Наукова діяльність

 

Грамоти, сертифікати викладачів open

Участь в міжнародних конференціях open

Головні наукові напрямки діяльності кафедри:

«Застосування, розробка та підвищення ефективності комп’ютеризованих, роботизованих і традиційних технологій у науково-прикладних дослідженнях у галузі машинобудування та нафтогазовидобутку»

— Технологічні основи підвищення якості виготовлення нарізей на трубах нафтогазового сортаменту

— Дослідження та удосконалення конструкції пристрою для випробування противикидного обладнання устя свердловин

— Дослідження роботи та оптимізація конструкції бурових доліт PDC – типу із використанням комп’ютерних технологій

— Автоматизація моделювання пресформ для  виготовлення полімерних деталей під тиском

— Інформаційної системи підтримки життєвого циклу свердловинної штангової насосної установки

— Застосування комп’ютерних технологій у дослідженнях  якості  продукції механообробнх підприємств.

— Розробка технологій для підвищення довговічності та надійності бурового обладнання

— Дослідження якості замкових нарізей виготовлених методом точіння

— Аналітичні та віртуальні дослідження  технологій виготовлення елементів бурильної колони.

— Розроблення дисперсно-зміцнених композитних покрить для деталей та інструментів, які експлуатуються в абразивних та агресивних середовищах

— Дослідження впливу технологічних параметрів  процесу відцентрового армування

Науковці  кафедр мають  біля 150 авторських свідоцтв СРСР,  патентів України, один патент США.

На кафедрі ТНМ підготовлені та захищені 4 докторські дисертації (Бугай Ю.М., Петрина Ю.Д., Панчук В.Г., Роп’як Л.Я.) і 22 кандидатські дисертації. Сьогодні 92% викладачів обох кафедр мають наукові ступені й вчені звання.

Викладачами кафедр ТНМ і КМВ підготовлено 11 навчальних посібників (автори Петрина Ю.Д., Форович Л.Л., Борущак Л.О., Пітулей Л.Д., Панчук В.Г., Роп’як Л.Я., Копей В.Б., Сторож Б.Д., Карпик Р.Т., Онисько О.Р., Одосій З.М., Лукань Т.В., Войтенко П.І., Кустов В.В.) і біля 750 методичних вказівок з навчальних дисциплін. Опубліковано 6 монографій. Кожного року науковці кафедри публікують 20-25 наукових статей, беруть участь в міжнародних науково-технічних конференціях.

На базі кафедр постійно проводяться наукові та методичні конференції, семінари. Наприклад, у вересні 2003 р. проведена конференція науково-методичної комісії з інженерної механіки при Міністерстві освіти і науки України. Така ж конференція проведена у вересні-жовтні 2014 р. Науковці кафедр беруть участь у різних виставках і конференціях, в тому числі міжнародних. В 2019 р. кафедрою проведено VІІІ Міжнародну науково-технічну конференцію «Прогресивні технології у машинобудуванні»

Активно ведеться наукова робота студентів. Проводяться студентські наукові конференції, кращі студенти рекомендуються для навчання в магістратурі, а потім в аспірантурі. Більш детально з науковими досягненнями студентів можна знайомитися в розділі Студентська наука open

Викладачі кафедри КМВ приймають участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, мають публікації, в тому числі в Scopus.

Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні PTME-2022» (Івано-Франківськ - Яремче)

Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-21)" Черкаси

Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні 2021"   Дніпро

Матеріали 6-ї Міжнародної конференції „New Technologies, Development and Application“ 2020 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Програма міжнародної конференції International Conference of Applied Sciences ICAS 2020 (Хунедоара, Румунія)

Матеріали XVІІІ Міжнародної науково-технічної конференції ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (Краматорськ 2020)

Програма міжнародної конференції  INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 2020 (Banja Luka, Trebinje Republic of Srpska, B&H)

 Матеріали міжнародної конференції 3-th International Conference of Design, Simulation, Manufacturing. The Innovation Exchange. DSMIE-2020

Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ-2020»

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференцїї “The world of science and innovation”  2020 London, United Kingdom

Матеріали міжнародної конференції  “New Technologies, Development and Applications” NT2020 

Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Сучасний рух науки 2020

Матеріали конференції Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво 2020

Матеріали міжнародної конференції International Conference of Applied Sciences ICAS 2019 (Хунедоара, Румунія)

Матеріали міжнародної конференції XI International Conference MINING TECHNIQUES „TUR 2019” м. Криниця, Польща

Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених і студентів Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі 2019

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем 2019

Програма міжнародної конференції  11-th international conference mining techniques TUR 2019 (м.Криниця, Польща)

Матеріали міжнародної конференції 2-th International Conference of Design, Simulation, Manufacturing The Innovation Exchange  2019

Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні PTME-2019» (Івано-Франківськ - Яремче)

Матеріали міжнародної конференції 1-th Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes  InterPartner 2019

Матеріали міжнародної конференції 6-th International Conference of Applied Sciences ICAS 2018 (Баня-Лука, Боснія і Герцеговина)

Матеріали конференції Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво 2018

Матеріали науково-практичного семінару «Графічна освіта у закладах вищої освіти: стан та перспективи» 2018

Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів Нові орбіти сучасного машинобудування. Питання новітніх технологій та обладнання в машинобудуванні. 2008

Більш детально ознайомитися з доробками викладачів можна в профілях співробітників кафедри
Фотозвіти участі в конференціях можна переглянути в розділі Участь в міжнародних конференціях open

“New Technologies, Development and Applications” NT2020  2-th International Conference of Design, Simulation, Manufacturing The Innovation Exchange  2019 1-th Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes  InterPartner 2019


На кафедрі діє перспективний план підвищення кваліфікації викладачів, який передбачає проходження підвищення кваліфікації або стажування  кожні 5 років. На даний момент підвищення кваліфікації або стажування пройшли 100% викладачів кафедри.

Так, зокрема, в 2020р. на підприємстві "ТзОВ ДП СВ АЛЬТЕРА Івано-Франківськ" проходили підвищення кваліфікації викладачі Панчук В.Г, Онисько О.Р., Копей В.Б., Борущак Л.О., Врюкало В.В., Пітулей Л.Д. 

Читати більше >>>

 

Назад до: Кафедра комп’ютеризованого машинобудування