Вступнику

*

Освітні програми 1
Правила прийому 1
Програма подвійних дипломів 1
Інженерна механіка. Чи варто вчитися? 1
Працевлаштування 1
Бази практики 1
Відгуки студентів про навчання  1
Відгуки випускників 1
Випускники 1

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Аналіз сучасного стану світової економіки вказує на те, що рушієм успіху є передусім розвиток прогресивних технологій і швидке впровадження «ноу-хау» на виробництві всіх галузей промисловості.

Для ефективної реалізації сучасної моделі виробництва України необхідні зусилля фахівців з різних спеціальностей, зокрема, інженерів-механіків високої кваліфікації.

Здобувач технічного університету розуміє, що для досягнення успіху в своїй інженерній діяльності необхідно мати ґрунтовні знання та сучасне інженерне мислення. Спеціалісти, які володіють таким мисленням, користуються на сьогоднішній день найбільшим попитом.

Американська рада інженерів з професійного розвитку (American Engineers Council for Professional Development) дала наступне визначення терміну «прикладна механіка»: «творче застосування наукових принципів для проектування або розроблення структур, машин, апаратури, виробничих процесів; робота з їх використання  окремо чи комбіновано; конструювання або керування ними з повним передбаченням їх поведінки в певних експлуатаційних умовах».

Сучасне інженерне мислення-це мислення не стільки на рівні окремих машин і механізмів, скільки на рівні технологій.

Усі наведені чинники сприяють реалізації цільової функції-підготовки здобувача вищої освіти до соціально-відповідальної професійної діяльності в галузі механічної інженерії.

Кафедра комп’ютеризованого машинобудування, на базі якої реалізуються освітньо-професійні програми «Прикладна механіка» та «Інженерія мехатронних систем» має в своєму арсеналі потужний кадровий потенціал та відповідну матеріально-технічну базу.

 

Назад до:  Кафедра комп’ютеризованого машинобудування