Спеціальності

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Підготовка фахівців у інституті здійснюється за очною та заочною (дистанційною) формами.

 

У 2022 році прийом на навчання у інституті буде здійснюватися за СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

"101 ЕКОЛОГІЯ" (бакалавр, магістр)

"103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ" за освітніми програмами:
         - освітній ступінь Бакалавр:

         - Геологія родовищ нафти і газу;
         - Нафтогазова геофізика.
         - освітній ступінь Магістр:
         - Геологія нафти і газу;
         - Геофізика;

 "242 ТУРИЗМ" за освітніми програмами:

         - Туризм (бакалавр, магістр);
         - Міжнародний готельно-туристичний бізнес (бакалавр). 

"183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" (бакалавр, магістр)

Фахівець освоївши освітню програму "Екологія" - займається контролем з охорони навколишнього середовища в різних галузях народного господарства.

Фахівець освоївши освітню програму "Геологія нафти і газу"  займається вивченням геологічної будови надр Землі та умов утворення, накопичення і збереження в них покладів нафти і газу з метою їх пошуків, розвідки та видобування.

Фахівець освоївши освітню програму "Геофізика"- займається дослідженням надр Землі у розрізі пробурених свердловин геофізичними методами (електричні, акустичні, радіоактивні, магнітні) з метою вивчення колекторських властивостей гірських порід та встановлення насичених нафтою і газом інтервалів та виділення продуктивних горизонтів;розробляє спеціальну апаратуру для проведення геофізичних досліджень у свердловинах; займається дослідженням геологічної та тектонічної будови надр Землі геофізичними методами (сейсморозвідка, гравірозвідка, електророзвідка, магніторозвідка) з метою встановлення сприятливих структурних форм для утворення покладів нафти і газу, а також прогнозу контурів родовищ нафти і газу.

Фахівець освоївши освітню програму "Туризм" - займається організацією, формуванням, просуванням та обслуговуванням туристичного пакету клієнтів.  

Фахівець освоївши освітню програму "Міжнародний готельно-туристичний бізнес" - займається професійною діяльністю у сфері рекреації і туризму, міжнародного готельно-туристичного бізнесу. 

Фахівець освоївши освітню програму "Технології захисту навколишнього середовища" - займається спостереженням за якістю компонентів довкілля; аналізом виникнення екологічно небезпечних ситуацій; науково-дослідними роботами з очищення промислових стічних вод, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів; проводить екологічну експертизу.

Магістр може працювати в таких галузевих відомствах:
- Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
- Державна геологічна служба; 
- Департамент геології та використання надр;
- Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;
- Національна акціонерна компанія «Надра України»;
- ПАТ "Укрнафта";
- АТ "Укргазвидобування";
- ДП "Укргеофізика";
- Приватних підприємствах та фірмах, які проводять геологічні, гідрогеологічні та геофізичні дослідження Земних надр.

В цих підприємствах та відомствах фахівець підготовлений для роботи:
- на виробничих підприємствах, які проводять пошуки родовищ нафти і газу, підготовку запасів вуглеводнів і цінних супутніх компонентів до промислового освоєння, розробку нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, інженерні дослідження ділянок під будівництво споруд та оцінку питних та промислових водних ресурсів;
- в науково-дослідних організаціях, які здійснюють: проектування, планування, організацію і проведення робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу; фундаментальні дослідження в області нафтогазової геології; проектування розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ; створення нових ефективних методів і методик пошуків, розвідки та розробки родовищ нафти і газу.

- Магістр може працювати в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, де підготовлений для роботи викладачем вищого навчального закладу.

Випускники коледжів, які отримали ОКР молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями навчаються у інституті за ОП "бакалавра" за скороченою програмою тривалістю 1 рік 10 місяців, за виключенням спеціальності Туризм - освітні програми:"Туризм" та "Міжнародний готельно-туристичний бізнес" - 2 роки 10 місяців. 

Споріднені спеціальності для навчання за спеціальністю "101 Екологія":

- 5.04010601 - Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

- 5.04010601 - Прикладна екологія

Споріднені спеціальності для навчання за спеціальністю "103 Науки про Землю":

- 5.04010301 - Пошук та розвідка геологічними методами

- 5.04010302 - Пошук та розвідка геофізичними методами

- 5.04010304 - Розвідування нафтових та газових родовищ

- 5.04010303 - Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

- 5.0505216 - Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання

Споріднені спеціальності для навчання за спеціальністю "183 Технології захисту навколишнього середовища":

- 5.04010601 - Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

- 5.04010601 - Прикладна екологія

Споріднені спеціальності для навчання за спеціальністю "242 Туризм":

- 5.14010101 - Готельне обслуговування

- 5.14010102 - Ресторанне обслуговування

- 5.14010202 - Організація обслуговування населення

- 5.14010301 - Туристичне обслуговування