Загальна інформація

Додаткова інформація

                   Історія сучасної кафедри геодезії та землеустрою

 починається з 1975 р.

Кафедра інженерної геодезії, 1975 – 2004 рр.

Кафедра інженерної геодезії утворена в травні 1975 р. в зв’язку з відкриттям набору на спеціальність – прикладна геодезія. За час свого існування кафедра змінювала свою назву на кафедру прикладної геодезії (1982 – 1995 рр.), а з 1996 р. вона знову називається кафедрою інженерної геодезії.

Рішення про створення кафедри та випуск спеціалістів саме в ІФНТУНГ було прийняте, виходячи з того, що в ІФТУНГ на той час уже був сформований досвідчений професорсько-викладацький колектив, який міг виконати це відповідальне завдання. Створення колективу в Івано-Франківську започаткував на той час ст. викладач Павлів П. В., який переїхав в Івано-Франківськ з Львівського політехнічного інституту в далекому 1963 р. Саме в Івано-Франківську Павлів П. В. почав працювати над проблемами високоточного геометричного нівелювання. На основі цих досліджень успішно захистив кандидатську дисертацію, а згодом і докторську дисертацію та одержав звання професора. Закінчив свій творчий шлях д. т. н., проф. Павлів П. В. відомим українським ученим, завідувачем кафедри геодезії Українського державного лісотехнічного університету у м. Львові.

Першим помічником Павліва П. В. в 1963 р. став досвідчений виробничник Пилип’юк Р. Г., який до цього працював у системі Головного управління геодезії і картографії. Він саме тоді повернувся із КНР. Працюючи на кафедрі, Пилип’юк Р. Г. успішно захистив кандидатську дисертацію, присвячену актуальним проблемам просторової геодезії. У 1992 р. йому присвоєно звання професора кафедри.

У тому ж році на кафедрі почав працювати на посаді асистента Черняк В. О. – досвідчений інженер-геодезист. В 1967 р. для роботи на кафедрі після закінчення аспірантури в НУ “Львівська політехніка” була направлена на посаду асистента Федоришин Н. Г., яка за багаторічну і сумлінну працю нагороджена медаллю ”Ветеран праці”.

Помітний слід в історії кафедри залишив і молодий тоді інженер-аерофотогеодезист Мельник В. М., який згодом став д. т. н., проф., деканом географічного факультету Волинського держуніверситету. Саме тут в Івано-Франківську в 60-их рр. Мельник В. М. почав займатись фотограмметричними проблемами електронної мікроскопії, рішення яких і принесли йому визнання в науковому світі.

В 1969 р. на кафедрі почали працювати доц., к. т. н. Маркович Л. М. та доц. Маймусов І. Г., на той час спеціаліст із майже 40 річним стажем викладацької роботи у ВНЗ, а на посаді асистента Бурак К. О. Досвідчений виробничник к. т. н., доц. Маркович Л. М. започаткував на кафедрі напрямок досліджень з вивчення техногенного впливу на оточуюче середовище геодезичними методами. Вказані сприяли значному підвищенню методичного рівня викладання геодезичних дисциплін.

З 1975 р. до 1989 р. кафедру незмінно очолював д. г-м. наук., проф. Сайдаковський Л. Я. Саме під його керівництвом було започатковано випуск інженерів-геодезистів в ІФНТУНГ. Сайдаковський Л. Я. доклав чимало зусиль для становлення кафедри, підбору та навчання кадрів, організації навчально-методичної та особливо наукової роботи. Саме він у період з 1976 до 1980 р. запросив для роботи на кафедрі, тоді ще аспіранта Перовича Л. М., молодих кандидатів наук Рудого Р. М., Лісевича М. П., Кравця Я. С., Василенка Г. Т., Ткаченка Ю. Ф.. Прихід цих спеціалістів, а особливо їх творча робота, перетворив кафедру у відомий не тільки в Україні потужний геодезичний центр.

У ці ж роки на кафедрі почали працювати асистенти Дутчин М. М., Турко О. В. , Продан Н. В., Марків В. М., Мельниченко Г. Г.

З 1989 до 1993 р. кафедру очолив досвідчений педагог, к. т. н., доц. Пилипю’к Р. Г. Він з 1967 до 1976 р. працював заст. декана, а в 1985 – 90 рр. деканом геологорозвідувального факультету. Саме за його керівництва в 1990 р. на кафедрі, однією з перших серед технічних ВНЗ України, було розпочато підготовку інженерів-геодезистів зі спеціалізацією „Землевпорядкування та кадастр”. За багаторічну й сумлінну працю Пилипю’к Р. Г. нагороджений почесною грамотою ГУГК при КМУ, почесним званням „Відмінник освіти України”, медалями „За доблесну працю”, «Ветеран праці”, орденом дружби КНР, знаком «Почесний геодезист України”.

З 1993 до 1994 р. кафедру очолював д. т. н, проф. Перович Л. М. Саме працюючи з 1976 р. на кафедрі Перович Л. М. успішно закінчив і захистив, започатковану в аспірантурі НУ “Львівська політехніка”, кандидатську дисертацію, присвячену проблемам просторової тріангуляції. Перович Л. М. успішно розвинув на кафедрі напрямок досліджень, направлений на вирішення геодезичними методами актуальних проблем підвищення безпеки роботи магістральних газопроводів. За матеріалами цих досліджень захистив в 1990 р. докторську дисертацію. Саме за цією ж тематикою, в тому ж 1990 р., підготував і захистив першу, серед випускників кафедри, кандидатську дисертацію Ільків Є. Ю., нині доцент кафедри. Саме в той час, коли Перович Л. М. очолював кафедру, було отримано першу ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю ”Інженерна геодезія”. Д. т. н, проф. Перович Л. М. у даний час відомий учений геодезист, член міжнародних геодезичних організацій, завідувач кафедрою НУ ”Львівська політехніка” (1993 – 2020), нагороджений знаком „ Почесний геодезист України”.

З 1994 до 2000 р. кафедру очолював к. т. н., доц. Лісевич М. П., який почав свою наукову та педагогічну роботу в 1971 р. Працював над вирішенням питань фізичних редукцій радіовіддалемірних вимірів у геодезії. Успішно захистив із цієї проблеми кандидатську дисертацію. Лісевич М. П. багато уваги приділяв впровадженню в навчальний процес новітніх методів навчання, удосконаленню навчально-методичного забезпечення кафедри. Нагороджений знаком „Почесний геодезист України”.

У зв’язку з проведенням земельної реформи в Україні виникла потреба у фахівцях землевпорядного профілю, а саме в бакалаврах та спеціалістах фахового спрямування «Землевпорядкування та кадастр». В Івано-Франківській області, яка одна з перших розпочала земельну реформу, ця потреба виявилася найгострішою. Тому Державний комітет по земельних ресурсах запропонував ректору ІФНТУНГ подати інформацію про можливість підготовки фахівців спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». Ректор університету проф. Крижанівський Є. І. у відповіді до Держкомзему повідомив, що в університеті є необхідна матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення, а також висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

У липні 2000 р. рішенням ДАК в університеті ліцензована підготовка бакалаврів професійного спрямування «Землевпорядкування та кадастр» та спеціалістів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр».

В 2000 – 2004 рр. завідувачем кафедри інженерної геодезії був один з відомих вчених фотограмметристів України д. т. н., проф. Рудий Р. М. З 2000 р. Рудий Р. М. був також і деканом інженерно-екологічного факультету. Він розвинув на кафедрі науковий напрямок із досліджень рельєфу земної поверхні. Під його науковим керівництвом успішно захистили кандидатські дисертації випускниці кафедри нині к. т. н., доценти Кравець О. Я. та Гера О. В. Проф. Рудий Р. М. автор посібника ”Прикладна фотограмметрія“, трьох авторських свідоцтв. Нагороджений почесним знаком „Почесний геодезист України”.

У 2004 р. відповідно до наказу ректора на основі кафедри інженерної геодезії були створені дві кафедри – інженерної геодезії (зав. каф. Бурак К. О.) та землевпорядкування і кадастру (зав. каф. Рудий Р. М.).

 

Кафедра інженерної геодезії, 2004 – 2018 рр.

З 2004 р. завідувач кафедри нині д. т. н., професор. Бурак К. О. Він почав працювати на кафедрі з 1968 р. за направленням після закінчення НУ ”Львівська політехніка”. Поступово пройшов усі щаблі викладацької роботи. Темою кандидатської дисертації Бурака К. О. були проблеми геодезичного контролю напружено-деформованого стану магістральних газопроводів на ділянках зсувів, яку він успішно захистив в 1982 р. в ЦНІІГАІК у м. Москві Нині Бурак К. О. займається проблемами геодезичного контролю експлуатаційної надійності АЕС України. За вагомий вклад у розвиток атомної енергетики України в 2005 р. нагороджений почесною грамотою міністра палива й енергетики України, нагороджений знаком “Почесний геодезист України”. В 2009 р. у спеціалізованій вченій раді НУ “Львівська політехніка” захистив докторську дисертацію. Автор 119 наукових праць.

В 2009 р. за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери Бурак К. О. нагороджений Почесною грамотою міністра освіти і науки України. В 2015 р. нагороджений медаллю імені проф. Островського А. Л.

Найбільшою гордістю кафедри є її випускники, серед них д. т. н., проф. Гладких І. С., який очолює кафедру морської геодезії в Одеській державній морській академії, к. т. н., доценти Ільків Є. Ю., Кравець О. Я., Пилипюк Р. Р., Олеськів Р. Є., Гера О. В.

Багато випускників очолювали і очолюють великі виробничі колективи. Так Слободян М. М. – головний маркшейдер ВАТ „Укрнафта”, Маслянко В. Я. – головний маркшейдер ТОВ “Лукойл Зап. Сибирь”, Салдач Я. І. – головний інженер ЗАТ “Нафтогазбуд” м. Київ, Скулеба М. В. – головний інженер ЗАТ “Укрзахіднафтогазбуд”, Семанишин М. Д. – начальник управління земельних ресурсів Івано-Франківського міськвиконкому. Цей список можна продовжити.

Можна вважати, що кафедра має свій філіал у м. Чікаго (США). Наші випускники Масловський А. К., Малов В. П., брати Мордарські Р. і А., створили там геодезичну фірму і успішно працюють.

Випускники Васинда А. В., Рудий М. Р. також успішно працюють у Канаді, Джичка Р. М.- нині ведучий спеціаліст ЗАТ “Укргазпроект” працював інженером-геодезистом на будівництві трубопроводів у Греції, Чорногорії, Лівії, Алжирі, Судані. Цей список також можна продовжити.

В 1992 році в Івано-Франківську було створене державне підприємство „Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру”. На всіх етапах становлення й розвитку підприємство тісно співпрацювало з кафедрою і є по суті було виробничою лабораторією. Тут студенти проходили практичні та лабораторні заняття, під керівництвом досвідчених фахівців проходили виробничу переддипломну практику, захищали реальні дипломні проекти. Беззмінний директор підприємства, один із найбільш авторитетних геодезистів України Малюга Б. Ф. працював доцентом кафедри інженерної геодезії. Кістяк керівних, інженерно-технічних кадрів цього підприємства завжди складали наші випускники. Це Соколов І. О. – заступник директора з виробництва та охорони праці, керівники відділів Кучірко В. С., Шеремета Р. Г., Пінькевич І. Ю., брати Тріщуки, Овчарук Л. В., провідні інженери-геодезисти Тріщук І. В., останній директор цього підприємства Керкер В. Б.

Кафедра завжди буде пам’ятати свого випускника , старосту групи, ведучого спеціаліста тресту Укргеофізика Шпака Д. В., який трагічно загинув під час службового відрядження в ОАЕ.

Багато наших випускників є власниками й співвласниками приватних фірм, які надають геодезичні послуги. Так відомими не тільки на Прикарпатті геодезичними фірмами „Юта”, “Екселент” успішно керують наші випускники Керкер В. Б., Когутяки С. і І., П’ятничко І. Р., Медведик О. М. і багато інших.

 

Кафедра землевпорядкування і кадастру,

 2004 – 2018 рр.

Кафедра землевпорядкування та кадастру створена у 2004 р. Спочатку в склад кафедри проф. Рудий Р. М. (зав. кафедри), доц. Ільків Є. Ю., доц. Кравець Я. С., доц. Дутчин М. М., доц. Матіщук А. В., ас Біда І. В., ас. Галярник М. В. (2007 – 2018 рр. був зам. голови профкому ІФНТУНГ).

З 2006 р. до 2011 р. кафедру землевпорядкування і кадастру очолював доц. Ільків Є. Ю., який з 1992 р. був керівником багатьох договорів щодо розроблення проектів землеустрою.

Ільків Є. Ю. у 1983 році з відзнакою закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розроблення методів та засобів геодезичного забезпечення експлуатації газокомпресорних станцій магістральних трубопроводів».

Ільків Є. Ю. вніс різноплановий науковий внесок для вирішення проблем геодезичного забезпечення надійної експлуатації газотранспортної системи України; інвентаризації земель населених пунктів, а також дослідження проблемних питань щодо геодезичної мережі та межових знаків.

Є автором близько 250 наукових і методичних праць, зокрема трьох монографій, підручника, семи навчальних посібників.

За результатами роботи Ільків Є. Ю. нагороджений грамотами: Головного управління геодезії, картографії та кадастру і геодезичної служби України; обласної державної адміністрації; ІФНТУНГ, зокрема за високі досягнення в роботі, за керівництво студентськими науковими роботами (3-є місце на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, двічі); за перше місце у конкурсі на кращий навчальний посібник університету; за третє місце у конкурсі на кращий підручник університету, а також медалями «За заслуги в геодезії і картографії» і «50 років ІФНТУНГ».

31 жовтня 2006 року рішенням ДАК акредитована підготовка в ІФНТУНГ бакалаврів напрямку «Геодезія, картографія та землевпорядкування» та спеціалістів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» терміном дії до 2016 р.

З 2010 року розпочата підготовка магістрів із землеустрою та кадастру, а з 2014 року – зі спеціальності «Оцінка землі та нерухомого майна».

З 2012 р. до 2014 р. кафедру очолював досвідчений педагог і методист Лісевич М. П.

З 2014 р. і до об’єднання кафедр інженерної геодезії та землевпорядкування і кадастру у 2018 р. кафедрою керував Приходько М. М.

Приходько М. М. у 2001 році з відзнакою закінчив Івано-Франківський державний технічний університету нафти і газу. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка антропогенного впливу на природне середовище та обґрунтування геоекологічних засад раціонального природокористування в Івано-Франківській області». У 2013 році захистив докторську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему «Екологічна безпека природних і антропогенно-модифікованих геосистем». У 2015 р. йому присвоєно вчене звання професора кафедри землевпорядкування та кадастру.

Його наукові розроблення пов’язані з такими питаннями як: екологічна безпека природних і антропогенних геосистем; землевпорядне проектування;– моніторинг навколишнього середовища; інтегроване управління природними ресурсами; управління річковими басейнами; формування регіональних та місцевих екомереж.

Є автором понад 170 наукових публікацій, в тому числі 10 монографій.

Приходько М. М. – лауреат щорічної премії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради; нагороджений грамотами та подяками Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

За час свого існування (2004 – 2018 рр.) кафедра землевпорядкування і кадастру пройшла досить трудомісткі процедури ліцензування та акредитації щодо підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за програмою «Землеустрій та кадастр». Також для підготовки магістрів ліцензована і акредитована освітньо-професійна програма «Оцінка землі та нерухомого майна».

Відкриття нових рівнів навчання також потребувало значної роботи щодо методичного забезпечення дисциплін, що успішно було виконано.

За період діяльності кафедри землевпорядкування та кадастру з 2004 р. до 2018 р. суттєво зріс і поповнився штат кафедри. Зокрема в штат кафедри зараховані кандидати технічних наук: Лісевич М. П., Лудчак О. Є., Перович Л. Л. Захистили кандидатські дисертації Боднарук І. Л., Гера О. В., Кравець О. Я., Кухтар Д. В., Романюк В. В. (виконував обов’язки зам. директора інституту ІАБЕ). Поповнили склад кафедри молоді спеціалісти В. Демчук, Л. Кидик, К. Підлуська, Д. Приймак., І. Струтинська.

За сумісництвом на кафедрі працювали проф. Витвицький Я. С., доц. Витвицька У. Я.

Набір студентів на перший курс протягом 2007 – 2010 рр. зі спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій» складав близько 100 чоловік, що було одним з найвищих показників в університеті. Цьому багато посприяло відкриття підготовки фахівців із землеустрою та кадастру.

Якість підготовки спеціалістів в ці роки підтверджена позитивними оцінками їх кваліфікаційних робіт. Головами державних екзаменаційних комісій (2004 – 2018 рр.) були відомі фахівці Радчук В. Ю., Михальський М. Г., Семанишин М. Д., Осипчук Т. І., Кость В. Ф.

Кафедра землевпорядкування і кадастру тісно співпрацювала з ДП «Карпатигеодезкартографія», ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою», Головним обласним управлінням земельних ресурсів в Івано-Франківській області, районними і міськими управліннями земельних ресурсів, а також з приватними підприємствами. В цих організаціях студенти проходили переддипломні практики, а згодом деякі були влаштовані на роботу. ​​​​​​​

Кафедра геодезії та землеустрою, з 2018 р.

У 2018 р. відповідно до наказу ректора на основі кафедри інженерної геодезії і землевпорядкування та кадастру створена кафедра геодезії та землеустрою, яку очолив відомий науковець і педагог проф., д. т. н. Бурак К. О.

З 2018 р. на кафедрі продовжувались роботи щодо вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу.

З весни 2020 р. у зв’язку з карантином викладачі кафедри успішно забезпечили перехід навчання на дистанційну форму.

Під керівництвом проф. Бурака К. О. продовжилися наукові дослідження, пов’язані з використанням інженерно-геодезичних методів в будівництві та експлуатації нафтогазових споруд, атомних електростанцій, екологічних дослідженнях, кадастрі. В останній час працівники кафедри тісно співпрацюють з «Укртрансгазом», НАК України, міністерством транспорту та міністерством екології. У межах цієї проблеми науково-педагогічними працівниками кафедри та студентами проводяться спільні дослідження, які стосуються проблематики використання електронних методів вимірів при геодезичному контролі, врахування сучасних рухів земної поверхні на геодинамічних полігонах, оцінка напружено-деформованого стану технологічного обладнання та конструкцій за результатами геодезичного контролю.

У 2019 р. проф. Приходько М. М. виграв грант Європейського Союзу щодо збереження історичних пам’яток на території Прикарпаття.

Під керівництвом доц. Ільківа Є. Ю. студенти В. Керкер і Б. Семків, відповідно, в 2020 р. та 2021 р. зайняли 3-і місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Доценти кафедри геодезії та землеустрою Ільків Є. Ю. та Дутчин М. М. у конкурсі ІФНТУНГ «Найкраща навчальна книга – 2019» у номінації «Найкращий навчальний посібник» зайняли 1-е місце за навчальний посібник «Інвентаризація земель та нерухомості», автори Тревого І. С., Дутчин М. М., Ільків Є. Ю., а у номінації «Найкращий підручник» зайняли 3-є місце за підручник – «Державний земельний кадастр», автори Тревого І. С., Дутчин М. М., Ільків Є. Ю.

Кафедра гкз

                                                                                                         1988 р.

Зліва направо: перший ряд – Данчевська В. В., Феношин М. І., Лісевич Д. Є., Федоришин Н. Г.; другий ряд – Мельниченко Г. Г., Врублевський Р. М., Пилип’юк Р. Г., Сайдаковський Л. Я., Ільків Є. Ю., Бурак К. О., Ткаченко Ю. Ф.; третій ряд – Благий С. П., Марків В. М., Лісевич М. П., Рудий Р. М., Гудзій Р. М., Мороз І. І.

                      

Кафедра гкз

​​​​​​​                                                                                                                1991 р.

Зліва направо: перший ряд – Федоришин Н. Г., Момот О. В., Курилець О. В., Феношин М. І., Лісевич Д. Є.; другий ряд – Мельниченко Г. Г., Ткаченко Ю. Ф., Василенко Г.Т., Перович Л. М., Черняк В. О., Пилип’юк Р. Г.,Благий С. П., Лісевич М. П., Василишин В. А., Кравець Я. С., Ільків Є. Ю., Бурак К. О., Галярник М. В.