04. Дисципліни

Анотації до дисциплін вільного вибору з циклу професійно-орієнтованих дисциплін 2023/2024 н.р.

Для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»
Курс: 2  Семестр: 3, 4  для ст. гр. АМ-23-1,2

Курс: 3  Семестр:  5, 6 для ст. гр. АМ-22-1

Курс: 4  Семестр:  7, 8 для ст. гр. АМ-21-1,2

 

Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2023/2024 н.р.

для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Архітектурна композиція, графіка, макетування 
 • Архітектурне проєктування 
 • Архітектурна фізика
 • Архітектурне матеріалознавство
 • Архітектурне проєктування багатоповерхового житлового будинку
 • Архітектурне проєктування громадської споруди
 • Архітектурне проєктування житла малої поверховості
 • Архітектурне проєктування за дипломною тематикою 
 • Архітектурне проєктування індивідуального житлового будинку 
 • Архітектурне проєктування рекреаційного комплексу 
 • Архітектурне проєктування туристичного притулку
 • Загальна історія архітектури і містобудування
 • Загальна історія урбаністики
 • Історія сучасної архітектури 
 • Історія української архітектури 
 • Конструкції будівель та споруд
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка 
 • Основи містобудування
 • Основи реконструкції і реставрації будівель та споруд 
 • Рисунок, живопис, скульптура

Вибіркові дисципліни

 • Архітектурна фотографія
 • Архітектурні стилі нового і новітнього часу
 • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України
 • Графоаналітичне моделювання складних поверхонь в архітектурно-будівельній та інженерній практиці
 • Дизайн архітектурного середовища 
 • Збереження об’єктів культурної спадщини (архітектура)
 • Збереження об’єктів культурної спадщини (містобудування)
 • Історія мистецтв
 • Історія садово-паркової архітектури
 • Колір в архітектурному середовищі
 • Колір і просторова графіка
 • Комп’ютерна графіка та дизайн (для архітекторів)
 • Ландшафтна архітектура
 • Практикум з архітектурного проєктування
 • Практикум з архітектурного проєктування (інтер’єр громадської споруди)
 • Практикум з архітектурного проєктування (сакральна споруда)
 • Проєктування закладів для осіб з обмеженими фізичними можливостями
 • Об’ємно-планувальні особливості проектування туристичних баз і готелів
 • Основи дизайну інтер’єру
 • Складні поверхні в архітектурно-будівельній та інженерній практиці
 • Сучасне використання пам’яток архітектури та містобудування

 

Практика для здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Архітектурна та геодезична практика
 • Виробнича практика 
 • Навчальна (рисувальна) практика
 • Переддипломна практика

 

Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2023/2024 н.р.

для підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Законодавство та архітектурно-проєктна справа 
 • Комплексне дослідження архітектурного об’єкта у містобудівному середовищі
 • Концептуальні проблеми сучасної архітектури та містобудування 
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста
 • Наукові методи регенерації історико-містобудівних комплексів і ансамблів 

Вибіркові дисципліни

 • Архітектурна екологія     
 • Інтеграція постпромислових територій у простір міста
 • Графічні методи наукових досліджень
 • Основи проєктно-грантової діяльності
 • Групове архітектурне проєктування об’єкту
 • Архітектурні стилі нового і новітнього часу

Практика для здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Виробнича практика 
 • Дослідницька переддипломна практика

 

Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2023/2024 н.р.

для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

спеціальність 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

 • Архітектура будівель і споруд

Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2022/2023 н.р.

для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Архітектурна композиція, графіка, макетування
 • Архітектурне матеріалознавство
 • Архітектурне проектування багатоповерхового житлового будинку
 • Архітектурне проектування громадської споруди
 • Архітектурне проектування житла малої поверховості
 • Архітектурне проектування за дипломною тематикою 
 • Архітектурне проектування індивідуального житлового будинку 
 • Архітектурне проектування рекреаційного комплексу 
 • Архітектурне проектування туристичного притулку
 • Архітектурне проектування 
 • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України
 • Загальна історія архітектури і містобудування
 • Загальна історія урбаністики
 • Історія сучасної архітектури 
 • Історія української архітектури 
 • Конструкції будівель та споруд
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка 
 • Основи містобудування
 • Основи реконструкції та реставрації будівель та споруд 
 • Рисунок, живопис, скульптура

Вибіркові дисципліни

 • Архітектура рекреаційних споруд і комплексів
 • Архітектурна фотографія
 • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України
 • Дизайн архітектурного середовища 
 • Еволюція житла /Історико-архітектурний розвиток житлових споруд
 • Етностилі в сучасному інтер’єрі
 • Інженерне обладнання будівель 
 • Інтеграція постпромислових територій у простір міста
 • Колір і просторова графіка в архітектурному середовищі
 • Комп’ютерна графіка та дизайн
 • Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об’єктів
 • Практикум з архітектурного проектування (інтер’єр житлової споруди)
 • Технології і матеріали в дизайні сучасного інтер’єру
 • Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об’єктів
 • Проектування закладів для осіб з обмеженими фізичними можливостями

 

Практика для здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Архітектурна та геодезична практика
 • Виробнича практика 
 • Навчальна (рисувальна) практика
 • Переддипломна практика

 

Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2022/2023 н.р.

для підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Законодавство та архітектурно-проєктна справа 
 • Комплексне дослідження архітектурного об’єкта у містобудівному середовищі
 • Концептуальні проблеми сучасної архітектури та містобудування 
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста
 • Наукові методи регенерації історико-містобудівних комплексів і ансамблів 

Вибіркові дисципліни

 • Архітектурна екологія     
 • Архітектурно-просторова організація рекреаційного середовища
 • Архітектурні стилі нового і новітнього часу
 • Основи проєктно-грантової діяльності
 • Групове архітектурне проєктування об'єкту 
 • Теорія та критика архітектури

Практика для здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Виробнича практика 
 • Дослідницька переддипломна практика

 

Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2021/2022 н.р.

для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

 • Архітектура будівель і споруд

 

 

 

​​​​​Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2019/2020 н.р.

для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 

 • Архітектурне проектування >>>
 • Архітектурне матеріалознавство >>>
 • Архітектурна композиція, графіка, макетування >>>
 • Загальна історія архітектури і містобудування >>>
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка >>>
 • Рисунок, живопис, скульптура>>> 
 • Архітектурне проектування житла малої поверховості >>>
 • Еволюція житла >>>
 • Конструкції будівель та споруд >>>
 • Архітектурне проектування малої архітектурної форми >>>
 • Історія української архітектури >>>
 • Архітектурне проектування багатоповерхового житлового будинку >>>
 • Історія мистецтв >>>
 • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України >>> >>>
 • Дизайн архітектурного середовища >>>
 • Основи містобудування >>>
 • Основи реконструкції та реставрації будівель та споруд >>>
 • Архітектурне проектування за дипломною тематикою >>> 
 • Архітектурне проектування туристичного притулку >>>
 • Архітектурне проектування індивідуального житлового будинку >>>
 • Загальна історія урбаністики >>>
 • Архітектурне проектування рекреаційного комплексу >>>
 • Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування >>> >>>
 • Інженерне обладнання будівель >>>
 • Історія сучасної архітектури >>> 
 • Ландшафтна архітектура >>>
 • Архітектурне проектування громадської споруди >>>
 • Рекреаційні споруди і комплекси >>>
 • Інженерний благоустрій територій і транспорт >>>

Практика для здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Архітектурна та геодезична практика >>>
 • Навчальна (рисувальна) практика >>>
 • Виробнича практика >>>
 • Переддипломна практика >>>

Дисципліни, які читаються іншими кафедрами для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Архітектурна фізика >>>
 • Архітектурне проектування з використанням комп'ютерних систем >>>
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист >>>
 • Вища математика >>>
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням) >>>
 • Історія України >>>
 • Історія української культури >>>
 • Основи будівельної механіки для архітекторів >>>
 • Основи геодезії >>>
 • Основи екології >>>
 • Основи охорони праці >>>
 • Українська мова (за професійним спрямуванням) >>>
 • Філософія >>>

   

Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2019/2020 н.р. для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

 • Проектування архітектурного середовища
 • Архітектура будівель і споруд
 • Архітектура будівель і споруд (спецкурс)
 • Проектування міських транспортних систем

 


Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2019/2020 н.р. для підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Архітектурно-планувальна організація рекреаційних комплексів >>>                                                                                                      
 • Теорія та критика архітектури >>>
 • Комплексне дослідження архітектурного об’єкта у містобудівному середовищі >>>
 • Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста >>>
 • Архітектурна екологія >>>     
 • Концептуальні проблеми сучасної архітектури та містобудування >>> 
 • Наукові методи регенерації історико-містобудівних комплексів і ансамблів >>> 
 • Законодавство та архітектурно-проектна справа >>>

​Дисципліни, які читаються іншими кафедрами для підготовки здобувачів  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»          

 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Охорона праці в галузі   

 

Анотації до дисциплін вільного вибору з циклу професійно-орієнтованих дисциплін

Для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 

Курс: 2  Семестр: 3, 4  для ст. гр. АМ-20-1,2

 • Об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні >>>

 • Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об’єктів >>>

 • Архітектура рекреаційних споруд і комплексів >>>

 • Ергономіка в архітектурі >>>

 • Еволюція житла >>>

 • Історико-архітектурний розвиток житлових споруд >>>

 • Практикум з архітектурного проєктування (інтер’єр житлової споруди) >>>

 • Технології і матеріали в дизайні сучасного інтер’єру 

Курс: 3  Семестр:  5, 6 для ст. гр. АМ-19-1

 • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України >>>
 • Історико-архітектурний розвиток Івано-Франківської області
 • Практикум з архітектурного проєктування (інтер’єр громадського приміщення) >>>
 • Технології і матеріали в дизайні сучасного інтер’єру
 • Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об’єктів >>>
 • Архітектурна фізика >>>
 • Практикум з архітектурного проєктування (сакральна архітектура) >>>

Курс: 4  Семестр:  7, 8 для ст. гр. АМ-18-1,2

 • Практикум з архітектурного проєктування (проєктування будинку-вставки) >>>
 • Технології і матеріали в дизайні сучасного інтер’єру
 • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України >>>
 • Історико-архітектурний розвиток Івано-Франківської області

 


Для підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»: