Освітня програма "Видобування нафти і газу" - рівень бакалавр

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ»

спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

 

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

         Відомості самооцінювання ОПП "Видобування нафти і газу"

         Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

         Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Видобування нафти і газу"

 

Кортоко описати переваги вашої ОП, важливість її, а також перспективи після її вивчення (частину інформації можна взяти з профілю ОП) 

приклад як це зробили інші

В Україні працюють 15 енергоблоків атомних електричних станцій, які потребують кваліфікованого персоналу.

Плани розвитку атомної галузі України – це продовження експлуатації існуючих енергоблоків та будівництво нових.

Так, видано Указ Президента України про добудову двох блоків на Хмельницькій АЕС, розглядається заміна двох перших блоків Рівненської АЕС на реактори малої потужності SMR-160 американського проекту.

Слід зауважити, що зняття з експлуатації атомного реактора потребує також дуже кропіткої роботи та наявності фахівців з атомної енергетики. 

Все це зумовлює затребуваність наших випускників в Україні. 

Крім того, зараз у світі будується понад 50 нових енергоблоків, які чекають своїх експлуатаційників. Це: Франція, Фінляндія, Великобританія, Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина та інші.

Знання англійської мови та практична підготовка роблять наших випускників жаданими фахівцями у будь-якій країні.

Ми пропонуємо Вам стати висококваліфікованим фахівцем у галузі атомної енергетики, адже це:

  • цікава й важлива для суспільства робота, тому що виробництво електроенергії робить можливим саме існування нашої цивілізації та її розвиток; 
  • пристойна заробітна платня, яка дозволяє гідно забезпечувати свою родину.

Студенти, що здобувають освіту за цією освітньою програмою, отримують більшу на 30% стипендію, ніж студенти інших спеціальностей. Кращі студенти отримують стипендію Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом».

 

Описати історію розвитку освітньої програми від моменту її започаткування

чому відкрили, хто ініціатор, які зміни відбулись (причини), хто пропонував зміни

 

Освітньо-професійна програма Видобування нафти і газу 2024 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2024 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Мороз Л.Б.:   .....@nung.edu.ua

Зведена таблиця пропозицій та зауважень від стейкхолдерів до проєкту ОПП 2024 р. (завантажити).

 

ОПП «Видобування нафти і газу» 2023 р. (завантажити)

ОПП «Видобування нафти і газу» 2023 р. - англійська версія (завантажити)

Навчальний план 2023 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. - англійська версія денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

ОПП «Видобування нафти і газу» 2022 р. (завантажити)

ОПП «Видобування нафти і газу» 2022 р. - англійська версія (завантажити)

Навчальний план 2022 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2022 р. - англійська версія денна форма (завантажити)

Навчальний план 2022 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова в професійній діяльності

Методологія наукових досліджень

Охорона праці в галузі

Організація і планування операційної діяльності

Дисципліни професійної підготовки

Проєктування розробки нафтових родовищ

Проєктування розробки газових і газоконденсатних родовищ

Гідродинамічне моделювання процесів розробки родовищ нафти і газу

Проєктування експлуатації нафтових свердловин

Проєктування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин

Проєктування систем збору і підготовки нафтогазопромислової продукції

Розробка та експлуатація морських родовищ нафти і газу

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу

      Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

       Основні етапи вибору:

       1) дирекція інституту, гарант ОПП та куратори груп інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

       2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

    3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

       4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

       Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу за посиланням.

приклад на вкаладку облік і оподаткування https://nung.edu.ua/department/kafedra-obliku-ta-opodatkuvannya/vybirko…

Вибірковий блок "Розробка та експлуатація нафтових родовищ"

Використання програмних продуктів при проектуванні розробки та експлуа.... (робоча програма, анотація)

Новітні технології розробки та експлуатації нафтових родовищ (робоча програма, анотація)

Експлуатація нафтових свердловин в ускладнених умовах (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ"

Використання програмних продуктів при проектуванні розробки та експлуа... (робоча програма, анотація)

Новітні технології розробки та експлуатації газових родовищ (робоча програма, анотація)

Експлуатація газових свердловин в ускладнених умовах (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Морські нафтогазові технології"

Попередження і ліквідація аварій на морських нафтогазових промислах (робоча програма, анотація)

Проєктування, будівництво та експлуатація морських нафтогазових споруд (робоча програма, анотація)

Освоєння та експлуатація свердловин на морі (робоча програма, анотація)

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу

        Процедура вибору (29 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

          Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Англійська мова професійного спрямування

Методологія наукових досліджень

Охорона праці в галузі

Дисципліни професійної підготовки

Розробка родовищ нетрадиційних вуглеводнів

Експлуатація свердловин в ускладнених умовах

Новітні технології буріння та ремонту свердловин

Новітні технології буріння та ремонту свердловин.

Гідродинамічне моделювання процесів розробки родовищ нафти і газу

Розробка та експлуатація морських родовищ нафти і газу

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу

 

    Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

       Основні етапи вибору:

       1) дирекція інституту, гарант ОПП та куратори груп інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

       2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

    3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

       4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

       Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу за посиланням.

Вибірковий блок "Розробка та експлуатація нафтових родовищ"

Проєктування розробки нафтових родовищ (робоча програма, анотація)

Проєктування експлуатації нафтових свердловин (робоча програма, анотація)

Новітні технології розробки та експлуатації нафтових родовищ (робоча програма, анотація)

Проєктування систем збору та підготовки нафтопромислової продукції (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ"

Проєктування розробки газових і газоконденсатних родовищ (робоча програма, анотація)

Проєктування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин (робоча програма, анотація)

Новітні технології розробки та експлуатації газових і газоконденсатн.... (робоча програма, анотація)

Проєктування систем збору та підготовки газопромислової продукції (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Морські нафтогазові технології"

Попередження та ліквідація аварій на морських нафтогазових промислах (робоча програма, анотація)

Проєктування, будівництво та експлуатація морських нафтогазових спор.... (робоча програма, анотація)

Освоєння свердловин на морі (робоча програма, анотація)

Проєктування систем збору та підготовки нафто- і газопромислової про.... (робоча програма, анотація)

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу

        Процедура вибору (29 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

           Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

Гарант освітньої програми в.о. завдувача кафедри ВНГ, к.т.н., доцент - Мороз Л.Б. - (наказ про призначення)

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта - ....@nung.edu.ua ; телефон - +380................

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці "Співробітники".

 

ОПП 2023

Рецензія......

Рецензія......

ОПП 2022

Рецензія......

Рецензія......

Рецензія......

Рецензія......

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг у університеті пройти анонімне опитування за посиланням

Результати опитування:

- щодо якості викладання дисциплін (переглянути)

- щодо якості самостійної роботи (переглянути)

- щодо якості освітньої програми (переглянути)

- випускників (переглянути)

 

Подія (спікер, посада, нзва заходу, коли - і зробити посилання на новину, яку ви вже зробили)

        

Володимир Андрусяк, Головний фахівець з технологій КРС Дільниці інженерного технологічного супроводу КРС Філії «УГВ-Сервіс», АТ «Укргазвидобування», 04 грудня 2023р - Специфіка виробничників в галузі.

Оксана Ванчак менеджер з геології УГРР НДПІ ПАТ Укрнафта та Роман Малик провідний інженер УГРР НДПІ ПАТ Укрнафта, 01 грудня 2023 р. - "3D моделювання в нафтогазовій геології"

Дирів Р. - інженер з механізованого видобутку компанії «Везерфрд Україна».Лекція на тему «Накопичення рідини у газових свердловинах. Індустріальні рішення, досвід та реальні результати спільного проекту УГВ та Везерфорд», 30 червня 2022 р

Nazarii Hedzyk. PhD, Reservoir Engineer, Укрнафта. Тема зустрічі«Методи підрахунку за промисловими даними запасів газу і конденсату в родовищі та особливості їх застосування з використанням програми MBal», 04 листопада 2020

Подія (спікер, посада, нзва заходу, коли - і зробити посилання на новину, яку ви вже зробили)

Подія (спікер, посада, нзва заходу, коли - і зробити посилання на новину, яку ви вже зробили)

 

дати опис де проходитимуть здобувачі практичну підготовку

навести перелік договорів з посиланням на ці договори навести у таблиці

Назва підприємства/організації

Договір про співпрацю

   
   
   

Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах):

 

 

Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

Програма іспиту або тематики магістерських робіт здобувачів 2023 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

Тематики магістерських робіт здобувачів 2022 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)