Підвищення кваліфікації НПП

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників забезпечується органами управління ІФНТУНГ у межах повноважень та відповідно до законодавства.

Процедура, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ІФНТУНГ, включаючи механізми оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації визначаються згідно ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних та НПП в ІФНТУНГ" (від 24.02.2020 р.)

Узагальнені результати підвищення кваліфікації співробітників кафедри