Професор ІФНТУНГ прочитала лекції в Поморському університеті

За програмою академічної мобільності «візит-професор» з 8 до 22 січня цього року професорка кафедри фінансів, обліку та оподаткування  Інституту економіки та менеджменту Ліліана ГОРАЛЬ прочитала цикл лекцій, провела практичні заняття в обсязі 603 годин для студентів І року навчання 2-го (магістерського) рівня спеціальності «Менеджмент» та прийняла іспит у Поморському Університеті (м. Слупськ, Республіка Польща).

2Програма передбачала також участь в засіданнях кафедри менеджменту, обмін досвідом з колегами, напрацювання майбутніх двосторонніх зустрічей та можливості міжнародного стажування науково-педагогічних працівників кафедри фінансів, обліку та оподаткування. Продуктивними виявились зустрічі з адміністрацією Університету – директором Інституту менеджменту Євою МАТУСЬКОЮ, на запрошення якої приїхала професорка ІФНТУНГ,  проректором з навчальної роботи, проф. Анджеєм УРБАНЕКОМ,  проректором з розвитку і міжнародної співпраці Мареком ЛУКАСІКОМ. У результаті було підписано дозвіл на міжнародне стажування в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування,  доц. Лілії МАРИНЧАК та доц. Уляні ВИТВИЦЬКІЙ  в обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКТС), яке відбудеться в січні-березні цього року.

 

  • 1
  • 4
  • 3
  • 4
Акутуальні новини

ОСТАННІ НОВИНИ

На думку фахівця