Матеріально-технічна база

 

     Віртуальна екскурсія кафедрою

Кафедра нафтогазових машин та обладнання працює у окремому корпусі № 7, де освоїла відповідні приміщення для розташування навчальних, науково-дослідницьких лабораторій, кабінетів, спеціальних класів та персоналу кафедри.

корпус

Корпус № 7 після реконструкції у 2001 р.

На кафедрі функціонують лабораторії: «Бурового обладнання, гідромашин та компресорів», «Газонафтопромислового устаткування», клас персональних комп’ютерів, тренажери, навчально-дослідницькі лабораторії тощо. Постійно оновлюється парк обчислювальної техніки.

бур

Лабораторія «Бурового обладнання, гідромашин та компресорів»

пром

Лабораторія «Газонафтопромислового устаткування»

Лях Бур

Професор Лях М.М. проводить заняття в лабораторії «Бурового обладнання,  гідромашин та компресорів»  з дисципліни «Монтаж бурового і нафтогазопромислового обладнання». Вивчається процес монтажу вишок баштового типу

Фед пром

Доцент Федорович Я.Т. проводить заняття в лабораторії «Газонафтопромислового устаткування» з дисципліни «Машини та обладнання для видобування нафти». Визначаються характеристики ШСН при змінних частотах переміщення устьового штока 

Кон

Доцент Концур І.Ф. проводить заняття в лабораторії «Газонафтопромислового устаткування»

l_F

Лабораторія довговічності бурового та нафтогазопромислового обладнання

При кафедрі у 2000 році змонтовано бурову установку «НБО, Уралмаш-3Д» в с. Загвіздя на території навчально-науково-виробничого центру. На базі бурової установки створено університетську навчальну науково-дослідну лабораторію бурового обладнання і технологічних процесів. 

загв

Бурова установка «НБО, Уралмаш-3Д» в с. Загвіздя

Пара Загв

Професор Лях М.М. та асистент Мосора Ю.Р. проводять заняття на буровій установці «НБО, Уралмаш-3Д» в університетській навчальній  науково-дослідній лабораторії бурового обладнання і технологічних процесів

У 2018 році ТОВ «Полтавська бурова компанія» передала кафедрі мобільну установку «SKYTOР-550». В 2020 р. на базі мобільної установки для буріння та ремонту свердловин «SKYTOР-550» створений навчальний полігон. На полігоні проводяться заняття з дисциплін «Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин», «Машини та обладнання для видобутку нафти і газу», «Силовий привод» та «Фонтанна безпека». для підготовки майбутніх інженерів-механіків за ОПП «Обладнання нафтових і газових промислів».

Навчальний полігон бурового та нафтогазопромислового обладнання  (розгорнути Ê)skytopskytopskytopskytop

 

skytopskytop