Дисципліни, методичне забезпечення

Умовні позначення:

підручник, посібник, конспект - ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, КОНСПЕКТИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
РОБОЧА ПРОГРАМА - РОБОЧА ПРОГРАМА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

На кафедрі загальної,інженерної геології та гідрогеології викладаються наступні дисципліни, згідно затвердженого навчального плану і робочих програм:

   
ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, КОНСПЕКТИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
РОБОЧА ПРОГРАМА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ
1 Геодинаміка   книга книга книга книга  
2 Геоінформаційні системи книга книга   книга  
3 Геологія родовищ корисних копалин книга книга   книга  
4 Геологія та геоморфологія  книга

книга

книга книга  
5 Геолого-ознайомча практика   книга   книга  
6 Геоморфологія  

книга

книга

книга

книга  
7 Геотектоніка книга

книга

книга книга  
8 Загальна геологія

книга

книга

книга

книга

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ

9 Інженерна геологія

книга

книга

книгакнига книгакнига МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ
10 Історична геологія та палеонтологія  книга

книга

книга

книга

книга книга  
11 Комп'ютерна обробка геологічної інформації книга книга книга книга  
12 Ландшафтна екологія і заповідна справа

книга

книга

книга книга  
13 Літологія книга

книга

книга

книга

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ

14 Літологія четвертинних відкладів книга книга книга книга  
15 Методика гідрогеологічних досліджень

книга

книга книга книга МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ
16 Методологія та організація наукових досліджень

книга

книга книга книга  
17 Механіка грунтів книга книга книга книга  
18 Мінералогія

книга

 

книга

книга

книга  
19 Наукові дослідження в області інженерної геології і механіки грунтів

книга

книга

книга

книга  
20 Основи геохімії книга книга книга книга  
21 Основи надрокористування

книга

книга

книга

книгакнига  
22 Петрографія 

книга

книга

книга

книга  
23 Регіональна геологія

книга

книга

 

книга

книга  
24 Статистична обробка геоло-геофізичної інформації та геоінформатики

книга

книга

книга

книга  
25 Структурна геологія та геокартування

книга

книга

книга

книга

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ

26 Сучасні наукові дослідження в інженерній геології та механіці грунтів

книга

книга книга книга  
27 Четвертинна геологія 

книга

книга

книга

книга  
28 Моніторинг геолого-техногенних систем

книга

книга

книга книгакнига  
29 Екологічна оцінка природно-промислових комплексів 

книга

книга

книга книга  
30 Екологічна гідрогеологія

книга

книга

книга книга  
31 Технології захисту геологічного середовища

книга

книга

книга книгакнига  
32 Нафтогазова геоекологія 

книга

книга

книга

книга  
33 General geology книга книга книга книга  
             

       


Анотації вибіркових дисциплін 

посилання

 


Крім цього, сформовані навчально-методичні комплекси з предметів “Природоохоронні технології при розробці родовищ корисних копалин”, “Основи ґрунтознавства” та “Геохімія корисних копалин”, що пропонується студентам для вільного вибору. Важливою складовою навчального процесу є проведення геолого-ознайомчої навчальної практики та практики зі структурно-геологічного картування. Частина лекційних і лабораторних занять проводиться в одному з найкращих геологічних музеїв України, створеному в свій час при кафедрі загальної геології, мінералогії і петрографії.


 

Дисципліни ОП "Міжнародний готельно-туристичний бізнес"

 

ОП МГТ