Дисципліни вільного вибору

Дисципліни вільного вибору на 2023/2024 н.р.

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

– дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (перехід на каталог)

– професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

        Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін із кафедрального каталогу передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

       Основні етапи вибору дисциплін із кафедрального каталогу:

1) дирекція інституту, гарант ОПП та куратори груп інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій та/або робочих програм дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

     

 

Кафедральний каталог вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу для здобувачів вступу 2023 р. 

Вибірковий блок "Розробка та експлуатація нафтових родовищ"

Використання програмних продуктів при проектуванні розробки та експлуатації нафтових родовищ (робоча програма, анотація)

Новітні технології розробки та експлуатації нафтових родовищ (робоча програма, анотація)

Експлуатація нафтових свердловин в ускладнених умовах (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ"

Використання програмних продуктів при проектуванні розробки та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ (робоча програма, анотація)

Новітні технології розробки та експлуатації газових родовищ (робоча програма, анотація)

Експлуатація газових свердловин в ускладнених умовах (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Морські нафтогазові технології"

Попередження і ліквідація аварій на морських нафтогазових промислах (робоча програма, анотація)

Проєктування, будівництво та експлуатація морських нафтогазових споруд (робоча програма, анотація)

Освоєння та експлуатація свердловин на морі (робоча програма, анотація)

 

 

 

Кафедральний каталог вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу для здобувачів вступу 2022 р.

Вибірковий блок "Розробка та експлуатація нафтових родовищ"

Проєктування розробки нафтових родовищ (робоча програма, анотація)

Проєктування експлуатації нафтових свердловин (робоча програма, анотація)

Новітні технології розробки та експлуатації нафтових родовищ (робоча програма, анотація)

Проєктування систем збору і підготовки нафтопромислової продукції (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ"

Проєктування розробки газових і газоконденсатних родовищ (робоча програма, анотація)

Проєктування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин (робоча програма, анотація)

Новітні технології розробки та експлуатації газових і газоконденсатних родовищ (робоча програма, анотація)

Проєктування систем збору і підготовки газопромислової продукції (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Морські нафтогазові технології"

Попередження і ліквідація аварій на морських нафтогазових промислах (анотація)

Проєктування, будівництво та експлуатація морських нафтогазових споруд (анотація)

Освоєння свердловин на морі (анотація)

Проєктування систем збору і підготовки нафто- і газопромислової продукції на морі (анотація)

 

 

Описати історію розвитку освітньої програми від моменту її започаткування

чому відкрили, хто ініціатор, які зміни відбулись (причини), хто пропонував зміни

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ, які зараз навчаються на 3-му курсі (2019 рік вступу/ПЗСО, 2021 рік вступу/МС)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
назва дисципліни лектор семестр кр./ год. форма контролю відеозвернення анотація
Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні Мельниченко Юрій Гримиславович 7 5 кр./150 год. екзамен відеозвернення анотація
Морські нафтогазові технології Якимечко Ярослав Яремович 7 5 кр./150 год. екзамен відеозвернення анотація
Основи наукових досліджень Дубей Ольга Ярославівна 8 3 кр./90 год. диф.залік відеозвернення анотація
Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів Кондрат Олександр Романович 8 4 кр./120 год. диф.залік відеозвернення анотація
ДЛЯ СТУДЕНТІВ, які зараз навчаються на 1-му курсі (2022 рік вступу)
другого (
МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти
Видобуток залишкових вуглеводнів із виснажених нафтових і газових родовищ Кондрат Олександр Романович 3 4 кр./120 год. екзамен відеозвернення анотація
Експлуатація обводнених газових і газоконденсатних свердловин Матіїшин Лілія Ігорівна 3 3 кр./90 год. залік відеозвернення анотація
Експлуатація свердловин у нестійких колекторах Мороз Леся Богданівна 3 3 кр./90 год. залік відеозвернення анотація

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ, які зараз навчаються на 3-му курсі (2019 рік вступу/ПЗСО, 2021 рік вступу/МС)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

назва дисципліни лектор семестр кр./ год. форма контролю відеозвернення анотація
Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні Мельниченко Юрій Гримиславович 7 5 кр./150 год. екзамен відеозвернення анотація
Морські нафтогазові технології Якимечко Ярослав Яремович 7 5 кр./150 год. екзамен відеозвернення анотація
Основи наукових досліджень Дубей Ольга Ярославівна 8 3 кр./90 год. диф.залік відеозвернення анотація
Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів Кондрат Олександр Романович 8 4 кр./120 год. диф.залік відеозвернення анотація
ДЛЯ СТУДЕНТІВ, які зараз навчаються на 1-му курсі (2021 рік вступу)
другого (
МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти
Видобуток залишкових вуглеводнів із виснажених нафтових і газових родовищ Кондрат Олександр Романович 3 4 кр./120 год. екзамен відеозвернення анотація
Експлуатація обводнених газових і газоконденсатних свердловин Матіїшин Лілія Ігорівна 3 3 кр./90 год. залік відеозвернення анотація
Експлуатація свердловин у нестійких колекторах Мороз Леся Богданівна 3 3 кр./90 год. залік відеозвернення анотація

 

Додаткову інформацію можете знайти за посиланням на відповідній сторінці навчального відділу ІФНТУНГ

Інстукція щодо електронного кабінету студента: тут