Вступнику

Фото 

Привіт вступнику!

Якщо ти переглядаєш дану сторінку, то ти плануєш обрати дуже цікаву і романтичну професію. Геологія – професія сильних духом, яка вимагає самовітдачі та любові до себе.   Кафедра загальної, інженерної геології та гідрогеології готує фахівців:

- за спеціальністю "103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ" 
  освітня програма - Інженерна геологія та гідрогеологія.

  Фахівець освоївши освітню програму "Інженерна геологія та гідрогеологія" - займається вивченням та дослідженням прикладних питань геології, пов'язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатацією різних споруд, дослідженням сучасної морфології і закономірностей формування інженерно-геологічних умов, прогнозуванням їх змін у процесі інженерно-господарської діяльності, інженерно-геологічним обґрунтуванням захисних заходів, що забезпечують раціональне освоєння територій, надр і охорону довкілля, дослідженням кругообігу води в природі, будови підземної гідросфери, руху та формування підземних вод, підземних водних басейнів та геогідродинамічних систем, механічного впливу підземних вод на гірські породи, процесів розмивання і розчинення гірських порід підземними водами та ін.

за спеціальністю 242 "Туризм" 
  освітня програма -  Міжнародний готельно-туристичний бізнес.

Фахівець освоївши освітню програму "Міжнародний готельно-туристичний бізнес" в межах спеціальності 242 Туризм, підготовлений для успішного здійснення професійної діяльності у сферах рекреації і туризму, міжнародного готельно-туристичного бізнесу.

ПЕРША навчальна практика-стажування студентів освітньої програми -  Міжнародний готельно-туристичний бізнес. 

Гарант освітньої програми  - Гуменюк Володимир Володимирович.
Більше деталей про вступ за посиланням: ОП "Міжнародний готельно-туристичний бізнес ". 
Група у Viber за посиланням

 

На фото нижче, практика студентів освітньої програми Науки про Землю: