Освітньо-професійна програма «Інжиніринг зварювальних технологій» спеціальність 131 «Прикладна механіка» - рівень бакалавр


https://nung.edu.ua/department/viddil-litsenzuvannya-ta-akredytatsiyi-0

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІНЖИНІРИНГ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

спеціальності 131 Прикладна механіка

 

 

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

         Відомості самооцінювання ОПП "Інжиніринг зварювальних технологій"

         Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

 

В Україні активно ведеться видобуток нафти і газу вже понад 100 років. Значна кількість родовищ знаходяться на спадаючій стадії їх розробки і є виснаженими. Однак, потреба у нарощуванні видобутку природніх вуглеводнів в наші дні стоїть особливо гостро. Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2050 року в Україні планується провести ліберизацію ринків нафти і газу, створення енергетичного хабу, а частка власного видобутку нафти і газу повинні суттєво зрости.

З давніх-давен людство намагалось з'єднувати метали та сплави різними способами, але через недостатній розвиток технологій це не завжди вдавалось. Понад двісті років тому вперше це було реалізовано за допомогою зварювання. З того часу і по сьогодні – зварювання найбільш надійним, швидким та економічним способом з’єднання металів та їх сплавів. І практично немає галузей де не застосовується зварювання.

Зварювальні технології розвиваються також так стрімко як і розвивається наш сучасний світ. Розвиток цифрових технологій також дав поштовх до розвитку зварювальних технологій і обладнання. Сьогодні зварювальне обладнання це складні системи які потребують сучасних фахівців з відповідним рівнем підготовки. 

Фахівці зі зварювальних технологій можуть працювати на машинобудівних підприємствах, будівництві, нафтогазовій галузі, енергетиці, комунальних підприємствах а також успішно провадити власний бізнес.

Випускники освітньої програми «Інжиніринг зварювальних технологій» завжди були є і будуть затребуваними на ринку праці, а особливо в час післявоєнної відбудови.    

 

На стадії наповнення

 

Освітньо-професійна програма "Інжиніринг зварювальних технологій" 2024 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2024 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Матвієнків О.М.:   oleh.matvienkiv@nung.edu.ua

Зведена таблиця пропозицій та зауважень від стейкхолдерів до проєкту ОПП 2024 р. (завантажити).

 

ОПП «Інжиніринг Зварювальних технологій» 2021 р. (завантажити)

ОПП «Інжиніринг зварювальних технологій» 2023 р. - (завантажити)

Навчальний план 2023 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. - англійська версія денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

ОПП «Інжиніринг зварювальних технологій» 2022 р. (завантажити)

ОПП «Інжиніринг зварювальних технологій» 2022 р. - англійська версія (завантажити)

Навчальний план 2022 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2022 р. - англійська версія денна форма (завантажити)

Навчальний план 2022 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

 

 

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури 

Основи академічного письма 

Іноземна мова 

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 

Дисципліни професійної підготовки

Вища математика

Фізика

Хімія

Нарисна геометрія

Інженерна та комп'ютерна графіка

Теоретична механіка

Технологія конструкційних матеріалів

Механіка матеріалів і конструкцій

Теорія механізмів і машин

Деталі машин і основи конструювання

Механіка рідин і газів

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

Матеріалознавство

Навчальна практика

Виробнича практика 

Бакалаврська робота

Теорія зварювальних процесів

Технологічна оснастка у зварювальному виробництві

Зварювання плавленням

Практикум по зварюванню

Проектування технологічних процесів зварювального виробництва

Зварювання тиском

Зварні конструкції

Технологія зміцнення та відновлення деталей і конструкцій

Комп'ютерне моделювання зварних конструкцій

основи зварювальних технологій

Виробництво зварних конструкцій

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу

   Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільних фахових дисциплін, які спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів з вибору дисциплін за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

          Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри будівництва та енергоефективних споруд для ОПП "Інжиніринг зварювальних технологій", на 2024-25 н.р..

 

Шифр дисципліни з 

навчального 

плану

Дисципліни на вибір

КурсСеместр
ПО 1.01Дисципліна 1Зварювання пластмас

2

4

Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів
ПО 1.02Дисципліна 2Автоматизація та роботизація зварювальних процесів

3

5

Зварювальні джерела живлення
ПО 1.03Дисципліна 3Вузли і деталі об'єктів ремонтного виробництва

4

7

Основи патентознавства
ПО 1.04Дисципліна 4Зварювання трубопроводів

3

5

Ремонт трубопроводів і конструкцій
ПО 1.05Дисципліна 5Напруження і деформації при зварюванні

3

5

Зварювальні матеріали
ПО 1.06Дисципліна 6Зварювання оптичних волокон

4

8

Спеціальні способи зварювання
ПО 1.07Дисципліна 7Технологія спорудження трубопроводів

4

7,8

Спорудження трубопроводів у складних умовах

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

Право

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с. (https://cutt.ly/twznuo6Y)

2. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: метод. вказ. до викон. курс. проекту / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда, М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 66 с. (https://cutt.ly/jwzntCM5)

3. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: конспект лекцій /               А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 с. (https://cutt.ly/Rwznyz9h)

4. Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Текст]: навч. посіб. Ч.1: Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 237 с. (https://cutt.ly/nwznrPzU)

6. Когутяк, М. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум /             М. І. Когутяк, А. І. Лагойда Л.І. Фешанич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 87 с. (https://cutt.ly/ywlkh6Ir)

Дисципліна 2 .......

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с.

2. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: метод. вказ. до викон. курс. проекту / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда, М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 66 с.

3. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: конспект лекцій /               А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 с. 

4. Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Текст]: навч. посіб. Ч.1: Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 237 с.

6. Когутяк, М. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум /             М. І. Когутяк, А. І. Лагойда Л.І. Фешанич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 87 с.

Дисципліна 3 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 4 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 5 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 6 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 7 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 8 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 9 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 10 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 11 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 12 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 13 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 14 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 15 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 16 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 17 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 18 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 19 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 20 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 21 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 22 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 23 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 24 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 25 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 26 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 27 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 28 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 29 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 30 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 31 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 32 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 33 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 34 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 35 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 36 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 37 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 38 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 39 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 40 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 41 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 42 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 43 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 44 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 45 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 46 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 47 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 48 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 49 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 50 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

 

 

Гарант освітньої програми в.о. завідувача кафедри ВНГ, к.т.н., доцент - Матіїшин Лілія Ігорівна - (наказ про призначення)

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта - liliia.matiishyn@nung.edu.ua ; телефон - +380966587275

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці "Співробітники".

 

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг у університеті пройти анонімне опитування за посиланням

Результати опитування:

- щодо якості викладання дисциплін (переглянути)

- щодо якості самостійної роботи (переглянути)

- щодо якості освітньої програми (переглянути)

- випускників (переглянути)

 

 

Спікер Гедзик Н.М. - посада: менеджер з геології і розробки нових проектів в Україні в Expert Petroleum. Лекція "МАЙБУТНЄ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ", 24 травня 2023 р. 

Спікер Угриновський А.В. – к.т.н., майстер з добування нафти й газу ГПУ «Львівгазвидобування». Тема «ГАЗ З-ПІД ЗЕМЛІ ДО СПОЖИВАЧА», 19.05.2023 р.

Спікер Гедзик Н.М. – к.т.н., менеджер з геології і розробки нових проектів в Україні в Expert Petroleum. Тема «Інтегроване моделювання родовищ: як інжиніринг сприяє інвестиціям / Integrated reservoir modelling: How engineering makes investments happen», 23.03.2023 р.

Спікер Дирів Ростислав. - посада: інженер з механізованого видобутку компанії «Везерфрд Україна». Лекція на тему «Накопичення рідини у газових свердловинах. Індустріальні рішення, досвід та реальні результати спільного проекту УГВ та Везерфорд», 30 червня 2022 р.

Спікер В'ячеслав Філатов  -   начальник департаменту АТ «Укргазвидобування». Тема «3D Modeling Center», 23.02.2021 р.

Вебінар з курсу «Schlumberger Insights: Security Digital Performance» 10.02 та 17.02.21 р. 

Speaker Georgia Kouyialis - Data Scientist in Schlumberger Digital Systems Research Date на тему: "Діджиталізація послуг для нафтових компаній" (19 грудня 2020 р.)

Спікер Nazarii Hedzyk. Посада: PhD, Reservoir Engineer, Укрнафта. Тема зустрічі «Методи підрахунку за промисловими даними запасів газу і конденсату в родовищі та особливості їх застосування з використанням програми MBal», 04 листопада 2020 р.    

 

 

 

Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

Тематики магістерських робіт здобувачів 2023 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

Тематики магістерських робіт здобувачів 2022 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

Рівень вищої освіти - Бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ІНЖИНІРИНГ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 131 - ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

 

ОПП "Інжиніринг зварювальних технологій" 2023 р.

ОПП "Інжиніринг зварювальних технологій" 2021 р.

Протокол змін до освітньої програми "Інжиніринг зварювальних технологій"  2021 року затвердження.

 

Навчальний план 2021 р.

Навчальний план 2022 р.

Навчальний план 2023 р.

 

 

Рецензії на ОПП «Інжиніринг зварювальних технологій» 

Рецензія ТОВ «Сучасна інженерія»

Рецензія ТОВ «Епсілон ЛТД».

Рецензія ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод».

 

Стандарт вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем освіти галузі знань 13 "Механічна інженерія" за спеціальністю 131 "Прикладна механіка".