Загальна інформація

 

Історія кафедри

 

Передісторія кафедри сягає вересня 1963року, коли в Івано-Франківській філії Львівського політехнічного інституту була створена кафедра елекротехніки і автоматики, завідувачем якої був старший викладач Яцун Михайло Андрійович. Попередньо проведена робота по організації навчального процесу та створенні матеріально-технічної бази дала можливість з 1963/64 навчального року проводити навчання студентів за спеціальністю 0634 – «Електрифікація і автоматизація гірничих робіт» – родоначальниця спеціальності 7.091401 – “Системи управління та автоматики”, та 0639 – «автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів». В червні 1966 року кафедра випустила перших інженерів за спеціальністю 0634, а в грудні 1966 року – за спеціальністю 0639.

Наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 2 січня 1967 року на базі Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту створено Івано-Франківський інститут нафти і газу. Виконувачем обов’язків ректора було призначено канд. техн. наук, доц. Є.  Г.  Шелепіна.

На виконання наказу Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 18 квітня 1968 року № 244 «Про реорганізацію кафедр Івано-Франківського інституту нафти і газу» наказом по Івано-Франківському інституту нафти і газу від 23 квітня 1968 року № 194 кафедру електротехніки і автоматики поділено на дві кафедри:

1. - автоматизації процесів видобутку і переробки нафти і газу;

2. - електротехніки і промелектроніки.;

01.09.1970 р. наказом ректора ІФІНГ за № 48 кафедру поділено на дві кафедри: автоматизації виробничих процесів (завідувач кафедри – ректор ІФІНГ Локотош Б. М.) та інформаційно-вимірювальної техніки і промелектроніки (ІВТіПЕ). Завідувачем кафедри був призначений д-р. техн. наук Штамбергер Генріх Абрамович, який в кінці 1969 р. приїхав з Сибірського наукового центру (м. Новосибірськ) разом зі своїм учнем к.т.н. Добровим Є.Є. і з З березня 1970р. до 31.08.1970 р. очолював кафедру автоматизації процесів видобутку і переробки нафти і газу.

Колектив викладачів кафедри на той час складали: к.т.н. доц. Зельцер С.П., ас. Литвинець Б.Й., к.т.н. доц. Крикун З.М., зав. лабораторіями Грош Ю.В., інженер Попов Л.Є., а також перші випускники інституту асистенти Варгола М.А., Чорноус В.М., Саух М.М., Петренко В.П., Ставкін В.П., Ставкіна Л.О., Телишева Т.О., Шейн І.Д., Хайкін Ю.А. та інші. В цей же час на кафедру приходять асистент Сейфуліна А.В., а в лютому 1972 року – на кафедру прийшов к.т.н. Маслов В.С.

До кінця травня 1986 р. кафедру продовжував очолювати  д.т.н., проф. Г.А. Штамбергер. За станом здоров’я в період з вересня 1978 року по листопад 1983 року Г.А. Штамбергер переходить на посаду професора кафедри і кафедру очолює доцент., к.т.н. Маслов Вадим Семенович.

У червні 1986 р. завідувачем кафедри за конкурсом обирається к.т.н., доцент Жуган Лідія Іллівна, яка працювала на посаді доцентента кафедри автоматизації виробничих процесів.

Під час її завідування викладацький склад кафедри продовжує поповнюватися. З СКТБ «Надра» переходять к.т.н. Малько О.Г., к.т.н. Доценко Р.В., інженери: Плотніков В.Г., Бурбело М.І., Медвідь Ю.М., а також повертається випускник кафедри Петришин Л.Б. З січня 1988 року з кафедри прикладної математики переходять д.т.н., доцент. Николайчук Я.М. та к.т.н. Іщеряков С.М.

В 1987 році кафедру ІВТ і ПЕ перейменовано на кафедру автоматики і телемеханіки (А і Т).

У листопаді 1993 року, відповідно до наказу по інституту за № 168/3 від 28 жовтня, завідувачем кафедри призначається професор кафедри, д.т.н., доцент Николайчук Ярослав Миколайович.

З квітня 1994 року завідувачем кафедри за конкурсом обирається професор кафедри автоматизації виробничих процесів д.т.н., доцент Бродин Іван Семенович.

У цей період склад кафедри поповнили доцент. к.т.н. Шумада В.М. та ас. Фатурова В.М. Через рік, у зв’язку з ліцензуванням  міжгалузевою акредитаційною комісією Міносвіти України нової спеціальності «інформаційно – вимірювальна техніка (ІВТ)», наказом по університету за №18 від 18.04.95 р. створюється кафедра інформаційно-вимірювальної техніки, куди переходять доцент., к.т.н. Литвинець Б.Й., і доцент. к.т.н. Шумада В.М., а завідувачем призначається д.т.н., проф. Бродин І.С.

З квітня 1995 року кафедру АіТ очолює вибраний за конкурсом к.т.н., доцент Заміховський Леонід Михайлович, який в липні захищає дисертацію на тему «Підвищення експлуатаційної надійності занурювальних електроустановок для видобутку нафти» і стає першим доктором технічних наук в незалежній Україні за спеціальністю 05.15.07 - Машини та агрегати нафтової і газової промисловості»

У цьому ж році кафедра АіТ перейменовується на кафедру Автоматизованого управління в технічних та організаційних системах (наказ №65 від 03.11.95.року). В 1996 р. Заміховський Л.М. отримує вчене звання професора кафедри автоматизованого управління в технічних та організаційних системах.

В цей час на кафедру приходить асистент Сав’юк Л.О., яка  з 2000 року працює на посаді доцента кафедри, асистент Маслов І.В., який з 1999 року працює на посаді доцента та с.н.с., к.т.н. Олійник А.П. (1997 р.), який працює на посаді доцента, а після захисту докторської дисертації в 2011 році – на посаді професора кафедри. Після закінчення аспірантури в 1997 р. на посаду завідувача лабораторіями кафедри приходить Зікратий С.В., який з вересня 1998 року переводиться на посаду асистента, а після захисту кандидатської дисертації з 2002 року працює на посаді доцента. В цей же час на кафедру повертається доцент, к.т.н. Шумада  

У 1998 році, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України про затвердження нового переліку спеціальностей ВНЗ, спеціальність 7.091401 отримує нову назву – системи управління і автоматики.

У зв’язку з відкриттям на кафедрі нової спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» у вересні 2001р. кафедра була перейменована на кафедру Комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики (КТіСУ).

За період з 2000 по 2010 роки професорсько - викладацький склад кафедри поповнили випускники кафедри:

2001 рік - асистенти Герман О.В., Незамай Б.С.;

2002 рік - викладач-стажист Паньків Ю.В., який з 2010 року працює на посаді доцента кафедри;асистенти Заміховська О.Л., і Ровінський В.А., які після захисту кандидатських дисертацій у вересні 2003 року були переведені на посаду доцента.

2003 рік - асистенти Іванюк Н.І. яка з 2022 р. працює на посаді доцента,  Якубовський В.П., Футумайчук С.В.;

2004 рік – асистент Паньків Х.В., яка з 2013 року працює на посаді доцента,  асистент Штаєр Л.О., яка з 2011 року працює на посаді доцента; асистент Матвієнко Р.М.; 2005 рік – асистенти Дячишин І.М., Івасів О.Я., Одіяк К.В.; 2006 рік – асистент Левицький І.Т.; 2007 рік – асистент Ходак Л.М.2009 рік – асистент  Скрипюк Р.Б., який з 2011 році працює на посаді доцента.

В той же час за вказаний період кафедру покинули д.т.н., проф. Николайчук Я.М., д.т.н., доц.  Петришин Л.Б., к.т.н., доц. Іщеряков С.М. (2000 рік), к.т.н., доц. Доценко Р.В. (2002 рік), асистент Футумайчук С.В. (2006 рік),  асистенти Герман О.В., Івасів О.Я. (2007 рік), асистент Дячишин І.М. (2008 рік), асистент Одіяк К.В. (2009 рік), асистент Ходак Л.М. (2010 рік).

У 2004 році з метою підготовки до акредитації міжгалузевою акредитаційною комісією Міносвіти України спеціальності ККомп’ютерні системи та мережі» наказом по університету за № 43 від 05.05. 2004 року утворюється кафедра комп’ютерних систем і мереж, якій передається вказана спеціальність. На новостворену кафедру переходить працювати к.т.н., доц. Маслов І.В., який через рік повертається на кафедру КТіСУ.

Постановою КМ України за №58 від 27 січня 2007 року «Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» з 1.09.2007 року була проведена зміна напрямку підготовки фахівців у зв’язку з чим кафедра КТіСУ почала випуск бакалаврів  за напрямком 6.050201 «Системна інженерія», спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» і 8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».

25.03.2008р. з ініціативи зав. кафедри Заміховського Л.М. було підписано Договір про наміри щодо подальшого розвитку і розширення довгострокового співробітництва між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу і Дочірнім підприємствам (ДП) з 100% іноземною інвестицією «Сіменс Україна». При тісній співпраці кафедри КТіСУ з ДП «Сіменс Україна» в рамках програми « Science to Business» - ініціативи концерну «Siemens» у сфері вищої технічної освіти, а також договором № 81102477 від 16.05.2008 між  ДП «Сіменс Україна» та Німецьким товариством для технічної співпраці (GTZ) з ІФНТУНГ, професорсько-викладацький склад кафедри КТіСУ  розпочав підготовку німецькомовних, орієнтованих на техніку та технології концерну «Siemens» фахівців з систем управління і діагностування та мехатронних систем  як для нафтогазової галузі України, так і світового ринку інжинірингових послуг. За період 2008-2011 років в рамках  вказаного вище договору ДП «Сіменс Україна» надала кафедрі КТіСУ фінансову допомогу і промислове обладнання, що дозволило створити сучасні лабораторії «Промислових контролерів концерну «Siemens»» і «Мехатронних систем» на базі новітніх апаратно-програмних комплексів, що забезпечило відповідний рівень підготовки фахівців.

У 2013 році кафедра КТіСУ виступила ініціатором відкриття спеціальності 7.05090302  «Телекомунікаційні системи та мережі» і почала підготовку до проведення процедури ліцензування напрямку 6.050903 – Телекомунікації. В цьому ж році на кафедру прийшли бувші випускники кафедри к.т.н., доц. Мельничук С.І. і к.т.н., доц. Козленко М.І., а кафедру залишили доценти Безгачнюк Ю.В. і Якубовський В.П.

2.02.2014 року в складі факультету Інформаційних технологій було створено кафедру Математичних методів в інженерії (наказ № 3 від 15.01.2014 року) у зв’язку з чим з кафедри КТіСУ на вказану кафедру перейшли працювати д.т.н., проф. Олійник А.П., к.т.н., доц. Малько О.Г. і к.т.н., доц. Незамай Б.С.

У звязку з ліцензуванням в 2015р. напрямку «Телекомунікації» кафедра КТіСУ перейменовується і отримує нинішню назву (наказ № 36 від 16.03.2016р.) - Інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем (ІТТС).

В березні 2015 року кафедра ІТТС була прийнята в асоційовані академічні члени Асоціації «підприємств промислової автоматизації України (АППАУ)».

До 2016 року кафедра ІТТС здійснювала підготовку бакалаврів за напрямком підготовки «Системна інженерія», випускники якої отримували кваліфікацію фахівця з інформаційних технологій, з узагальненим об'єктом діяльності: інформаційно-керуючі системи управління різними класами технічних об’єктів, випускники якої були затребувані на ринку праці. Проте новий перелік спеціальностей відніс напрям підготовки «Системна інженерія» до галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» та спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», хоча б логічніше було віднести до галузі знань 126 «Інформаційні технології». Щоб не втрачати напрям пов'язаний з інформаційними технологія, а також у зв’язку із високим попитом на даних фахівців на ринку праці та з метою реалізації здобутого досвіду та потенціалу, кафедра в 2016 році започаткувала освітню програму «Комп’ютеризовані системи управління і автоматика» в рамках 151 спеціальності.

У квітні місяці 2016 року з ініціативи зав. кафедри Заміховського Л.М. було підписано договір №1-0416-HWPMC-NTUOG між Іноземним підприємством «Хоневелл Україна» та ІФНТУНГ про творчу, наукову і навчальну співпрацю. В рамках договору в червні-серпні 2016 року кафедрі ІТТС було передано новітні розробки апаратно-програмних засобів та давачів на суму понад 900 тис. гривень, що дозволило організувати і урочисто відкрити у вересні місяці Лабораторію Smart-технологій на базі обладнання фірми «Honeywell», а 22 червня 2016 року була підписана тристороння угода про співпрацю між PHOENIX CONTACT Gmbh & Co. KG (компанія, що визнана на міжнародному рівні у галузі електротехнічної інженерії та технологій автоматизації), ТОВ «ФЕНІКС КОНТАКТ» та ІФНТУНГ з передачею обладнання для підтримки функціонування Міжнародної університетської мережі EduNet. Мережа EduNet призначена для обміну знань між університетами-учасниками та компанією PhoenixContact. У вересні 2016р. відбулося відкриття Лабораторії автоматизованих систем керування і промислових телекомунікацій «Phoenix contact».

В цьому ж році кафедра проводила роботу з підготовки ліцензійної справи про відкриття нової спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».

Ліцензування нової спеціальності було здійснено в 2018 році і, відповідно, було здійснено перший набір студентів, як на базі загальної освіти так і за скороченою формою навчання, а в 2021 році спеціальність була акредитована.  

В березні 2018 року кафедра ініціювала проведення в ІФНТУНГ круглого столу на тему «Розвиток інноваційних систем в промислових хайтек на Прикарпатті», співорганізаторами якого виступили АППАУ, кафедра ІТТС та ТОВ «МІКРОЛ» – місцевий виробник засобів автоматизації. Круглий стіл був спланований в рамках серії заходів АППАУ по розвитку регіональних Центрів 4.0. За результатами проведення круглого столу та з метою вирішення завдань Індустрії 4.0 з врахуванням досвіду підготовки фахівців за напрямком «Системна інженерія» та лабораторної бази кафедри, виникла ідея започаткувати нову освітню професійну програму «Системна інженерія-Інтернет речей» в рамках 151 спеціальності. Освітня програма обговорювалися з керівниками та фахівцями таких підприємств, як ТОВ «Оператор газотранспортної системи України (Західний регіон)», ТОВ «МІКРОЛ», ТОВ «PADANA CHEMICAL COMPOUNDS», ПрАТ «Івано-Франківськцемент», Івано-Франківський центр розробки програмного забезпечення міжнародної ІТ-компанії Perfectial, Івано-Франківська філія ІТ-компанії SoftServe, ТОВ «Coax Soft Ware Ukraine».  В 2020 році відбувся перший набір студентів на базі загальної освіти, а в 2022 році – за скороченою формою навчання на освітню програму «Системна інженерія-Інтернет речей».

В 2019 році з ініціативи зав. кафедри Л.М. Заміховського та за допомогою спонсорів, зокрема ТОВ «Західний ІТЦ» та ТОВ «Галкомбуд», було збудовано  Лабораторію Інтернет-речей (приміщення 1300-А) і проведено матеріально-технічне її оснащення.

З метою розроблення та впровадження перспективних технологій, ефективної підготовки фахівців зі спеціальностей і освітніх програм кафедри ІТТС, організації і проведення інформаційно-просвітницьких заходів, формування зв’язків між підприємствами-розробниками технологій, виробничими підприємствами, закладами вищої освіти та науковими установами, а також на виконання Постанови КМ України від 21 липня 2021 р. № 750 про впровадження технологічного підходу «Індустрія 4.0», на базі лабораторій кафедри - навчальної науково-дослідної лабораторії апаратно-програмних засобів фірми «Siemens, лабораторії автоматизованих систем керування та промислових телекомунікацій «Phoenix-Contact», лабораторії Smart-технологій на базі обладнання фірми «Honeywell» та лабораторії інтернет-речей «ІоТ» було створено Центр «Індустрія 4.0» (наказ № 227 від 14.09.2021р.) та затверджено Положення про Центр «Індустрія 4.0» (наказ № 310 від 11.11.2021р., реєстраційний № 14/21 від 19.11.2021р.).

В 2022р. на кафедрі було створено гурток наукового та інженерного спрямування «SmartThings» (наказ № 247 від 02 вересня 2022р.). з метою поведення наукових досліджень та інноваційних розробок, здобуття нових знань шляхом проведення науково-прикладних досліджень і розробок та їх спрямування на створення й впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки висококваліфікованих фахівців.

       Постановою КМ України за №1392 від 16 грудня 2022 року «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» з 2023 року номер та назва спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології було змінено на 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка з ОПП  «Програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем», а 172 Телекомунікації та радіотехніка змінено на 172 Електронні комунікації та радіотехніка з ОПП «Мережеві та Інтернет технології.

У даний час сформовано наведений нижче колектив кафедри:

Завідувач кафедри, професор, д.т.н. Заміховський Леонід Михайлович, професор, д.т.н. Стрілецький Юрій Йосипович, доценти, к.т.н.: Белей Оксана Ігорівна, Воропаєва Анна Олександрівна, Еліяшів Олег Миронович, Заміховська Олена Леонідівна, Зікратий Сергій Вікторович, Іванюк Наталія Іванівна, Левицький Іван Теодорович, Николайчук Микола Ярославоввич, Паньків Юрій Володимирович, Паньків Христина Василівна, Штаєр Лідія Омельянівна, Павлик Володимир Васильович; асистент Могилін Віталій Богданович, Кузьмин Олег Васильович.

Допоміжний персонал: завідувач лабораторіями кафедри Стецюк Святослав Богданович, провідні інженери Барщевська Ірина Володимирівна, Бурда Мирослав Йосипович, Куриляк Маряна Іванівна, Криль Маряна Орестівна, Пастух Андрій Михайлович, Костик Василь Зіновійович.

Сьогодні понад 80.0% професорсько-викладацького складу кафедри - це кращі її випускники-магістри, які з відзнакою завершили навчання, були рекомендовані до поступлення в аспірантуру та після її закінчення успішно захистили кандидатські дисертації.

 

Кафедра готує фахівців з таких спеціальностей:

1970 – 1986 роки – 0634 - Електрифікація і автоматизація гірничих робіт»;

1986– 1989 роки – Автоматика і телемеханіка;

1989-2007 роки –  7.091401 – Системи управління і автоматики;

2007 – 2016 роки – 6.0502101 бакалаври - Системна інженерія;

спеціалісти і магістри 7.0502101, 9.0502101 - Комп’ютеризовані системи управління  та автоматика»;

2010-2016 роки – в рамка спеціальності 7.0502101 - Комп’ютеризовані системи управління та автоматики» випускна спеціалізація «Системи управління та діагностування об’єктами нафтогазового комплексу»;

2001-2004 роки – 121 - Комп’ютерні системи та мережі»;

З 2016 року – по даний час – 172 -Телекомунікації та радіотехніка;

З 2016 року – по даний час 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології:

– освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»;

– з 2020 року – по даний час освітньо-професійна програма «Системна інженерія – Інтернет речей»;

З 2018 року – по даний час 126 - Інформаційні системи та технології;

З 2023 року – по даний час 172 -  Електронні комунікації та радіотехніка:

– освітньо-професійна програма «Мережеві та Інтернет технології»;

З 2023 року – по даний час 174 - Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка: 

– освітньо-професійна програма «Програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем»;

– освітньо-професійна програма «Системна інженерія – Інтернет речей»;

 

Особливістю підготовки випускників кафедри є глибоке вивчення найсучасніших високотехнологічних галузей науки і техніки: інформаційних технологій; комп’ютерної, мікропроцесорної техніки та електроніки; систем та мереж передачі даних і телекомунікацій; комп’ютеризованих систем управління з поглибленим освоєнням комп’ютерних технологій – автоматики і інтелектуальних комп’ютерно-інтегрованих технологій, архітектури і програмування промислових контролерів, 3D-моделювання і мехатроніки та програмно-технічних комплексів АСУ ТП і технічних засобів автоматизації, а також спеціального програмного забезпечення в області IndustrialAutomationSystems, Industrial Internet of Things, CALS і автоматизації бізнес-процесів, тощо.

Студенти кафедри отримують грунтовні знання з: програмування (алгоритмічні мови та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, сучасні технології програмування, системне програмування, бази даних, операційні системи, WEB-технології ,тощо).

 

Наукові школи кафедри

Професор Штамбергер Г.А.

•  Роки існування 1970-1988 рр.

Головна концепція: «Кола змiнного струму в геофiзичних вимiрюваннях».

Професор Николайчук Я. М.

•  Роки існування 1990-2000 рр.

Головна концепція: «Теорiя i технiчні засоби формування, передачi i обробки повiдомлень в низових обчислювальних мережах автоматизованих систем».

Професор Бродин І. С.

•  Роки існування 1992-1995 рр.

Головна концепція: «Теорiя і принципи побудови автоматизованих витратовимiрювальних комплексiв для технiчного i метрологiчного забезпечення вимiрювання витрати газу».

Професор Заміховський Л. М.

•  Період заснування 1996р.

Головна концепція: «Діагностика і сучасні інформаційні технології в техніці та соціумі».

 

Наукова діяльність:

На кафедрі діє аспірантура за спеціальностями 174 – Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка і 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.    

На базі кафедри більше двох десятків років проводиться Міжнародна міжвузівська школа-семінар «Методи і засоби діагностики в техніці і соціумі», науковим керівником якої є проф. Заміховського Л.М.. 

Під керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри студенти займаються науково-дослідною роботою в Центрі «Індустрія 4.0», в склад якого входить 4 навчальних науково-дослідних лабораторії кафедри, та філіях кафедри – Богородчанському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів (Долинська площадка) ТОВ «Оператор ГТС України»,  Івано-Франківській філії ПАТ «Укртелеком» та ДП «НЕТГРУП-СЕРВІС», а також приймають участь в міжвузівських та міжнародних конференціях і форумах.