Студентам

Терміни ліквідації академічної заборгованості 
за результатами першого півріччя 2021/2022 навчального року.

Вільний вибір дисциплін на 2022/2023 навчальний рік

     Згідно наказу ректора ІФНТУНГ від 18.11.2021 р. № 303 щодо виконання
"Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін".

Категорії дисциплін з університетського каталогу:
  - 
дисципліни (для третього курсу), спрямовані на отримання здобувачами першого (бакалаврського) рівня додаткових загальних  компетентностей, у тому числі соціальних навичок (soft skills), та які не містять обмеження щодо навчання на певній спеціальності/освітній програмі (5 семестр – дві дисципліни по 3 кредити кожна, 6 семестр – дві дисципліни по 3 кредити кожна, загальним обсягом 12 кредитів);
  - 
дисципліни (для четвертого курсу), спрямовані на отримання здобувачами першого (бакалаврського) рівня додаткових загальних (загально-професійних та мовних) компетентностей, у тому числі соціальних навичок (soft skills), та які можуть не містити обмеження щодо навчання на певній спеціальності/освітній програмі (7 семестр – дві дисципліни по 5 кредитів кожна, 8 семестр – дві дисципліни, одна на 4 кредити та одна на 3 кредити, загальним обсягом 17 кредитів);
     - 
дисципліни (для другого магістерського курсу), спрямовані на отримання здобувачами другого (магістерського) рівня додаткових загальних (загально-професійних та мовних) компетентностей, у тому числі соціальних навичок (soft skills), та які можуть не містити обмеження щодо навчання на певній спеціальності/освітній програмі (3 семестр, три дисципліни – дві по 3 кредити кожна, одна 4 кредити, загальним обсягом 10 кредитів).
Основні етапи вибору:
1 - ознайомлення здобувачів із процедурою вибору – з 07 по 20 лютого 2022 року;                                         
2 - перший тур голосування за дисципліни у електронних кабінетах – з 21.02 до 2 квітня 2022 року;
3 - опрацювання результатів першого туру голосування – з 4 по 17 квітня 2022 року;
4 - другий тур голосування за дисципліни у електронних кабінетах – з 18 по 23 квітня 2022 року;
5 - опрацювання результатів другого туру – не пізніше 10 травня 2022 року;
ПРИМІТКА: Голосування здійснюється у електронних кабінетах через автоматизовану систему керування навчальним процесом.
Категорії дисциплін із кафедральних каталогів:
  - 
дисципліни, спрямовані на отримання додаткових загальних (загально-професійних та мовних) компетентностей (конкретна кількість дисциплін та обсяг кредитів визначаються чинним навчальним планом);
    - фахові дисципліни, спрямовані на поглиблення фахових компетентностей (конкретна кількість дисциплін та обсяг кредитів визначаються чинним навчальним планом).
Основні етапи вибору:
1 - ознайомлення здобувачів із процедурою вибору – з 07 лютого по 15 квітня 2022 року;
2 - розміщення на сторінках кафедр анотацій дисциплін, за встановленою формою  – до 15 квітня 2022 року;
3 - голосування за дисципліни шляхом подання заяв до дирекції – з 18 квітня до 02 травня 2022 року;
4 - узагальнення результатів та подання дирекціями інформації до НВ – не пізніше 10 травня 2022 року.
ПРИМІТКА: Голосування здобувачів за дисципліни здійснюється шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формі) до дирекцій інститутів.