробка і інтерпретація даних ГДС

Геологічна інтерпретація даних ГДС

Геофізичні дослідження в свердловинах

Радіоактивні та інші неелектричні методи дослідження свердловин

Елементна база та функціональні особливості геофізичних приладів

Електричні і магнітні методи

Вивчення розрізів свердловин

Нафтогазопошукова геофізика

Теорія пружних хвиль

Сейсморозвідка

Електрична розвідка

Ядерна геофізика та радіометрія

 

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»  - перший (бакалаврській) рівень вищої освіти 

Промислова геофізика

 

                                  Робочі програми практик 2021/2022 н.р.

Спеціальність 103 «Науки про Землю»  - перший (бакалаврській) рівень вищої освіти 

Виробнича практика

 

                                Робочі програми дисциплін 2021/2022 н.р.

  Спеціальність 103 «Науки про Землю»  - другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Комп’ютерна обробка геофізичної інформації

Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів

Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ

Прострілково-вибухові роботи

Сучасні технології проведення геофізичних досліджень