Вступнику

 

reklamka

​​​​​​​Кафедра нафтогазових машин та обладнання запрошує на навчання
за спеціальностями (ОПП):
185 -“Нафтогазова інженерія та технології” (обладнання нафтових і газових промислів)
133 - "Галузеве машинобудування" ( інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання)

На базі повної загальної середньої освіти

 

На базі ОКР молодшого спеціаліста

 

На базі ступеня бакалавра, магістраОКР спеціаліста

Увага! Тут наведено основні положення, які, як правило, в першу чергу цікавлять абітурієнтів.
Більш детальну інформацію дивіться: 
на сайті приймальної комісії,  телеграм-бот,  Facebook.​​​​​​​

 

 

1. На базі повної загальної середньої освіти

1.1 ​​​​​​​Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності ступеня бакалавра (ОПП)

Перелік конкурсних предметів

Вага оцінки ЗНО

Вага середнього балу документа про повну загальну освіту

133 – Галузеве машинобудування
(інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання)

185 – Нафтогазова інженерія та технології
(обладнання нафтових і газових промислів)

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

1.2 Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна

 форма навчання

Реєстрація на творчий конкурс для вступу на навчання за спеціальність 191-Архітектура та містобудування

з 01 червня по 09 липня 2021 р

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2021 року

Проведення університетом вступних іспитів, творчих конкурсів для осіб, які вступають на навчання на місця державного та регіонального замовлення

з 01 по 13 липня 2021 року

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 року

Проведення університетом додаткової сесії вступних іспитів, творчих конкурсів для осіб, які вступають на навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 14 по 23 липня 2021 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди

о 18:00 годині

16 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів та творчих конкурсів, які складатимуться з 14 по 23 липня 2021 року

Проведення університетом співбесід

19 липня 2021 року

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державним або регіональним бюджету (за державним або регіональним замовленням)

о 12:00 годині

20 липня 2021 року

 

Виконання вступниками (які поступають за співбесідою та за квотою-2) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на місця державного замовлення

до 10:00 години

23 липня 2021 року

 

Зарахування вступників за державним замовленням, які поступають за співбесідою та за квотою-2

о 15:00 годині

23 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня 2021 року

о 18:00 годині

23 липня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3), з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

не пізніше

28 липня 2021 року

Виконання вступниками (які вступають за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотою-1, квотою-3) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на навчання на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 години

02 серпня 2021 року

Зарахування вступників на місця державного або регіонального замовлення

о 12:00 годині

09 серпня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

10 серпня 2021 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів), які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

до 12:00 години

13 серпня 2021 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

о 12:00 годині

16 серпня 2021 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

19 серпня

2021 року

Завершальний етап. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (вступ через ОЦ Крим-Україна,Донбас-Україна)

о 12:00 годині

29 вересня 2021 року

 

Завершальний етап. Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (вступ через ОЦ “Крим-Україна”, “Донбас-Україна”)

до 10:00 години

30 вересня 2021 року

 

Завершальний етап. Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (вступ через ОЦ Крим-Україна,Донбас-Україна)

о 15:00 годині

30 вересня 2021 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб (квота-2), які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

о 15:00 годині

30 вересня 2021 року

 

Друга (додаткова) сесія, прийом на навчання на заочну форму за кошти фізичних та/або юридичних осіб на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання​​​​​​​

Початок прийому заяв та документів

01 вересня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів

о 18:00 годині

27 вересня 2021 року

Проведення університетом вступних іспитів

з 23 по 28 вересня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

о 10:00 годині

29 вересня 2021 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 10:00 години

30 вересня 2021 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

о 15:00 годині

30 вересня 2021 року

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

 

2. На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на навчання зі скороченим терміном підготовки для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

2.1 Порядок конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра. 

Для цієї категорії вступників конкурсний бал розраховується за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,
де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1. 
При вступі до ІФНТУНГ коефіцієнти К1 та К2 становлять 0,25, а коефіцієнт К3 – 0,5.
Конкурсними предметами для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:
перший – українська мова;
другий:
– математика (при вступі на місця за державним замовленням);
– пропонується на вибір вступника (з усіх інших предметів, з яких складається ЗНО) (при вступі на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб (небюджетні конкурсні пропозиції)).
У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років.
Як результат фахового вступного випробування, за окремим рішенням приймальної комісії, може бути зарахований результат попереднього фахового випробування, яке проводилось у 2021 році екзаменаційною комісією університету серед осіб, які здобули (здобувають) освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра ІФНТУНГ може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).
Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування з комп’ютерною перевіркою і оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Якщо вступник не склав фахове вступне випробування він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету для здобуття ступеня бакалавра.​​​​​​​

2.2 Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв

о 18:00 годині 23 липня 2021 року

Строки проведення фахових вступних випробувань в університеті

з 24 по 26 липня 2021 року*

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 16:00 години 28 липня 2021 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

о 12:00 годині 03 серпня 2021 року

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

о 12:00 годині 09 серпня 2021 року

– за кошти фізичних та/або юридичних осіб

о 12:00 годині

16 серпня 2021 року

* – відповідно до затвердженого розкладу


Друга (додаткова) сесія, прийом на навчання на денну та заочну форму за кошти фізичних та/або юридичних осіб на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу* – відповідно до затвердженого розкладу в розрізі спеціальносте, освітніх програм

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 вересня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів

о 18:00 годині

27 вересня 2021 року

Строки проведення фахових вступних випробувань в університеті

з 23 по 28 вересня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

о 10:00 годині

29 вересня 2021 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 10:00 години

30 вересня 2021 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

о 15:00 годині

30 вересня 2021 року

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

3. На на основі ступеня вищої освіти бакалавра або магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, на навчання  для здобуття освітнього ступеня магістра ​​​​​​​