Загальна інформація

 

Відділу міжнародних зв’язків університету, був створений у 1991 році, що було обумовлено необхідністю інтеграції у науковий простір Європи, інтенсифікації діяльності університету у світовому науковому просторі, його популяризації серед установ, організацій та закладів науки світу, пошуку партнерів для міжнародного співробітництва.

У 2018 році відділ був реорганізований в Центр міжнародного спіробітництва

Роботу з розширення міжнародної співпраці центр активно продовжує і зараз, а саме укладються нові і продовжуються угоди з іноземними установами, що працюють в галузі науки і техніки, які стосуються виконання спільних науково-дослідних робіт та співпраці в галузі підготовки спеціалістів.

Проовжується робота університету з інтенсифікації діяльності університету у світовому науковому просторі, розширення міжнародної співпраці з метою інтеграції у науковий простір Європи, його популяризації серед установ, організацій та закладів науки світу, а також пошук партнерів для міжнародного співробітництва в рамках Програм Європейського Союзу на підтримку проектів, партнерства, заходів і мобільності у сфері освіти, науки.

На даний час в  університеті діє більше 50 договорів про співпрацю. Більш детальну інформацію можна взяти з таблиці 

Продовжує функціонування та активну діяльність Національний контактний пункт (НКП) “Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика” програми досліджень і інновацій ЄС “Горизонт 2020”: https://ncp.nung.edu.ua/