Загальна інформація

 

ЛІТОПИС КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

 Завідувач кафедри - Панчук В.Г., д.т.н., професор

 

Самостійне існування кафедра технології машинобудування (ТМ) почала з 1963 року, коли наказом № 41 МВ і ССО УРСР від 09.09.1963 р. на базі Івано-Франківського загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту була створена філія Львівського політехнічного інституту. Тоді на кафедрі працювало 8 викладачів, серед яких тільки один мав вчену ступінь (д.т.н., проф. Зиков О.О.). В 1967 році філія була перейменована в Івано-Франківський інститут нафти і газу, а кафедра технології машинобудування розділена на дві кафедри: технологія машинобудування та технологія металів і металознавства.

В 1966 році в інституті вперше було створено СКБ з об'ємом 8 тис. крб. Очолював його старший викладач кафедри ТМ, к.т.н. Козловський М.А. Однак некомплектність педагогічних кадрів на кафедрі (довший час тут працювало в кращому випадку 1-2 викладачі з вченими ступенями і званнями) не давала можливість вивести кафедру на чільне місце в інституті. Через рік-два мінялись завідувачі кафедри. Ці обов'язки виконували доц. Пантелєєв О.О., ст. викладач Кораб В.Н., доц. Козловський М.А., ст. викладач Ленець Н.А., доц. Шестаков Ю.С., доц. Кудін Д.П.

В 1974 р. кафедру очолив доцент Мілевський Е.Б. З цього часу кафедра почала інтенсивно поповнюватись викладачами з вченими ступенями й званнями. При кафедрі відкривається аспірантура (1976 р.). Першим аспірантом був доцент Смаглюк А.К.

З 1982 року кафедрою завідував доц.., к.т.н. Бугай Ю.М., а з 1986 року  - доц., к.т.н. Петрина Ю.Д.

В 2001 році кафедра була поділена на дві: технології нафтогазового машинобудування (ТНМ) і комп’ютеризованого машинобудівного виробництва (КМВ). Кафедру ТНМ очолив д.т.н., професор Петрина Ю.Д., якою він завідував  до 2015 року. Завідувачем кафедри КМВ був обраний доц.., к.т.н. Сторож Б.Д., а з 2010 р. її очолює д.т.н. Панчук В.Г.

 В 2016 році відбулося об’єднання двох кафедр в кафедру комп’ютеризованого машинобудування (КМВ) під керівництвом д.т.н, професора Панчука В.Г..

Викладачами кафедр ТНМ і КМВ підготовлено 11 навчальних посібників (автори Петрина Ю.Д., Форович Л.Л., Борущак Л.О., Пітулей Л.Д., Панчук В.Г., Роп’як Л.Я., Копей В.Б., Сторож Б.Д., Карпик Р.Т., Онисько О.Р., Одосій З.М., Лукань Т.В., Войтенко П.І., Кустов В.В.) і біля 750 методичних вказівок з навчальних дисциплін. Опубліковано 6 монографій. Кожного року науковці кафедри публікують 20-25 наукових статей, беруть участь в міжнародних науково-технічних конференціях.

Активно ведеться наукова робота студентів. Проводяться студентські наукові конференції, кращі студенти рекомендуються для навчання в магістратурі, а потім в аспірантурі.

Багато наших випускників займають провідні посади на машинобудівних підприємствах України та займаються викладацькою і науковою діяльністю.  Серед них перший проректор ІФНТУНГ проф Мандрик О.М., Доктори технічних наук Панчук В.Г., лауреат Державної премії України Шкіца Л.Є. очолюють кафедри нашого інституту інженерної механіки. Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України Никифорчин Г.М. очолює один із відділів фізико-механічного інституту НАН України, там також працює доктор технічних наук Скрипник І.Д.. Доктори технічних наук Драганчук О.Т. і Гладкий Я.М. працюють відповідно у НАК "Нафтогаз" і університеті ''Поділля" (у м. Хмельницькому), багато випускників працюють директорами та головними інженерами підприємств (Швадчак В.Ф., Шмандровський Л.Є., Дикий П.І., Добровольський Я.Б. та багато інших).

Можна з абсолютною впевненістю вести мову про наявність хорошої науково-педагогічної школи, яка започаткована ще основоположником  технології     машинобудування О.О. Зиковим,  збагатила свій досвід і традиції під керівництвом проф., д.т.н. Бугая Ю.М. та проф., д.т.н. Петрини Ю.Д. і д.т.н. Панчука В.Г. і успішно розвивається в наш час.

На теперішній час кафедра КМВ має великий парк металорізального устаткування, у тому числі верстати із ЧПУ і промислові роботи. Це дозволяє в ході лабораторних робіт дати студентам наочне представлення про всі основні процеси обробки: токарної, свердлильної, фрезерної, шліфувальної, заточувальної, та ін. Багато верстатів оснащені спеціальними верстатними пристроями, що розширюють їхні технологічні можливості.

Кафедра КМВ була ініціатором створення навчально-виробничого комплексу в університеті. Зараз кафедра КМВ співпрацює з Дрогобицьким механічним, Коломийським і Калуським політехнічними коледжами, ВПТУ № 21 і електронним коледжем міста Івано-Франківська. Почалась ця співпраця ще в 1991 році.

В 1982 р. на ВО "Карпатпресмаш" створена перша філія кафедри ТМ на виробництві. Друга філія кафедри була створена в 1992 р. на базі ВО "Промприлад", а потім на Дрогобицьких "Машзаводі" та ВАТ "Долотний завод".

Підготовлено біля 6880 спеціалістів для народного господарства, 418 з них отримали дипломи з відзнакою. На другому курсі всі студенти отримують також робітничі професії.

Назад до : Кафедра комп’ютеризованого машинобудування