Студенту (вільний вибір дисциплін)

 

На виконання Наказу від 23 грудня 2019 року № 342 "Щодо виконання "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін" у 2019-2020 н.р." подаємо анотації дисциплін для БАКАЛАВРАТУ спеціальності 141. 

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

 

Для спеціальності 141 для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти діє одна освітня програма "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка".

Крім циклу 1 "Дисципліни загальної підготовки" та циклу 2 "Дисципліни професійної підготовки" передбачена вибіркова частина:

2.1. Цикл 1. Вибіркові дисципліни із кафедрального каталогу (3 блоки по 9 дисциплін - 36 кредитів),

Студенти можуть вибирати один з ТРЬОХ блоків вибіркових дисциплін кафедрального каталогу згідно РУПу (з якими можна ознайомитися за цим посиланням):

1. Електропостачання (Блок А)

2. Електротехнології (Блок Б)

3.Електромеханіка (Блок В)

2.2. Цикл 2. Вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу - 8 дисциплін (в сумі 29 кредитів) КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ,

 

Право здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на вибір навчальних дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії

Право на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти регулюється «Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін (наказ №338 від 21.12.2019)  (http://surl.li/dfraj), а також відображено в буклеті про вибір дисциплін (https://cutt.ly/oK36JcQ).

Здобувачі даної ОП мають можливість отримати спеціальні фахові компетентності в межах своєї індивідуальної траєкторії навчання шляхом вільного вибору одного з двох блоків професійно-орієнтованих дисциплін з кафедрального каталогу (три освітніх компоненти в обсязі 17 кредитів протягом 1-2 семестру навчання). Такий вибір здійснюється на добровільній основі за заявами студентів на ім’я гаранта ОП і організовується та проводиться випусковою кафедрою.

Вибірковий блок №1. Професійно-орінтовані дисципліни з кафедрального каталогу (по 3 дисципліни - 17 кредитів):

1. Вибірковий блок 1.1 (профілізація "Електротехнічні системи підприємств нафтогазової промисловості")

- Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості   7 кредитів

- Типовий привід механізмів у нафтогазовій промисловості   7 кредитів

- Електромагнітна сумісність у системах електропостачання  3 кредити


2. Вибірковий блок 1.2 (профілізація "Електротехнічні системи промислових підприємств ")

Електропостачання промислових підприємств  7 кредитів

- Типовий електропривід промислових механізмів7 кредитів

- Енергетичний аудит та сертифікація 3 кредити

Також здобувачі вищої освіти мають змогу обирати дисципліни вільного вибору в третьому семестрі навчання із загальноуніверситетського каталогу (https://cutt.ly/AkEuX2Y ), які спрямовані на отримання додаткових загальних (загально-професійних) компетентностей та отримання спеціальних компетентностей (природничого, інженерно-технічного та/або професійного спрямування), утому числі соціальних навичок soft-skills (3 освітні компоненти обсягом 10 кредитів). Даний вибір здійснюється шляхом онлайн-голосування в особистому кабінеті студента університетської системи «Деканат+», яке проходить у два тури.

Вибірковий блок №2. Дисципліни вільного вибору студента з загальноуніверситетського каталогу 

(3 дисципліни - 10 кредитів):

1. Дисципліна 1 - 4 кредити - Іспит. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ,

2. Дисципліна 2 - 3 кредити - Залік. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ,

3. Дисципліна 3 - 3 кредити - Залік. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ,

З процедурою вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна ознайомитись за посиланням :
https://drive.google.com/file/d/19e36XqoUbwW0Ys6DsOaTHt0bnqaq0mDD/view

Перелік дисциплін вільного вибору з анотаціями для електронного голосування

https://nung.edu.ua/index.php/department/navchalnyy-viddil/13-dystsypliny-vilnoho-vyboru

podannya_na_vybirkovi_dyscypliny_magistrat.pdf