Вибіркові дисципліни

Додаткова інформація

Увага! Згідно наказу № 320 від 09.12.2020 р.  та «Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін»(наказ ректора № 338 від 21.12.2019 р.) реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей.

Основні етапи вибору: 1) ознайомлення з процедурою вибору з 8.02 по 14.04. 2021 р.

                                      2) голосування студентів за дисципліни з 15.04 по 01.05. 2021 р. шляхом подання паперових чи електронних заяв до дирекціїї ІПНТ;

                                      3) узагальнення результатів.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових фахових дисциплін кафедри екології на 2021-2022 н.р. та обрати один із запропонованих варіантів.

Увага: для здійснення вибору потрібна авторизація на виданій Вам електронній пошті університету (ваше ім'я@nung.edu.ua).

 

Вибіркові дисципліни на 2021/2022 н.р.

Спеціальність 101 «Екологія» (бакалавр) за ОПП 2020

група ЕКО-20-1, ЕКОз-20-1

Цикл 1 Професійно-орієтовані дисципліни (Інженерна екологія)
Рекультивація порушених земель ЕКО
Інженерна геологія і гідрохімія ЗІГГ
Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища ЕКО
Біотехнології ЕКО
Прогнозування викидів в атмосферне повітря ЕКО
Екологія нафтогазового комплексу ЕКО
Технології захисту водних ресурсів ЕКО
Якість та методи очищення компонентів довкілля ЕКО
Фізичні поля природного та техногенного походження ГБГ
Екологічна паспортизація ЕКО
Цикл 2 Професійно-орієтовані дисципліни (Організація природокористування)
Основи наукових досліджень ЕКО
Рекреаційні ресурси та курортологія ЕКО
Геохімія навколишнього середовища ЕКО
Регіональна екологія ЕКО
Популяційна екологія ЕКО
Екосистемологія ЕКО
Основи екологічної геофізики та радіоекології НГГ
Екологічна токсикологія ХІМ
Оцінка показників життєвого циклу продукції ЕКО
Комп`ютеризовані системи екологічної інформації ЕКО

Форма для здійснення вибору (завантажити)

 

Вибіркові дисципліни на 2021/2022 н.р.

Спеціальність 101 «Екологія» (бакалавр) за ОПП 2018

групи ЕКО-19-1, ЕКОз-19-1

Вибірковий блок 1.1 
Екологічна токсикологія ХІМ
Екологічне картування ЕКО
Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища ЕКО
Комп'ютеризовані системи екологічної інформації ЕКО
Геохімія навколишнього середовища ЕКО
Статистичний аналіз та моделювання в екології ЕКО
Якість та методи очищення компонентів довкілля ЕМТД
Рекультивація порушених земель ЕКО
Основи наукових досліджень ЕКО
Вибірковий блок 1.2
Інженерна геологія ЗІГГ
Прогнозування викидів в атмосферне повітря  ТЗНС
Медична та соціальна екологія ТЗНС
Природні та техногенно-мінеральні ресурси ЗІГГ
Екосистемологія ЕКО
Безпека життєдіяльності та цивільний захист ТЗНС
Рекреаційні ресурси та курортологія ТУР
Основи екологічної геофізики та радіоекології НГГ
Основи наукових досліджень ЕКО

Форма для здійснення вибору (завантажити)

Вибіркові дисципліни на 2021/2022 н.р.

Спеціальність 101 «Екологія» (бакалавр) за ОПП 2018

групи ЕКО-18-1, ЕКОз-18-1

Вибірковий блок 1.1 
Екологічна токсикологія ХІМ
Екологічне картування ЕКО
Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища ЕКО
Комп'ютеризовані системи екологічної інформації ЕКО
Геохімія навколишнього середовища ЕКО
Статистичний аналіз та моделювання в екології ЕКО
Якість та методи очищення компонентів довкілля ЕМТД
Рекультивація порушених земель ЕКО
Основи наукових досліджень ЕКО
Вибірковий блок 1.2
Інженерна геологія ЗІГГ
Прогнозування викидів в атмосферне повітря  ТЗНС
Медична та соціальна екологія ТЗНС
Природні та техногенно-мінеральні ресурси ЗІГГ
Екосистемологія ЕКО
Безпека життєдіяльності та цивільний захист ТЗНС
Рекреаційні ресурси та курортологія ТУР
Основи екологічної геофізики та радіоекології НГГ
Основи наукових досліджень ЕКО

Форма для здійснення вибору (завантажити)

Вибіркові дисципліни на 2021/2022 н.р.

Спеціальність 101 «Екологія» (магістр) за ОПП 2020

група ЕКОм-20-1, ЕКОмз-20-1

Вибірковий блок 1.1 ("Екологічний контроль") 
Державне регулювання в сфері
охорони навколишнього середовища
Екологічне інспектування ЕКО
Екологічна стандартизація і сертифікація ЕМТД
Організація дослідних, виробничих та наукових лабораторій якості довкілля ЕКО
Вибірковий блок 1.2 ("Управління природоохоронною діяльністю")
Студентський науковий семінар ЕКО
Управління проектами в екології ЕКО
Міжнародне екологічне право СН
Екологічний менеджмент та адміністрування МіА
Вибірковий блок 1.3 ("Екологічна безпека")
Екологічна безпека промислових комплексів ХІМ
Геопросторове планування територій ЕКО
Охорона праці в галузі ТЗНС
Екологічні ризики ЕКО
Вибірковий блок 1.4 ("Екологічна діджиталізації")
Основи web-дизайну КСМ
Інформаційні технології в екології ЕКО
Комп'ютерна графіка в екології ІКГ
Спеціалізовані комп'ютерні системи в екології ЕКО

Форма для здійснення вибору (завантажити)

Вибіркові дисципліни на 2021/2022 н.р.

Спеціальність 101 «Екологія» (магістр) за ОПП 2020

група ЕКОм-21-1, ЕКОмз-21-1

Вибірковий блок 1.1 ("Екологічний контроль") 
Державне регулювання в сфері
охорони навколишнього середовища
Екологічне інспектування ЕКО
Екологічна стандартизація і сертифікація ЕМТД
Організація дослідних, виробничих та наукових лабораторій якості довкілля ЕКО
Вибірковий блок 1.2 ("Управління природоохоронною діяльністю")
Студентський науковий семінар ЕКО
Управління проектами в екології ЕКО
Міжнародне екологічне право СН
Екологічний менеджмент та адміністрування МіА
Вибірковий блок 1.3 ("Екологічна безпека")
Екологічна безпека промислових комплексів ХІМ
Геопросторове планування територій ЕКО
Охорона праці в галузі ТЗНС
Екологічні ризики ЕКО
Вибірковий блок 1.4 ("Екологічна діджиталізації")
Основи web-дизайну КСМ
Інформаційні технології в екології ЕКО
Комп'ютерна графіка в екології ІКГ
Спеціалізовані комп'ютерні системи в екології ЕКО
​​​​​​​

Форма для здійснення вибору (завантажити)

Вибіркові дисципліни на 2021/2022 н.р.

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (бакалавр) за ОПП 2018

група ТЗ-20-1,  ТЗз-20-1

Вибірковий блок 1.1 
Технології захисту лісів ЕКО
Геохімія навколишнього середовища ЕКО
Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища ЕКО
Комп'ютеризовані системи екологічної інформації  ЕКО
Топографія і картографія ГКЗ
Моделювання та прогнозування надзвичайних ситуації ГБГ
Природоохоронні технології ЕКО
Технології захисту природних обєктів ТЗНС
Вибірковий блок 1.2
Методи екологічної діагностики ЕМТД
Екологічна токсикологія ХІМ
Медична та соціальна екологія ТЗНС
Природні та техногенно-мінеральні ресурси ЗІГГ
Захист від надзвичайних ситуацій ТЗНС
Технічні засоби промислової екології ЕКО
Екологічно чисті та енергозберігаючі технології ЕСМ
Організація та управління в природоохоронній діяльності ЕКО

Форма для здійснення вибору (завантажити)

 

Вибіркові дисципліни на 2021/2022 н.р.

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (бакалавр) за ОПП 2018

група ТЗ-19-1, ТЗз-19-1

Вибірковий блок 1.1 
Технології захисту лісів ЕКО
Геохімія навколишнього середовища ЕКО
Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища ЕКО
Комп'ютеризовані системи екологічної інформації  ЕКО
Топографія і картографія ГКЗ
Моделювання та прогнозування надзвичайних ситуації ГБГ
Природоохоронні технології ЕКО
Технології захисту природних обєктів ТЗНС
Вибірковий блок 1.2
Методи екологічної діагностики ЕМТД
Екологічна токсикологія ХІМ
Медична та соціальна екологія ТЗНС
Природні та техногенно-мінеральні ресурси ЗІГГ
Захист від надзвичайних ситуацій ТЗНС
Технічні засоби промислової екології ЕКО
Екологічно чисті та енергозберігаючі технології ЕСМ
Організація та управління в природоохоронній діяльності ЕКО

Форма для здійснення вибору (завантажити)

Вибіркові дисципліни на 2021/2022 н.р.

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (магістр) за ОПП 2020

група ТЗКм-20-1, ТЗКмз-20-1

Вибірковий блок 1.1 ("Екологічний контроль")
Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки ТЗНС
Екологічне інспектування ЕКО
Стратегічна екологічна оцінка ЕКО
Дозвільна та ліцензійна діяльність у сфері охорони довкілля ЕКО
Вибірковий блок 1.2  "Управління екологічною безпекою"
Студентський науковий семінар ЕКО
Екологічний менеджмент та адміністрування МІА
Охорона праці в галузі ТЗНС
Статистична екологічна звітність ЕКО
Вибірковий блок 1.3 "Екологічні технології" 
Хімічні методи очистки газів та стічних вод ХІМ
Оцінка життєвого циклу процесів та устаткування ЕКО
Екопромислові парки ЕКО
Екоефективні технології ЕКО
Вибірковий блок 1.4 " Екологічне проектування"
Геоінформаційні системи в екології ЕКО
Міжнародне співробітництво в сфері технологій захисту довкілля ЕКО
Проектування систем і технологій захисту навколишнього середовища ХІМ
Розробка екологічної компоненти ТЕО ЕКО

Форма для здійснення вибору (завантажити)