Вступнику

=======================================================================================================================================

  

    Інститут створений у 2012 році шляхом об'єднання двох факультетів: механічного і механіко-технологічного. У 1964 році на базі нафтового факультету Львівського політехнічного університету у м. Івано-Франківську був створений механічний факультет. Механіко-технологічний факультет був виділений із складу механічного факультету, як окремий підрозділ, у 1990 році. В інституті здійснюється підготовка фахівців у галузях знань :"Механічна інженерія", "Виробництво та технології" і "Транспорт"  за першим -бакалаврським, другим – магістерським та третім – доктор філософії рівнями вищої освіти. За першим рівнем освіти підготовка бакалаврів проводиться за спеціальностями: 131-Прикладна механіка, 132-Матеріалознавство, 133 - Галузеве машинобудування, 185 - Нафтогазова інженерія та технології, 274 - Автомобільний транспорт  та освітніми програмами:  "Прикладна механіка", "Інженерія мехатронних систем", “Обладнання нафтових і газових промислів“, "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання". "Підйомно-транспортні та будівельні машини та обладнання' .

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями: "Прикладна механіка", "Нафтогазова інженерія і технології", "Автомобільний транспорт" та освітніми програмами: "Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування","Обладнання нафтових і газових промислів", "Автомобільний транспорт".

 

​​===================================================================================================

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА РОБОТОТЕХНІКИ  

====================================================================================================================

   

===================================================================================================================

1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 185   НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Освітня програма –  "Обладнання нафтових і газових промислів"

  3   4

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133  ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

   Освітня програма  - "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання"

Освітня програма  - "Підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання"

                                  вав

3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 132  МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

 

    Освітня програмаРеновація деталей машин та        конструкцій

                        

4.СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

 

Освітня програма - Прикладна механіка,  Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування, 

Освітня програма  - Інженерія мехатронних систем

                      3             4      

5. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 274    АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Освітня програма – Автомобільний транспорт

             1   3

==========================================================================================================================

 

===========================================================================================================================

================================================================================================================================

=============================================================================================================================

===============================================================================================================================

 

ПРОПОНУЄМО ВАМ ВІРТУАЛЬНУ ЕКСКУРСІЮ

                                 нгш         п        с

                                        Інститут ІІМР                     Віртуальна екскурсія                 Спеціальності

==============================================================================================================================

За міжнародними програмами обміну студенти інституту щорічно стажуються у наукових та навчальних закладах Польщі, Румунії:  Технічний університет Клуж-Напока, Університет нафти і газу у Плоєшті, Сілезький технологічний університет.

3

 

Навчаються у Польщі за програмою подвійних дипломів в Гірничо-Металургійній академії  ім. С. Сташиця у Кракові.

Навчальні та виробничі практики студенти інституту проходять на сучасних підприємствах нафтогазового комплексу, машинобудівної галузі України та у провідних зарубіжних фірмах (Halliburton, Weatherford, Schlumberger, Baker hughes.)

=============================================================================================================================================

БІЛЬШЕ ПРО ВСТУП НА САЙТІ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Посилання на телеграм-бот (https://t.me/abiturient_igntuog_bot )

Посилання сайт ПК (https://nung.edu.ua/pk )

==============================================================================================================================================

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:

Номер(и) телефону:

+380 (342) 54-72-18

+380 (50) 766-32-40

+380 (67) 132-63-11

Адреса:

 Вул. Карпатська, 15, приміщення науково-технічної бібліотеки університету (перший поверх, кабінет 8.13), Івано-Франківськ, Україна 76019

 

Електронна пошта:

pk@nung.edu.ua