Загальна інформація

На сьогодні кафедра налічує 15 викладачів, з них 1 доктор технічних наук (професорка) та 7 кандидатів технічних наук. Випускники кафедри щороку розподіляються на роботу на підприємства з видобування та транспорту нафти і газу, компанії з виробництва та розподілу електричної енергії, в електротехнічні служби інших підприємств.

На кафедрі можна отримати другу вищу освіту за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання», проводять курси підвищення кваліфікації інженерів-електриків. 

Кафедра проводять підготовку студентів на основі очної та заочної форм навчання за навчально-освітніми рівнями:

освітній ступінь - бакалавр

Галузь знань - 14. Електрична інженерія.

Стандарт Вищої освіти України 141-elektroenergetika-elektrotekhnika-ta-elektromekhanika-bakalavr.pdf

Спеціальність - 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

Кваліфікація - бакалавр за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Рівень вищої освіти - перший.

Термін навчання – 4 роки  (2 роки скорочена форма навчання для коледжів)

освітній ступінь - магістр

Галузь знань - 14. Електрична інженерія.
Спеціальність - 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
професійне спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»

Термін навчання – 1,5 роки

З жовтня 2020 року кафедру очолює к.т.н., доцент Курляк Петро Омелянович

На кафедрі опубліковано 6 підручників та посібників зі грифом МОН України: Електричні системи та мережі (Ю.Романюк, 2004 р.); Електропостачання підприємств нафтової і газової промисловості (О.Соломчак, 2008 р.); Електрифікація технологічних комплексів нафтогазової промисловості (В.Костишин, М.Федорів, В.Ожоган, І.Гладь, 2008 р.); Енергоменеджмент та енергоефективність (В.Костишин, М.Федорів, О.Соломчак, М.Михайлів, А.Семенцова, Ю.Романюк, І.Галущак, Р.Гаврилюк, І.Гладь та інші, 2008 р.); Електробезпека (В.Костишин , П.Николин, 2011 р.); Перехідні процеси в електричних системах ( В.Костишин, М.Федорів, 2014 р.). 

З 2006 р. по жовтень 2020 року кафедру очолював професор В. С. Костишин, який у 2003 р. успішно захистив докторську дисертацію.

У 2010 р. отримано ліцензію на підготовку на базі бакалаврату «Електротехніка та електротехнології» фахівців зі спеціальності «Енергоменеджмент», а в 2014 р. розширено ліцензію до 25 осіб на підготовку магістрів зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання».

В серпні 2018 до кафедри "Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств" (ЕПЕО) було додано кафедру "Електротехніки" (ЕТ), відповідно наказу ректора ІФНТУНГ назва кафедри змінилася на "Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки" (ЕЕМ).

Тут функціонує більше 20 навчальних лабораторій з різних дисциплін. Завідувачем лабораторії з 1992 р. працює І. Шнурок, під керівництвом і з участю якого змонтовані сучасні лабораторні стенди і поставлено ряд нових лабораторних робіт з частотного регулювання електроприводу, електричних станцій, автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії тощо. Кафедра активно співпрацює з відомими фірмами ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» та ТОВ «АББ ЛТД», які впродовж двох останніх років безкоштовно у вигляді спонсорської допомоги передали на кафедру сучасне електрообладнання на загальну суму понад 800 тис. грн. На базі електрообладнання фірми ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» під керівництвом професора В.Костишина, доцентів М.Федоріва та І.Гладя була створена навчально-дослідна лабораторія, яка задіяна у навчальному процесі та проведенні науково-дослідних робіт, навчанні фахівців електротехнічного профілю курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації. За участі провідних фахівців фірми ТОВ «АББ ЛТД» у 2014 році та за активної участі доцента Ю.Романюка були проведені навчальні семінари для викладачів і студентів кафедри з метою створення на кафедрі навчально-дослідницької лабораторії електрообладнання цієї фірми для дослідження режимів роботи нафтоперекачувальних комплексів. 

Інформація про підвищення кваліфікації викладачів кафедри ЕЕМ

Документи, що підтверджують участь здобувачів ВО у проєктах кредитної академічної мобільності (за умови впровадження таких проєктів за спеціальністю, накази).  http://surl.li/dkcwk