Анотації вибіркових дисциплін

Анотації вибіркових дисциплін

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"

Спеціальність 172 "Електронні комунікації та радіотехніка"

Вибіркові дисципліни:

 

Спеціальність 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка"

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка"