Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Додаткова інформація

Наказом ректора ІФНТУНГ №179 від 05.07.2023 р.  «Про реорганізацію структурних підрозділів університету» кафедру обліку та оподаткування і кафедру фінансів було об’єднано, та з  02.10.2023 р. створено кафедру фінансів, обліку та оподаткування (ФОП). До складу колективу новоствореної кафедри увійшли 2 д.е.н, професорів, 13 к.е.н, доцентів,  1 асистент, 1 інженер 1 категорії та 1 зав.кабінетами. Очолила кафедру ФОП к.е.н., доценка, в.о. Лілія Маринчак. 
На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів за рівнями бакалавра та магістра на денній / заочній формах навчання з використанням дистанційного, асинхронного та дуального формату навчання: 
- спеціальність 071 ОПП Облік та оподаткування (рівень бакалавра); 
- спеціальність 072 ОПП Фінанси, банківська справа, страхування  (рівень бакалавра); 
- спеціальність 072 ОПП Фінанси, митна справа та фіскальне оподаткування (рівень бакалавра);
- спеціальність 071 ОПП Облік та оподаткування (рівень магістра);
- спеціальність 072 ОПП Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу (рівень магістра).

 

Сайт новоствореної кафедри ФОП на стадії наповнення. Інформація оновлюється.

Загальне фото

 

 

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у   І міжнародній науково-практичній конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗМІН ТА ВИКЛИКІВ», 

яка відбудеться у змішаному форматі 16-17.05.2024 на базі кафедри фінансів, обліку та оподаткування ІФНТУНГ
❗Участь безкоштовна❗
❗❗❗За виконання відповідних умов учасники конференції зможуть отримати не тільки електронний збірник тез , але й сертифікат про підвищення кваліфікації (30 год / 1 кредит ЄКТС) 
Форма для реєстрації https://forms.gle/mvTRmbhQ9DVuceJf6
Детально про Умови участі  в Інформаційному листі 

 

Кафедра фінансів Інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ запрошує до участі у громадському обговоренні проєктів на 2024/2025  ОПП 072 «Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу» , ОПП 071  "Облік та оподаткування "  другого (магістерського) рівня вищої освіти та ОПП 072  "Фінанси, банківська справа та страхування", "Фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Анкети для обговорення: заповнити тут.  Проєкти ОПП на 2024-2025 н.р. розміщені тут 

Нам важлива думка роботодавців, представників бізнес-структур, випускників, здобувачів, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів, які небайдужі до якості вищої освіти.

Новини

05 06.2024 на кафедрі фінансів банківської справи та страхування економічного факультету Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулася гостьова лекція для здобувачів першого (бакалаврського) та другого

03.06.2024 відбулась гостьова лекція з дисципліни "Корпоративні фінанси" на тему "Оцінка вартості бізнесу".

03.06.2024 р.  запрошуємо студентів економічних спеціальностей ІЕМ та всіх зацікавлених на гостьову лекцію від стейкхолдера: Наталія Драмарецька,  визнаний європейський оцінювач,  Alumni ІФНТУНГ : про реальні кейси  використання…

Секційні засідання 1го дня  І Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток складних соціально-економічних систем в умовах сучасних змін та викликів»  в