ВІДБУЛИСЯ ЗАХИСТИ РОБІТ БАКАЛАВРІВ

25-29 червня на кафедрі зварювання ІФНТУНГ відбулася кваліфікаційна атестація бакалаврів за освітньо-професійною програмою 131 "Прикладна механіка", спеціалізації "Технології та устаткування зварювання".

Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри зварювання  вперше проходили кваліфікаційну атестацію у формі написання бакалаврської роботи та її захисту в дистанційному режимі.

У процесі складання атестації студенти показали фундаментальні та професійно-орієнтовані знання і уміння, необхідні для виконання виробничих завдань.

Випускникам, які успішно захистили бакалаврську роботу відповідно до освітньо-професійної програми підготовки, рішенням ЕК присуджено кваліфікацію бакалавра з прикладної механіки.

 

Колектив кафедри зварювання вітає випускників із завершенням навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та бажає якнайскоріше повертатися до своєї Аlma Mater у статусі магістрів!

 

 

 

  • jpg
  • jpg
  • jpg
  • jpg
  • jpg
  • jpg
  • jpg
  • jpg