О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Додаткова інформація

ОГОЛОШЕННЯ

Проводиться захист магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальностей

101 «Екологія»,

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Згідно наказу ректора ІФНТУНГ №291 від 08.11.2021 р. затверджений наступний склад екзаменаційної комісії:

Голова комісії – Засідко Марія Семенівна – начальник лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського басейнового управління водних ресурсів;

Члени комісії:

Адаменко Ярослав Олегович – д.т.н., професор, зав. кафедри екології, заступник голови;

Орфанова Марія Михайлівна – к.т.н., доцент, доцент кафедри екології;

Качала Тарас Богданович –  к.т.н., доцент кафедри екології;

Секретар:

Москальчук Наталія Михайлівна – к.т.н., доцент кафедри екології.

Дата, місце та початок проведення засідання:

23.12.2021р. дистанційно через Google Meet:

https://meet.google.com/hkd-mgqn-qqu,  1000

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Проводиться захист магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальностей

101 «Екологія»,

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Згідно наказу ректора ІФНТУНГ №291 від 08.11.2021 р. затверджений наступний склад екзаменаційної комісії:

Голова комісії – Засідко Марія Семенівна – начальник лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського басейнового управління водних ресурсів;

Члени комісії:

Адаменко Ярослав Олегович – д.т.н., професор, зав. кафедри екології, заступник голови;

Орфанова Марія Михайлівна – к.т.н., доцент, доцент кафедри екології;

Качала Тарас Богданович –  к.т.н., доцент кафедри екології;

Секретар:

Москальчук Наталія Михайлівна – к.т.н., доцент кафедри екології.

Дата, місце та початок проведення засідання:

22.12.2021р.            ауд  5105            1000

                                                                                                                             

 

 

ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ I-V КУРСІВ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ

Осінній семестр 2021/2022 н.р 

№ п/п

ПІП

Дисципліна

група

Консультація

Відпрацювання проп. занять

Аудиторія

1

Адаменко Я.О.

Екологічне інспектування

ЕКОм-20к

Вівторок 4 пара

Вівторок 4 пара

5105

Екологічна оцінка техногенно-небезпечних об’єктів

ЕКО-18-1

Середа 4 ,5 пара

Середа 4 ,5 пара

5105

Стратегічна-екологічна оцінка

ЕКОм-21-1

Четвер 4 пара

Четвер 4 пара

5105

2

Орфанова М.М.

Управління та поводження з відходами

ЕКОм-21-1

Понеділок 4,5 пари

Понеділок 4,5 пари

5207

Геохімія навколишнього середовища

ЕКО-19-1

Понеділок  4 пара

Понеділок  4 пара

5207

Утилізація,знезараження та рециклінг побутових і промислових відходів

ТЗм-21-1

Четвер 4,5 пари

Четвер 4,5 пари

5207

Геохімія навколишнього середовища

ЕКО-19-1

Понеділок 4 пара

Понеділок 4 пара

5207

Нормування антропогенного навантаження на н/с

ЕКО-19, ТЗ-19

Середа 5 пара

Вівторок 4 пара

5207

3

Глібовицька Н.І.

Біологія

ЕКО-21-1

Четвер 4 пара

Четвер 4 пара

5215а

 

 

Біологія з основами біотехнології

ТЗ-21-1

Четвер 4 пара

Четвер 4 пара

 

4

 

Зорін Д.О.

ГІС в екології

ЕКОм-21

Середа 4 пара

Середа 4 пара

5103

Екологічне картування

ЕКО-20-1

Четвер 4 пара

Четвер 4 пара

5103

Загальна екологія

ЕКО-20-1

Вівторок 5 пара

Вівторок 5 пара

5103

5

Радловська К.О

Моніторинг довкілля

ЕКО-19, ТЗ-19

Понеділок 4 пара

Понеділок 4 пара

5103

Глобальні проблеми  сучасної екології

ЕКОм-21-1

Середа 4 пара

Середа 4 пара

5103

6

Качала Т. Б.

 

Комп’ютеризовані системи екологічної інформації

ЕКО-19-1

Вівторок 4 пара

Вівторок 4 пара

5103

Основи моніторингу територій

ГЗ-20-1

Середа 4 пара

Середа 4 пара

5103

Рекультивація порушених земель

ЕКО-18-1

Середа 4 пара

Середа 4 пара

5103

Стратегічна екологічна оцінка

ЕКОм-21-1

Понеділок 4 пара

Понеділок 4 пара

5103

7

Москальчук Н.М.

Урбоекологія

ЕКО-18-1

Понеділок 4,5 пара

Понеділок 4,5 пара

5209

Відновлювальні джерела енергії

ТЗКм-21-1

Понеділок 4 пара

Понеділок 4 пара

5209

Екологічна оцінка техногенно-небезпечних об’єктів

ЕКО-18-1

Четверг 5 пара

Четверг 5 пара

5209

Основи екології

АКП-21-1, АКС-21-1, -Б-21, МТ-«21-1, СІ-21-1

П’ятниця 5 пара

П’ятниця 5 пара

5209

8

Мосюк  М.І.

Екологічні контрольно-вимірювальні прилади

ЕКО-21-1

Четвер 4,5 пара

Четвер 4,5 пара

5209

Природні та техногенно-мінеральні ресурси

ТЗ-19-1,2

Вівторок 4 пара

Вівторок 4 пара

5209

                                                                   

 

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ-ЕКОЛОГАМИ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТ

17 вересня 2021 р. відбулося засідання екзаменаційної комісії з захисту магістерських робіт студентів Інституту післядипломної освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101-Екологія. Засідання проходило у режимі он-лайн.

Голова екзаменаційної комісії – доктор технічних наук, начальник Служби охорони довкілля і моніторингових досліджень ПАТ «Укрнафта» Пукіш Арсен Володимирович 

Магістерські роботи захищали:

  1. Балан Роман Михайлович «Оцінка екологічного стану компонентів довкілля на території замірно-сепараційної установки для експлуатації розвідувальних свердловин Південно-Берестівської площі», науковий керівник к.т.н. К. О. Радловська;
  2. Гошовський Степан Михайлович «Оцінка екологічного стану компонентів довкілля на території групових збірників нафти і газу НГВУ “Долинанафтогаз”», науковий керівник д.г.-м.н., проф. О. М. Адаменко;
  3. Зеленко Василь Іванович «Оцінка природно-ресурсного потенціалу Долинського району в умовах екологічно зорієнтованого сталого розвитку», науковий керівник к.т.н. К. О. Радловська;
  4. Семків Василь Іванович; «Перспективи розвитку екологічного туризму у Карпатському національному природному парку», науковий керівник д.т.н., проф. О. М. Мандрик.

Всі роботи були захищені з позитивними оцінками.

Вітаємо нових випускників кафедри екології!!!

 

 

HUSKROUA                                                                                          HUSKROUA

Оголошення

 

Шановні здобувачі вищої освіти – бакалаври, магістри, аспіранти!

 

В рамках міжнародного проєкту CRIMIGE: «Регіональний центр навчання та моніторингу впливу електроустановок на навколишнє середовище» (HUSKROUA/1702/6.1/0022) з 10 вересня 2021 р. до 30 вересня 2021 р. проводиться набір слухачів на безкоштовний тренінг-навчання: «Вплив виробництва, передачі, розподілу та використання електроенергії на навколишнє середовище».

Навчання буде проходити з 04 жовтня 2021 р. до 10 грудня 2021 р.

Під час навчання, експерти проєкту проведуть лекційні (40 академічних годин) та лабораторні заняття (40 академічних годин) з використанням сучасного європейського обладнання.

За результатами тренінгу усім здобувачам, які успішно пройдуть навчання, будуть вручені Сертифікати.

Навчання проходитиме з дотриманням карантинних вимог, що будуть діятимуть на момент проведення тренінгу.

Зареєструватись на навчання Ви можете за адресою: yaroslav.adamenko@nung.edu.ua

 

Менеджер проєкту HUSKROUA/1702/6.1/0022,

Ярослав Адаменко

 

 

 

 

Захисти бакалаврських робіт 

посилання за яким можна приєднатись на захити 

Четвер, 17,18, 22, 23, 24, 25 червня · 9:30дп – 1:30пп
Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet
Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/neb-aspd-czp

Теми бакалаврських робіт

НАКАЗ Про затвердження тем, керівників, консультантів і рецензентів бакалаврських робіт студентів спеціальності 101 «Екологія» ОПП «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної форми навчання ІПНТ

НАКАЗ Про затвердження тем, керівників, консультантів і рецензентів бакалаврських робіт студентів спеціальності 101 «Екологія» ОПП «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання ІПНТ

НАКАЗ Про затвердження тем, керівників, консультантів і рецензентів бакалаврських робіт студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» ОПП «Технології захисту навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної форми навчання ІПНТ

НАКАЗ Про затвердження тем, керівників, консультантів і рецензентів бакалаврських робіт студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» ОПП «Технології захисту навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання ІПНТ

 

 

Графік консультацій викладачів кафедри «Екології» на весняний семестр 2021 навч. року (на період помякшених карантинних обмежень )