Вибіркові дисципліни

 Вибіркові дисципліни блоку професійного спрямування  "ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЯ"  ОПП "Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія" рівня бакалавр спеціальності 103 - Науки про Землю.


НазваКафедраКредитівРобочі програми/Силабуси
ГеодинамікаЗІГГ3PNG
Основи інженерно-геологічних вишукуваньЗІГГ7PNG
Основи геохіміїЗІГГ4PNG
Основи надрокористуванняЗІГГ5PNG
Комп'ютерна обробка геологічної інформаціїЗІГГ13PNG
Основи механіки грунтівЗІГГ4PNG
Оцінка експлуатації запасів підземних водЗІГГ6PNG
ЛітологіяЗІГГ1PNG
Динаміка підземних водГБГ7PNG
Буріння спеціальних свердловинБУР4PNG
Гідрогеологічні дослідженняГРН3PNG
Економіка природокористуванняГРН4PNG
Основи і фундаментиБУД4PNG
Основи геології нафти і газуГРН3PNG
Нафтогазопромислова геологіяГРН3PNG
Геофізичні дослідження в інженерній геології та гідрогеологіїГБГ4PNG

 


Анотації вибіркових дисциплін 


 

 НазваСпеціальність для якої призначеноАнотації
1Нафтогазова геоекологіяусі(посилання)
2Геодинаміка103(посилання)
3Основи геохіміїусі(посилання)
4Моделювання нафтових системусі(посилання)
5Природні та техногенно-мінеральні ресурсиусі, крім 183(посилання)
6Інженерна геологія і гідрохімія101(посилання)
7Інженерна геологія101(посилання)
8Природні та техногенно-мінеральні ресурси183(посилання)
9Основи надрокористуванняусі(посилання)
    

 


Анотації вибіркових дисциплін для ОПП "Міжнародний готельно-туристичний бізнес"


Блок 1. Міжнародний туризм

Освітні компоненти із кафедрального каталогу
Вибірковий блок 1. Міжнародний туризм

Шифр компонентів освітньої програми

Назви освітніх компонентів

Семестр

ПО 1.01Поведінка споживачів на ринку туристичних послуг

7

ПО 1.02

Міжнародні економічні відносини у сфері туризму

3

ПО 1.03

Лінгвокраїнознавство*

4

ПО 1.04

Виставковий бізнес

4

ПО 1.05

Міжнародний курортний менеджмент

3

ПО 1.06

Управління людськими ресурсами у сфері туризму

3

ПО 1.07

Інновінг в туризмі

4

ПО 1.08Стартапи в туризмі7
ПО 1.09Міжнародний геотуризм
 
8

*Третя іноземна мова обирається здобувачем/здобувачкою вищої освіти з переліку іноземних мов, викладання яких забезпечує університет і вказується у заяві про вибір блоку дисциплін.

ПОСИЛАННЯ НА АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН


Блок 2. Готельний бізнес

 

Освітні компоненти із кафедрального каталогу
Вибірковий блок 2. Готельний бізнес

Шифр компонентів освітньої програми

Назви освітніх компонентів

Семестр

ПО 2.01Міжнародний діловий етикет і протокол7

ПО 2.02

Кухні народів світу

3

ПО 2.03

Офіційна мова країни ЄС (за вибором)*

4

ПО 2.04

Регіональні об’єкти промислового туризму та соціальна інфраструктура нафтогазових підприємств

4

ПО 2.05

Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери

3

ПО 2.06

Діловий туризм

3

ПО 2.07

Менеджмент персоналу в готельному бізнесі

4

ПО 2.08Інновації у готельно-ресторанному бізнесі
 
7
ПО 2.09Бізнес-планування у сфері послуг гостинності8

*Третя іноземна мова обирається здобувачем/здобувачкою вищої освіти з переліку іноземних мов, викладання яких забезпечує університет і вказується у заяві про вибір блоку дисциплін.

ПОСИЛАННЯ НА АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН


 

ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1 «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ»

  ОПП "Міжнародний готельно-туристичний бізнес" рівня бакалавр спеціальності 242 - Туризм і рекреація


НазваКафедраКредитівРобочі програми / Анотації
Поведінка споживачів на ринку туристичних послугЗІГГ3PNG
Міжнародні економічні відносини у сфері туризмуЗІГГ3PNG
ЛінгвокраїнознавствоЗІГГ6PNG
Виставковий бізнесЗІГГ3PNG
Міжнародний курортний менеджментЗІГГ3PNG
Управління людськими ресурсами у сфері туризмуЗІГГ3PNG
Інновінг в туризміЗІГГ3PNG
Стартапи в туризміЗІГГ4PNG
Міжнародний геотуризмЗІГГ3PNG

 


ВИБІРКОВИЙ БЛОК 1 «ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС»

  ОПП "Міжнародний готельно-туристичний бізнес" рівня бакалавр спеціальності 242 - Туризм і рекреація


НазваКафедраКредитівРобочі програми / Анотації
Міжнародний діловий етикет і протоколЗІГГ3PNG
Кухні народів світуЗІГГ3PNG
Офіційна мова країни ЄС (за вибором)ЗІГГ6PNG
Регіональні об`єкти промислового туризму та соціальна інфраструктураЗІГГ3PNG
Державне регулювання курортно-рекреаційної сфериЗІГГ3PNG
Діловий туризмЗІГГ3PNG
Менеджмент персоналу в готельному бізнесіЗІГГ3PNG
Інновації у готельно-ресторанному бізнесіЗІГГ4PNG
Бізнес-планування у сфері послуг гостинностіЗІГГ3PNG

Наказ ректора ІФНТУНГ № 329 від 6 грудня 2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей.