Угоди про співпрацю

Додаткова інформація

Угода про початок та проходження навчання іноземними студентами в Краківській гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташіці

Міжнародна угода (Україна - Польща)

Договір про співпрацю із ПАТ «Укрнафта»

Договір про співпрацю із Товариством «Карпатнафтохім»

Договір про співпрацю із "Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського"

Договір про співпрацю із "Санітарно-технічним факультетом Київського національного університету будівництва і архітектури"

Договір про співпрацю із "Інститутом телекомунікації і глобального інформаційного простору НАН України"

Угода про створення нафтогазового освітнього кластеру 

Міжнародна угода (Україна - Польща) "Слупськ Поморська академія"

Договір про співпрацю із "Сумським національним аграрним університетом"

Договір про співпрацю із "Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів"

Договір про співпрацю із "Інститутом геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

Договір про науково-технічну співпрацю із "Національним університетом водного господарства та природокористування"

Договір про співпрацю із "Інститутом економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

Договір про співпрацю із "Національним університетом біоресурсів і природокористування України"

Угода про співпрацю із "Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником"

Угода про наукову, навчальну та культурну співпрацю із "Київським національним університетом імені Тараса Шевченка"