Студенту (вільний вибір дисциплін)

На виконання Наказу від 23 грудня 2019 року № 342 "Щодо виконання "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін" у 2019-2020 н.р." подаємо анотації дисциплін для БАКАЛАВРАТУ спеціальності 141. 

 

На спеціальності 141 є одна освітня програма "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка"

 

Проте студенти можуть вибирати один з ДВОХ блоків вибіркових дисциплін, які умовно названі:

 

1. Електротехнічні системи електроспоживання. (Блок А)
2. Енергетичний менеджмент. (Блок Б)

podannya_na_vybirkovi_dyscypliny_bakalavrat.pdf

Для кожного з цих напрямів є свій навчальний план, які відрізняються тільки вибірковими блоками.

Блок А

1. Силова напівпровідникова техніка 

2. Компютерні технології в електроенергетиці

3. Мікропроцесорні системи керування електроприводом

4. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

5. Основи електрифікації технологічних комплексів НГП

Блок Б

1. Технічна діагностика електрообладнання

2. Енергоощадність в технологічних процесах та установках

3. Основи енергетичного аудиту

4. Системи енергетичного менеджменту

5. Телоенергетичні установки

 

анотації дисциплін для МАГІСТРІВ спеціальності 141 освітньої програми "Електротехнічні системи електроспоживання"

 

На спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" освітньої програми "Електротехнічні системи електроспоживання" 

студенти можуть вибирати один з ДВОХ блоків вибіркових дисциплін, які умовно названі:

podannya_na_vybirkovi_dyscypliny_magistrat.pdf

 

1. Електротехнічні системи електроспоживання нафтогазової промисловості. (Блок А)

- Автоматика в електроенергетичних системах НГП

- Електропостачання НГП

- Типовий привід в НГП

- Надійність електропостачання в НГП
2. Електротехнічні системи електроспоживання промислових підприємств (Блок Б)

- Автоматика в електроенергетичних системах промислових підприємств

Електропостачання ПП

- Типовий привід в ПП

- Надійність електропостачання в ПП