Дисципліни, методичне забезпечення

Освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за перший (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Методичне забезпечення для дисциплін першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти 

         Графічне позначення

2 робоча програма
конспект лекцій
методичні вказівки для лабораторних робіт
1 практикум
4 література
методичні вказівки до курсової(розрахункової роботи)
методичні вказівки для самостійної роботи

         Методичне забезпечення для студентів 3 та 4 курсу(ООП 2018)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 2  
Електрообладнання сонячних електростанцій 2 44441
Теплоенергетичні установки 2  
Зварювальні джерела живлення 2
Мікропроцесорні системи керування електроприводами 2
Алгоритмізація оптимізаційних задач енергетики 2 1
Основи електрифікації технологічних комплексів НГП 2 4
Електробезпека 2 4
Математичне моделювання в електроенергетиці 2  
Комп`ютерні технології в електроенергетиці 2
Математичні задачі енергетики 2 4111
Основи науково-дослідної роботи 2 1
Теоретичні основи електротехніки. Частина 3 2 4
Електроосвітлювальні установки 2 41
Електричні апарати 2
Електричні системи та мережі 2 1
Основи електроприводу 2 44
Перехідні процеси в електричних системах 2 441
Електротехнологічні установки 2
Техніка високих напруг 2 4444
Електрична частина станцій та підстанцій 2 4
Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем 2 4
Основи монтажу та експлуатації електрообладнання 2
Основи електропостачання підприємств 2 44441
Переддипломна практика   4
Дипломне проектування   4

 

Освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Обов’язкові дисципліни

1. Виробничий менеджмент та економічна ефективність в електротехнічних системах електроспоживання

1

2

4

2. Методологія та організація наукових досліджень

 

2

4

3. Охорона праці в електроенергетиці

 

2

4

Професійно-орієнтовані дисципліни

1. Проектування  електропостачальних систем

1

2

4

       

2. Енергетичний менеджмент

1

2

4

3. Комп`ютерне моделювання та симулювання електротехнічних комплексів (Застосування єдиної теорії кіл для моделювання режимів роботи перетворювачів енергії на прикладі електричних машин)

1

2

4

4. Оптимізація режимів електропостачальних систем

1

2

4

5. Керування системами електропостачання та електроспоживання

1

2

4

6. Автоматика в електроенергетичних системах (Функціонування пристроїв та систем,я кі здійснюють автоматичне керування схемою і режимами енергосистем у нормальних і аварійних умовах)

1

2

4

7. Системи вимірювання і контролю електроспоживанням (Основні поняття про види систем обліку та керування на енергообєктах)

1

2

4

8. Надійність електропостачання (Оцінка та прогнозування надійності основного електрообладнання системи електропостачання (СЕП) та вивчення методик розрахунку надійності СЕП.)

1

2

4

9. Проектно-конструкторська практика

 

2

 

10. Науково-дослідницька практика

 

2

 

11. Магістерська робота

 

 

 

Вибірковий блок №1. Професійно-орінтовані дисципліни з кафедрального каталогу

Вибірковий блок 1.1 (профілізація "Електротехнічні системи підприємств НГП")

1а. Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості (Експлуатація, обслуговування та проектування систем електропостачання підприємств нафтогазової промисловості.)

1

2

4

2а. Типовий електропривід механізмів у нафтогазовій промисловості  (Теорії електроприводу і побудови схем керування сучасних систем електроприводу)

1

2

4

3а. Електромагнітна сумісність у системах електропостачання

1

2

4

Вибірковий блок 1.2 (профілізація "Електротехнічні системи промислових підприємств ")

1б. Електропостачання промислових підприємств (Створення раціональних систем електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства, їх подальшого вдосконалення та оптимізації)

1

2

4

2б. Типовий електропривід промислових механізмів

1

2

4

 3б. Енергетичний аудит та сертифікація

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибірковий блок №2. Дисципліни вільного вибору студента з загальноуніверситетського каталогу

     КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

  • Дисципліна 1 (4 кредити)
  • Дисципліна 2 (3 кредити)
  • Дисципліна 3 (3 кредити)