Про нас

 

ЦКіДС - є самостійним структурним підрозділом ІФНТУНГ.  Створений в 1967 р. як Студентський клуб. В 1995 р. перейменовано на Центр культури і дозвілля студентів.

У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, чинним законодавством України «Про освіту», «Про вищу освіту», »Про культуру»,  Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами ректора та розпорядженнями по Університету, регламентуючою  документацією та  Положенням про ЦКіДС.

Здійснює свою діяльність відповідно до затвердженого річного плану роботи на навчальний рік.

Основними завданнями ЦКіДС є:

  створення умов для творчого розвитку особистості, реалізації її творчого потенціалу та змістовного дозвілля молоді;

сприяння інтелектуальному, моральному, духовному, фізичному розвитку,  волонтерській та проєктно-грантововій діяльності молоді;

• формування національної свідомості та патріотичного виховання молоді;

популяризація правової культури, здорового способу життя та профілактика протиправної поведінки молоді;

• підтримка діяльності студентських об'єднань та студентського самоврядування;

творча  співпраця з  громадськими організаціями університету, міста та області.