Спеціалізована вчена рада Д 20.052.02

Чудик Ігор Іванович - голова спеціалізованої вченої ради - д.т.н., професор, ректор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.15.06.

Phone number (s):
Address:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 20.052.02
Матіїшин Лілія Ігорівна,
Кафедра видобування нафти і газу,
Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу,
вул. Карпатська, 15,
м. Івано-Франківськ,
Україна,
76019

 Загальне фото

Заступник голови:

 • Фем’як Ярослав Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.15.10.

Вчений секретар:

 • Матіїшин Лілія Ігорівна, к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.15.06.

Члени ради:

 • Бондаренко Володимир Ілліч, д.т.н., професор, професор кафедри, НТУ «Дніпровська політехніка» МОН України, спеціальність 05.15.06;
 • Витязь Олег Юлійович, д.т.н., професор, директор Інституту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.15.10;
 • Грудз Володимир Ярославович, д.т.н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.15.06;
 • Дреус Андрій Юлійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 05.15.10;
 • Кондрат Олександр Романович, д.т.н., професор, проректор з найкової роботи, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.15.06;
 • Кондрат Роман Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.15.06;
 • Мислюк Михайло Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.15.10;
 • Мойсишин Василь Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.15.10;
 • Судаков Андрій Костянтинович, д.т.н., професор, професор кафедри,  НТУ «Дніпровська політехніка» МОН України, спеціальність 05.15.10;
 • Фик Ілля Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.15.06.

         В ІФНТУНГ функціонує спеціалізована вчена рада Д20.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.15.06 - Розробка нафтових та газових родовищ (з технічних наук); 05.15.10 - Буріння свердловин (з технічних наук) до 27 квітня 2026 року (Наказ МОН 27.04.2023 № 491, Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів).

 

News