Кафедра видобування нафти і газу

Додаткова інформація
Загальне фото

Розклад занять

Кафедра видобування нафти і газу  є випусковою і готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю  185 - Нафтогазова інженерія та технології; Освітня програма Видобування нафти і газу.

Навчальний процес забезпечуює: 3 доктори наук - професори, 8 кандидатів наук - доцентів, 1 старший викладач.

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю: 05.15.06 - “Розробка нафтових і газових родовищ” та підготовка фахівців освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» ОНП «Нафтогазова інженерія та технології».

Вагомим підтвердженням того, що на кафедрі видобування нафти і газу  готують фахівців високого рівня, є реалії працевлаштування випускників кафедри, як на теренах України так і у провідних компаніях по всьому світу.

Новини

Під егідою SPE Central Ukraine Section проведено захід по обміну досвіду від стейхолдерів.До вступного слова були запрошені ректор Ігор Чудик та проректор з наукової роботи Олександр Кондрат.

Днями було проведено другий етап XXXVІ науково-технічної конференції студентів ІФНТУНГ 2023/2024 н.р. присвячену нафтогазовій галузі. На засіданні підсекції розглянуто 8  студентських наукових робіт. Рішення оргкомітету присудили: