Кафедра фінансів

Додаткова інформація
фото

Відкриття кафедри “Фінанси” пов’язане з великою потребою України в спеціалістах з фінансів високої кваліфікації. Фінанси – це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов’язане з об’єктивною необхідністю розподілу й перерозподілу вартості валового суспільного продукту, вираженої у грошовій формі, між різними суб’єктами господарювання, напрямами цільового використання.

Фінанси незалежно від суспільної формації завжди спрямовані на розробку ефективної системи формування і використання фондів і доходів, які мають забезпечувати виконання державою своїх функцій.

Ринкові перетворення в Україні в цілому та у галузях народного господарства викликали нагальну потребу пошуку нових підходів щодо управління фінансами на макрорівні з врахуванням галузевих особливостей. В цьому контексті особливо актуальною є підготовка фахівців, здатних формувати та створювати нові специфічні механізми на галузевому та регіональному рівнях.

Аналіз потреб нафтогазового комплексу у фахівцях економічного профілю засвідчує гостру потребу саме у фахівцях зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”, які б володіли знаннями з фінансового аналізу, управління фінансовими потоками, фінансового обліку з урахуванням специфіки роботи розвідувальних, бурових, видобувних, газотранспортних, нафтопереробних, газопереробних, газорозподільчих підприємств і організацій, підприємств системи нафтопродуктопостачання.

Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців сфери державних та місцевих фінансів, страхування, фінансового ринку, бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем.

Для підготовки фахівців залучаються висококваліфіковані викладачі випускної та інших кафедр університету.

Новини

пт, 10/06/2022 - 21:59

Сьогодні, 08 червня 2022 р., в межах вивчення дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства” (д.е.н., професор кафедри фінансів Гораль Л.Т.) відбулась лекція для магістрів 1-го року навчання спеціальностей 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси…

пт, 10/06/2022 - 21:48

У рамках вивчення дисципліни “Стандартизація та сертифікація товарів і послуг” 8 червня 2022 р.

сб, 28/05/2022 - 22:43

Вітаємо переможців XХXІV науково-практичної конференції студентів та їх наукових керівників: І місце: DEFI ТА ЇХ РОЛЬ У МАЙБУТНЬОМУ ФІНАНСІВ Петрів Петро Володимирович, студент групи ФН-18-1 Науковий керівник: канд. економ. наук, доцент Король С…

сб, 08/01/2022 - 12:02

05.01.2022 р. відбулось урочисте вручення дипломів магістра студентам кафедри фінансів Інституту економіки та менеджменту.