Нове покоління науковців на службі екологічної безпеки

У сучасному світі, де проблеми забруднення навколишнього середовища, кліматичних змін та зниження запасів традиційних енергоресурсів стають все більш гострими, зрозумілим стає підвищений інтерес науковців до досліджень та інновацій у сфері екології. Вагомий освітній, науковий та інноваційний внесок  у цій царині належить й Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу, де за спеціальністю 101 – Екологія готують бакалаврів, магістрів та докторів філософії (всі ОП – !!!акредитовані). На рахунку університетських екологів – наукові досягнення, низка патентів, тисячі підготованих висококваліфікованих фахівців для галузі, безпосередня участь у міжнародних та вітчизняних екологічних проектах. 

Нещодавно з подачі ІФНТУНГ наукова спільнота екологів поповнилась одразу трьома докторами філософії. В один день свій науковий доробок презентували:  Володимир ЧУПА («Удосконалення методів та технологій переробки відходів для відновлювальної енергії (на прикладі Івано-Франківської області)»), Ігор КЛИМЧУК («Екологічна оцінка джерел питних підземних вод в межах Яремчанської туристичної дестинації»)  та Роман МИХАЙЛЮК («Підвищення рівня гідроекологічної безпеки територій басейну Дністра на Прикарпатті»). Всі наукові керівники – Ярослав АДАМЕНКО, Людмила АРХИПОВА та  Олег МАНДРИК – професори кафедри екології Факультету природничих наук. Тривала синергія аспірантів та наукових керівників виявилась надзвичайно успішною та знайшла застосування у патенті, публікаціях в наукових періодичних виданнях інших держав, що індексуються в наукометричній базі даних Scopus,  та на практиці. Керівники одностайно заявляють, що їхні підопічні – це нова наукова «кров», яка повинна гармонійно влитись в університетську спільноту та залучатись до надання освітніх послуг й наукової діяльності. 

Чого лише варта запатентована корисна модель  «Самодіючий шлюз для запобігання паводковим розливам», розроблена та апробована Романом МИХАЙЛЮКОМ на базі Дністровського протипаводкового полігону, який ІФНТУНГ розвиває від 2012 року та який перетворився в центр прогнозування та попередження техногенно-гідроекологічної небезпеки Прикарпаття. Дисертаційне дослідження новоспеченого науковця дозволить підвищити рівень гідроекологічної безпеки територій басейну Дністра на Прикарпатті. 

Надзвичайно працьовитий Володимир ЧУПА встиг поекспериментувати та провести низку досліджень у рамках кількох грантових університетських програм. Його тема щодо вдосконалення методів переробки відходів для отримання відновлювальної енергії набуває особливої важливості  в контексті існуючого стану довкілля та зростання кількості відходів. Це безперечно вдала спроба молодого науковця  у пошуках більш сталих та екологічно безпечних джерел енергії та інноваційних підходів до переробки відходів. 

Не менш важливими є екологічна оцінка молодого науковця Ігоря КЛИМЧУКА підземних джерел питної води на основі поєднання фізико-хімічного моніторингу та аналізу кліматичних змін у межах Надвірнянського району та  удосконалені методи застосування геоінформаційних систем і даних  супутникових спостережень для дослідження природних підземних водних джерел. 

Попри складний воєнний час та скорочення термінів для захисту дисертацій молоді науковці встигли вчасно зробити титанічну роботу, яка послужить вирішенню екологічних проблем. Ну й, звісно, активна співпраця з науковими керівниками – досвідченими вченими-екологами, можливість працювати в університетських екологічних проектах та використовувати матеріально-технічну базу ІФНТУНГ для досліджень дозволить не лише зростити нове покоління науковців, але й поставити їхні досягнення на службу екологічній безпеці держави.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7