Вчена рада інституту

Вчена рада інституту архітектури, будівництва та енергетики затверджена наказом № 334   від 07.12.2021 р.

Склад вченої раду інституту архітектури, будівництва та енергетики:

 1. Мазур М.П. – голова вченої ради, директор інституту;
 2. Олеськів Р.Є. – доцент кафедри геодезії та землеустрою – секретар вченої ради;
 3. Чепурний І.В. – доцент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики, заступник директора ІАБЕ, заступник голови ради;
 4. Дем'янчук Я.М. – доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд, заступник директора ІАБЕ;
 5. Артим В.В. – завідувач кафедри будівництва та енергоефективних споруд, гарант ОП другого рівня вищої освіти (магістр) “Будівництво та цивільна інженерія”;
 6. Біщак Р.Т. – доцент кафедри БЕЕС, гарант ОП другого рівня вищої освіти (магістр) “Зварювання та споріднені технології”;
 7. Василишин Я.В. – в.о. завідувача кафедри архітектури та містобудування, гарант ОП “Архітектура та містобудування (магістр)”;
 8. Давибіда Л. І. – доцент кафедри геодезії та землеустрою, гарант освітньої програми “Геоінформаційні системи і технології” (магістр)”;
 9. Ільків Є.Ю. – доцент кафедри геодезії та землеустрою, гарант освітньої програми “Геодезія” (магістр);
 10. Кузьменко Е.Д. – професор кафедри геодезії та землеустрою;
 11. Курляк П.О. – завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, гарант ОП другого рівня вищої освіти (магістр) “Електротехнічні системи електроспоживання;
 12. Лукомська З.В. – професор кафедри архітектури та містобудування, гарант ОП “Архітектура та містобудування (бакалавр)”;
 13. Матвієнків О.М. – доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд, гарант ОП першого рівня вищої освіти (бакалавр) “Інжиніринг зварювальних технологій”;
 14. Михайлишин В.П. – завідувач лабораторіями кафедри геодезії та землеустрою, голова профбюро ІАБЕ;
 15. Палійчук І.І. – доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд, гарант ОП першого рівня вищої освіти (бакалавр) “Будівництво та цивільна інженерія”;
 16. Перович Л.Л. – доцент кафедри геодезії та землеустрою, гарант освітньої програми “Оцінка землі та нерухомого майна” (магістр);
 17. Приходько М.М. – завідувач кафедри геодезії та землеустрою, гарант освітньої програми “Землеустрій та кадастр” (магістр);
 18. Присяжнюк П.М. – к.т.н., доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд, гарант ОП третього рівня вищої освіти (доктор філософії) “Матеріалознавство”;
 19. Райтер П. М. –  завідувач кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики, гарант ОП “Енергетичний менеджмент” (магістр);
 20. Романюк В.В. – доцент кафедри геодезії та землеустрою, гарант освітньої програми “Геодезія та землеустрій” (бакалавр);
 21. Соломчак О.В. – доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, гарант ОП першого рівня вищої освіти (бакалавр) “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”;
 22. Шлапак Л.С. – д.т.н., професор кафедри будівництва та енергоефективних споруд;

Представники галузі:

 1. Прокіпчук А.А. – заступник директора  Департаменту – начальник Управління планування  території та містобудівного кадастру Івано-Франківської міської ради;
 2. Халусяк Р. В.  – інженер-технолог, представник ТОВ “Доронік-Україна” в Івано-Франківській області;
 3. Чорнописький Л.Я.в.о. директора ДП “Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”;
 4. Піщак І.В. – Головний енергетик ПП “БК Ярковиця, сертифікований інженер-проєктант.

Представники студентів:

 1. Войтичук Андрій – студент групи ЕТ-21-2, голова профбюро ІАБЕ;
 2. Нагловач В.А. – студент групи Б-22-2, в. о. голови студентської ради ІАБЕ;
 3. Олексюк І.І. – студентка групи ГЗ-21-1, заст. голови студентської ради ІАБЕ;
 4. Підгурський Олег – студент групи Б-21-2, заст. голови профбюро ІАБЕ.