Про кафедру ЕЕМ (історія)

У 1964 р. в Івано-франківському філіалі Львівського політехнічного інституту була створена кафедра електротехніки та автоматики, на яку були зараховані кваліфіковані фахівці різних напрямів підготовки, у тому числі теперішні ветерани кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств (ЕП та ЕО): Ю.Романюк (випускник Львівської політехніки у 1964р.; К.Коломойцев  (за направленням аспірантури МІНХ і ГП у 1967 р.); А.Семенцова (прийнята за конкурсом у 1968 р. як молодий спеціаліст Свердловського НДПІ  «Енергомережапроект»). Перший випуск спеціалістів вечірньої та заочної форми навчання відбувся у 1966 р.

Кафедра ЕП та ЕО була створена у вересні 1975 р. на базі кафедри електротехніки та автоматики шляхом її поділу на дві окремі кафедри – кафедру ЕП та ЕО та кафедру електротехніки. Завідувачем кафедри ЕП та ЕО був обраний  доцент К.Коломойцев, який очолював колектив кафедри з 1975 р. по травень 1986р. Він вніс вагомий вклад у становлення і розвиток кафедри та її матеріальної і методичної бази, кадрового складу, якості підготовки спеціалістів. За короткий час кадровий склад кафедри поповнився новими викладачами – кількість доцентів зросла до 8, асистентів – до 6. За конкурсом були зараховані на викладацьку роботу доценти  Я.Костирко, В.Мірецький, Б.Козій, Р.Гаврилюк, Ю. Нікітін, О. Камашкін та інші. Кафедра стала однією з найбільших випускних кафедр факультету автоматизації та економіки з річним випуском інженерів-електриків понад 150 за всіма формами навчання (очної, заочної, вечірньої). Відсоток викладачів зі ступенями і званнями  у 1981р. становив 60%.

Великий внесок у розвиток кафедри зробили доценти О.Чернов,  В.Ожоган та А.Семенцова, створивши лабораторію автоматизованого електроприводу, а також доцент Я.Костирко, який створив наукову школу за напрямом «Наукові основи надійності електробурів систем електропостачання та електрообладнання об’єктів нафтової та газової промисловості». Він був автором понад 100 наукових праць, підготував і зробив попередній захист докторської дисертації в Московському енергетичному інституті, створив лабораторію релейного захисту та лабораторію електропостачання промислових підприємств. Під його науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації В.Ожоган, В.Григоренко, І.Галущак, вибрали напрями наукової роботи і захистили кандидатські дисертації в МІНХ і ГП М.Федорів і Б.Карпінець. На жаль у розквіті творчих сил Я.Костирко пішов із життя у 1989 р.

Потрібно відзначити також вагомий вклад доцентів Р.Гаврилюка, Б.Козія і В.Мірецького у розвиток госпдоговірної науково-дослідної роботи та впровадження обчислювальної техніки в навчальний процес. Кафедра розвивалася та зміцнювалася. У 1980 р. на кафедру був прийнятий М.Михайлів після закінчення аспірантури в Московському енергетичному інституті, майбутній доктор технічних наук.

З 1986 р. по 1990 р. кафедрою завідував д.т.н., професор Р.Борисов. На кафедрі була відкрита очна аспірантура, почали регулярно проводитись наукові семінари з участю провідних фахівців в області електроенергетики. Під науковим керівництвом професора Р.Борисова захистили кандидатські дисертації  випускники кафедри В.Костишин (1987 р.) і О.Соломчак (1994 р.). Значний внесок у розвиток кафедри у різні роки зробили доцент О.Калічак та асистенти О.Шаповал, Ю.Кардаш, Л.Чорненька, О.Кучеренко, Н.Курило, Р.Коломойцева, С.Таран, Я.Тайліх, С.Тафтай, завідувачі лабораторіями О.Шинков та В.Боднар, інженери І.Кіянюк, С.Зіняк, С.Петрів, С.Бех, Т.Голова, М.Гораль, О.Дух, О. Букін та інші. 

У 1990 р. кафедру очолив доцент  М.Михайлів. Навчальний процес на кафедрі на той час забезпечувало 13 науково-педагогічних працівників (2 професори, 7 доцентів, 4 асистенти), а також допоміжний персонал кафедри у складі 5 осіб, у тому числі Л.Дитиняк, яка працювала з перших днів заснування кафедри.

Враховуючи специфіку регіону та необхідність забезпечення потреб у фахівцях, починаючи з 2000 р., кафедра почала підготовку спеціалістів чотирьох спеціалізацій – електричні системи електроспоживання підприємств нафтової і газової промисловості, промислових підприємств, підприємств деревообробної промисловості та енергетичний контроль і маркетинг в енергетиці. Велику увагу ми приділяли поповненню викладацького складу кафедри молодими спеціалістами. На кафедру були прийняті наші випускники І.Гладь, У. Маскевич, П.Курляк, П.Николин, І.Сорохтей, Я.Бацала, О.Кіянюк та Л.Шиндак.

З 2006 р. по 2020 р. кафедру очолював професор В.Костишин, який у 2003 р. успішно захистив докторську дисертацію. Кафедра продовжує розвиватися. Забезпеченість методичними розробками з усіх дисциплін на нинішній час досягла 97 відсотків. На кафедрі опубліковано 6 підручників та посібників зі грифом МОН України: Електричні системи та мережі (Ю.Романюк, 2004 р.); Електропостачання підприємств нафтової і газової промисловості (О.Соломчак, 2008 р.); Електрифікація технологічних комплексів нафтогазової промисловості (В.Костишин, М.Федорів, В.Ожоган, І.Гладь, 2008 р.); Енергоменеджмент та енергоефективність (В.Костишин, М.Федорів, О.Соломчак, М.Михайлів, А.Семенцова, Ю.Романюк, І.Галущак, Р.Гаврилюк, І.Гладь та інші, 2008 р.); Електробезпека (В.Костишин , П.Николин, 2011 р.); Перехідні процеси в електричних системах ( В.Костишин, М.Федорів, 2014 р.). 

У 2010 р. отримано ліцензію на підготовку на базі бакалаврату «Електротехніка та електротехнології» фахівців зі спеціальності «Енергоменеджмент», а в 2014 р. розширено ліцензію до 25 осіб на підготовку магістрів зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання».

В серпні 2018 до кафедри "Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств" (ЕПЕО) було додано кафедру "Електротехніки" (ЕТ), відповідно наказу ректора ІФНТУНГ назва кафедри змінилася на "Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки" (ЕЕМ).

Тут функціонує більше 20 навчальних лабораторій з різних дисциплін. Завідувачем лабораторії з 1992 р. працює І. Шнурок, під керівництвом і з участю якого змонтовані сучасні лабораторні стенди і поставлено ряд нових лабораторних робіт з частотного регулювання електроприводу, електричних станцій, автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії тощо. Кафедра активно співпрацює з відомими фірмами ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» та ТОВ «АББ ЛТД», які впродовж двох останніх років безкоштовно у вигляді спонсорської допомоги передали на кафедру сучасне електрообладнання на загальну суму понад 800 тис. грн. На базі електрообладнання фірми ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» під керівництвом професора В.Костишина, доцентів М.Федоріва та І.Гладя була створена навчально-дослідна лабораторія, яка задіяна у навчальному процесі та проведенні науково-дослідних робіт, навчанні фахівців електротехнічного профілю курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації. За участі провідних фахівців фірми ТОВ «АББ ЛТД» у 2014 році та за активної участі доцента Ю.Романюка були проведені навчальні семінари для викладачів і студентів кафедри з метою створення на кафедрі навчально-дослідницької лабораторії електрообладнання цієї фірми для дослідження режимів роботи нафтоперекачувальних комплексів. 

Випускники:

За весь час функціонування кафедри підготовлено понад три тисячі інженерів-електриків, майже 100 магістрів. Вони успішно працюють на керівних та інженерних посадах на  підприємствах  нафтової та газової промисловості, в компаніях із виробництва, передачі та розподілу електроенергії, підприємствах нафтогазового комплексу. Випускники кафедри очолюють великі колективи, працюючи директорами та головними інженерами РЕМ, начальниками електротехнічних служб об’єктів енергетичної галузі. Зокрема, М.  О.  Чернявський та О. С. Сеник — генеральний та технічний директори ПАТ «Прикарпаттяобленерго»; О. М. Шекета — голова Правління ПАТ «Житомиробленерго»;   Б. Є. Козань та А. Б. Козань — технічні директори ПАТ «Чернівціобленерго» та ПАТ «Полтаваобленерго»; А. Я. Красій — директор ДП «Магістральні електричні мережі»; П. В. Чорнописький — головний інженер Західної електроенергетичної системи НЕК «Укренерго», М. В. Ільницький - голова правління АТ "Чернігівобленерго", А. Чуйко - директор комерційний "Сумиобленерго". Багато випускників кафедри створили приватні фірми, які виконують проектні, електромонтажні, налагоджувальні та ремонтні роботи в електроустановках під час спорудження та експлуатації об’єктів промислових підприємств, міст та підприємств нафтогазового комплексу. Серед них «Електросвіт», «ЗПУЕ Україна», «Енергозберігаючі системи опалення», «ТЕГА» та ін.

Міжнародна співпраця

На базі кафедри розпочиналася міжнародна співпраці з New Energy Performance (м. Кйеллер, Норвегія). Створені курси в рамках україно-норвезького проекту «Підготовка експертів з питань енергетики та охорони довкілля – програма для індустрії Івано-Франківської області (Магістр експертних програм, МЕЕ)». За результатами навчання слухачам, які успішно виконали навчальний план, видається сертифікат, що що підтверджує отримання 7 кредитів Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).