Матеріально-технічне забезпечення

Додаткова інформація

 

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) створено  матеріально-технічну базу, яка дозволяє організувати на належному рівні освітню та наукову діяльність.

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою "Екологія" здебільшого здійснюється у п’ятому корпусі університету.

У корпусі №5 для забезпечення навчального процесу студентів, що навчаються за спеціальностями 101-Екологія та 183-Технології захисту навколишнього середовища усіх трьох освітніх рівнів обладнано комп’ютерний клас «Комп’ютерної картографії та ГІС», де  усі робочі місця мають доступ до мережі Інтернет. 

Студенти та викладачі університету, залучені до підготовки за спеціальностями 101-Екологія та 183-Технології захисту навколишнього середовища, користуються послугами Інтернету та електронної пошти. До мережі Інтернет підключено бібліотеку, усі структурні підрозділи і навчальні класи з ПЕОМ. Для потреб викладачів обладнано викладацьку  кафедри екології.

Основний масив навчальної, методичної та наукової літератури, періодичних видань сконцентрований у науково-технічній бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. http://library.nung.edu.ua/

Загальний бібліотечний фонд, який використовується у процесі підготовки фахівців з екології та технологій захисту навколишнього середовища, налічує понад 4,5 тис. екземплярів літератури більш як 350 найменувань. Для пошуку необхідних джерел студенти мають змогу користуватися як традиційним бібліотечним каталогом, так і електронним за допомогою мережі Інтернет. 

У навчальному процесі також використовуються матеріали збірників та журналів, включених до чинного переліку фахових наукових видань з екології та захисту довкілля.

Створено належні умови для фізичного розвитку та занять спортом. До послуг студентів – спортивно-оздоровчий комплекс, де функціонують 3 спортзали, плавальний басейн, легкоатлетичний манеж. Є лижна база. Більшість культурно-просвітницьких заходів в університеті відбуваються в актовій залі на 400 місць.

Більш детальна інформація про матеріально-технічне забезпечення ІФНТУНГ. https://nung.edu.ua/node/2274

Матеріально-технічна база кафедри екології розміщена в корпусі № 5 ІФНТУНГ та Дністровському інженерно-екологічному протипаводковому полігоні (с. Маріямпіль).

За кафедрою екології закріплено приміщення загальною площею 436,82 м²:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​