Загальна інформація

Додаткова інформація

​​​​​​​​​​​​​

ІНГІ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Інститут нафтогазової інженерії (ІНГІ) – визначає профіль університету і здійснює підготовку фахівців для підприємств нафтогазового комплексу.

В інституті ведеться підготовка фахівців за спеціальностями «Нафтогазова інженерія та технології» та «Гірництво», які охоплюють практично весь комплекс науково-пошукових та інженерно-технічних завдань нафтогазової та інших галузей з питань буріння, газонафтовидобутку, транспортування і зберігання нафти, газу, нафтопродуктів тощо.

Інститут нафтогазової інженерії об’єднує шість кафедр, чотири з яких (кафедра буріння свердловин, кафедра видобування нафти і газу, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, кафедра військової підготовки) – випускові. Навчальний процес на кафедрах інституту забезпечують 14 докторів наук, професорів, 47 доцентів, кандидатів технічних наук, 29 асистентів.

В інституті навчаються 1800 студентів з різних регіонів України та студенти-іноземці із 38 країн світу (Анголи, Гани, Еквадору, Іраку, Єгипту, Камеруну, Нігерії, Китаю, Туркменістану, Тунісу й ін.). На кафедрах ІНГІ діє система залучення і підготовки студентів до науково-дослідної діяльності, що дає продуктивні результати: щорічно студенти беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях та форумах, використовують елементи науково-дослідних робіт при виконанні магістерських робіт. На кафедрах інституту ведеться підготовка кандидатів і докторів наук через навчання в аспірантурі і докторантурі.

З червня 2010 року функціонує студентське відділення міжнародної організації SPE (спілка інженерів-нафтовиків). Студенти-члени SPE беруть активну участь в міжнародних нафтогазових конгресах, конференціях, та програмах.

Велику увагу інститут приділяє підвищенню якості практичної підготовки фахівців. Проводиться модернізація лабораторій, їх оснащення сучасними приладами й обладнанням. Результатом тісної співпраці із нафтогазовими підприємствами є нові навчально-дослідницькі лабораторії бурових промивальних рідин і тампонажних розчинів, які обладнані сучасними приладами. За участю фахівців інституту нафтогазової інженерії створено тренажерний буровий центр (ТБЦ) ІФНТУНГ, налаштування, випробування та пробну експлуатацію якого проведено за допомогою спеціалістів компанії «Drilling Systems LTD» (Англія).

Студенти інституту мають можливість без відриву від основного навчання додатково отримати робітничі спеціальності – «Помічник бурильника» і «Оператор добування нафти і газу».  Додаткові можливості працевлаштування забезпечують собі студенти, які паралельно з основним навчанням закінчують кафедру військової підготовки ІФНТУНГ.

Міжнародне співробітництво у сфері освіти і науки є пріоритетним в діяльності інституту, що знайшло відображення у виконанні угод з провідними університетами країн Європи і Канади.

Відповідно до угоди про співпрацю між ІФНТУНГ та Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташица (Польща) студенти інституту мають можливість одночасно навчатись у магістратурі польського вузу та отримувати диплом магістра європейського взірця. Крім того, студенти ІНГІ проходять також виробничі практики і стажування у навчальних закладах Німеччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Канади, Туреччини, Греції та інших країн відповідно до угод з обміну студентами.

Випускники факультетів та Інституту нафтогазової інженерії працюють на нафтогазовидобувних підприємствах, у науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, навчальних закладах нафтогазового профілю України, де займають посади керівників, головних і провідних спеціалістів, начальників управлінь та відділів. Багато випускників працюють на спільних підприємствах та в іноземних компаніях на території України і за кордоном – в  державах Європи, Азії, Америки та Африки, зокрема, в «Schlumberger» (Франція), «Royal Dutch Shell» (Нідерланди, Великобританія), «Halliburton» (США) та ін.

Інститут нафтогазової інженерії – це майбутня перспективна робота за здобутою спеціальністю у нафтогазовій галузі, яка забезпечує швидке кар’єрне зростання і високий рівень добробуту.