Академічна доброчесність

Студенти  магістри спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» беруть участь у онлайн курсах.

Академічна доброчесність - запорука якісної освіти

Зустріч із студентами бакалаврами спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища».

Згідно Статті 42 Закону України про освіту (прийняття від 05.09.2017; набрання чинності 28.09.2017) Академічна доброчесність є необхідною й важливою складовою кожного науково - педагогічного працівника  і здобувача вищої освіти.

В СТРАТЕГІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ зазначається, що однією з цінностей університету є доброчесність і прозорість навчального процесу.  Відповідно до стратегії розроблені ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (13.12.2019 р.) (зміни з 24.02.2020 р. п.13.7 та п.14.4) та Положення про вирішення конфліктних ситуацій в ІФНТУНГ" (чинне з 24.02.2020 р.)

В університеті створений Відділ забезпечення якості освіти, який  проводить систематичний моніторинг якості освітніх послуг

Науковці ІФНТУНГ – серед учасників всеукраїнської програми з дослідницької доброчесності

Обговорення питань академічної доброчесності в  ІФНТУНГ 

Дослідницька доброчесність: Praemonitus praemunitus

Чесність у навчанні: плагіат і його наслідки

Академічна доброчесність та студентоцентризм