Гурток «SmartThings»

Студентський гурток «SmartThings»

 

Керівник гуртка - асистент кафедри ІТТС Могилін Віталій Богданович, е-mail: vitalii.mohylin@nung.edu.ua

Наказ про створення гуртка (завантажити)

Положення про гурток (завантажити)

Для того, щоб стати членом гуртка необхідно заповнити - форму

SmartThings - гурток для студентів, що навчаються на спеціальностях 126 - Інформаційні системи та технології, 174 - Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (освітні програми Програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем та Системна інженерія - Інтернет речей) та 172 - Електронні комунікації та радіотехніка (Мережеві та Інтернет технології). Мета функціонування гуртка - розвиток навичок проектування систем та програмування у студентів та поглиблення практичних навичок, отриманих в процесі лабораторних занять. 

Напрямки функціонування гуртка:

  • Системна інженерія;

  • Робототехніка;

  • Інтернет речей;

  • Промислові системи управління;

  • Штучні нейронні мережі;

  • Розпізнавання образів.