Рибіцький Ігор Володимирович

Рибіцький Ігор Володимирович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

прилади та системи неруйнівного контролю

Кваліфікаційний рівень

інженер-фізик

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

професор кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики

Загальна інформація

Email:  ihor.rybitskyi@nung.edu.uaфон
Facebook: facebook_Rybitskyi

Посилання на профілі у наукових виданнях:

ORCID ID      Scopus       web of science             Google scholar

ORSID        Scopus          WOS       Google Scholar

 

Відзнаки / Нагороди:

2010    Кращий аспірант/студент з НК та ТД (Українське товариство неруйнівного контролю)

2012    Почесна грамота (Івано-Франківської облдержадміністрації)

2015    Премія Президента України для молодих вчених

2016    Медаль «За оборону Маріуполя», нагрудний знак «Знак пошани», подяка командира військової частини.

Інші посади:

 • Завідувач лабораторією енергетичного аудиту ІФНТУНГ з 2009 р.
 • Директор ТОВ "Нафтогазовий науково-технологічний парк" (ТОВ "ТЕХНОПАРК" при ІФНТУНГ), 2011-2013р.

     

Навчальна робота

Викладач дисциплін:фон

 • Вступ до спеціальності
 • Технічна діагностика та контроль якості нафтогазового обладнання
 • Технічна діагностика електрообладнання
 • Енергоефективність в архітектурі
 • Енергетичний контроль
 • Енергоаудит та сертифікація
 • Екологічна стандартизація та сертифікація
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Методи екологічної діагностики
 • Основи теплотехніки та технічна термодинаміка

 

Наукова діяльність

 фонТема дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора технічних наук: "Новітні методи та засоби контролю експлуатаційних параметрів газопровідних систем" (2021)

     Тема дисертаційного дослідження на здобуття ступеня кандидата технічних наук: "Удосконалення акустичного методу контролю товщини металоконструкцій" (2009)

      Наукові інтереси: новітні методи неруйнівного контролю; контроль експлуатаційних параметрів газотранспортних систем; енергоефективність, енергозаощадження; відновлювальні джерела енергії; енергоаудит; тепловізійний контроль.

 

     Патенти:

 • Пат. 36639 Україна, МПК (2006). Спосіб неруйнівного контролю корозійного пошкодження та товщини металевих виробів / Карпаш О.М., Криничний П.Я., Карпаш М.О., Рибіцький І.В.; заявник і патентовласник  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. - №а200700055 ; заявл. 02.01.2007 ; публ. 10.11.2008, Бюл. №21.
 • Патент на корисну модель UA 40002 U. Ультразвуковий перетворювач для безконтактного вимірювання товщини матеріалів при використанні повітряно-акустичного зв’язку / Карпаш О.М., Рибіцький І.В., Карпаш М.О. (Україна). – Опубл. 25.03.2009р, Бюл. № 6, 2009 р.
 • Патент на корисну модель UA 42294 U. Спосіб неруйнівного контролю ударної в’язкості елементів металоконструкцій        / Карпаш О.М., Тацакович Н.Л., Карпаш М.О., Рибіцький І.В., (Україна). – Опубл. 25.06.2009р, Бюл. № 12, 2009 р.
 • Патент на винахід UA №90007. Акустичний спосіб безконтактного контролю глибини корозійного пошкодження трубопроводів / Карпаш О.М., Карпаш М.О., Рибіцький І.В., Котурбаш Т.Т., (Україна). – Опубл. 25.03.2010, Бюл. №6, 2010 р.
 • Патент на винахід UA №92846. Спосіб експрес-визначення теплоти згоряння природного газу / Карпаш О.М., Дарвай І.Я., Карпаш М.О., Яворський А.В., Рибіцький І.В. (Україна). – Опубл. 10.12.2010, Бюл. №23, 2010 р.
 • Патент № 106840 Україна, МПК (2014.01) G01F 23/00. – № а 2013 09982; Заявл. 12.08.2013 р.; Опубл. 10.02.2014 р., Бюл. № 3. – 9 с. – Режим доступу:http://uapatents.com/9-106840-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-rivnya-ridini-vporozhnini-gazoprovodu.html?do=all. Пристрій для вимірювання рівня рідини в порожнині газопроводу / Карпаш О.М., Рибіцький І.В., Карпаш М.О., Банахевич Р.Ю.
 • Патент на корисну модель UA 114212 U. Спосіб експрес визначення теплоти згоряння природного газу з урахуванням температури / Карпаш О.М., Дарвай І.Я., Карпаш М.О., Яворський А.В., Рибіцький І.В., Височанський І.І. (Україна). – Опубл. 10.03.2017р, Бюл. № 5, 2017 р.

 

     Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:

 • NEFCO / "Project Implementation Unit Support (PIU support) in relation to Energy Efficiency in Public Buildings in the Cities of Ivano-Frankivsk and Chernivtsi" / Senior EE/district heating engineer, 2016-2023
 • Project HUSKROUA/1702/6.1/0075 “Cross-border Network of Energy Sustainable Universities (NET4SENERGY)”, ENPI CBC Programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine 2014-2020, Project expert
 • Project HUSKROUA/1702/6.1/0015 “Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region (EnyMSW)”, ENPI CBC Programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine 2014-2020, Project expert
 • Municipal finance strengthening initiative (MFSI-II) roll-out supported by USAID in the support of EITI in Ivano-Frankivsk, Zakapattya, Chernivtsi, Lviv and Volyn Oblasts (subgranted to NGO “Bureau of Research, Innovations and Technologies”). Project expert
 • Energy auditing and development of energy-efficient measures for Dolyna gas compressor station of PJSC “Ukrtransgaz” (funded by PJSC “Ukrtransgaz”) 2016-2017
 • Researcher, Project 543966 "Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development". Programme Funded by EU. (TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) 2015-2017.
 • Project Leader, Project “Energy Audit, Monitoring and Analyzing of Energy Efficiency for Ukrtransgaz equipment”, SC “Ukrtransgaz”
 • Development of corporate standards for PJSC “Ukrtransnafta”. Project expert
 • Researcher, Project 609570 "Building a more effective pathway leading from research to innovation through cooperation between the European Union and Eastern Partnership countries in the field of energy efficiency" (INNOVAER-EAST). The INNOVER-EAST project is funded by the Seventh Framework Programme of the EU. 2015-2016.
 • Supervisor, "The introduction of solutions using renewable energy sources and improving energy efficiency in the Tlumach region" NR 313/2015/PPR2015. Funded by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. 2015.
 • Local Short-Term Expert (ENPI CBC Programme 2007-2013, Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine, "Cross-border innovation network for technology transfer", HUSKROUA/1101/194 2013-2014.
 • Local Short-Term Expert. (Crosborder Network of Energy Sustainable Universities (Net4SEnergy), № HUSKROUA 1702/6.1/0075).Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. 
 • Local Short-Term Expert. Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region (EnyMSW), № HUSKROUA 17026.1/0015
 • Debate Tournament Expert of Project “Saving Energy – Saving Future”, HUSKROUA/0901/001, 2010

 

     Підвищення кваліфікації:

 • International Visitors Leadership Program “The U.S. Experience in Research Commercialization and Marketing”, 2012
 • Сертифікат про проходження тренінгу на тему "Термографічний аналіз будівель" у м. Фельдафінг, Німеччина, 26-30 січня 2020р., за підтримки GiZ. 
 • The Norwegian Ministry of Foreign Affairs/ Master Program in Energy Management and Energy Planning – Team leader (2006-2009)
 • Підвищення кваліфікації за напрямом "Експерт з технічного обстеження і нагляду будівель та інженерних споруд", посвідчення №75-10-11 видане ДП"Головний навчально-методичний центр національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці".
 • Пройшов курс навчання, склав іспити і рішенням атестаційної комісії від 15.06.2016 р. протокол №242-16 надано правона проведення експертизи технологічної, конструкторської, технічної документації та експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки у будівництві, посвідчення №75-10-11 від 15.06.2016 видане ДП"Головний навчально-методичний центр національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці". 
 • В рамках освітнього проекту TEMPUS 543966 «Вища інженерна освіта для екологічно усталеного промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) в період з 7 по 13 червня 2015 року (наказ № 118/4 від 21.04.15 р.) і з 22 по 28 травня 2016 року (наказ № 115/4 від 26.04.16 р.) проведено навчальне стажування в Католицькому університеті Льовена (м. Гент, Бельгія) за напрямком енергозаощадження і енергоефективність, відновна енергетика. 
 • Підвищена кваліфікація шляхом особистої участі в реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Івано-Франківськ і м. Чернівці в період з 02.05.2017р. по 31.12.2017р. Сертифікат "NorskEnergi" (Норвегія) V1-0207-17.  
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації НГ №02070855/000194-18 від 26.10.2018р. за програмою "Енергетичний менеджмент та енергоаудит", 144 години, курс "Енергетичний менеджмент. Проведення аудиту енергетичної ефективності. Обстеження інженерних систем будівель". 
 • Сетифікат про проходження курсу навчання для тренерів, тривалістю 72 години, за програмою "Підготовка енергоаудиторів для роботи з фондом енергоефективності", м. Львів, 25.07.2019р. Тренінг організований у рамках проекту "Підтримка еаціонального Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ (S2I) в Україні, що виконується GiZ від імені Федерального міністерства довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMU).
 • Сертифікат про проходження тренінгу на тему "Термографічний аналіз будівель" у м. Фельдафінг, Німеччина, 26-30 січня 2020р., за підтримки GiZ. 
 • Кваліфікаційний атестат №ЕЕ-003-10-18 щодо права провадити діяльність з "Проведення аудиту енергетичної ефективності будівель" (рішення атестаційної комісії ІФНТУНГ від 29 жовтня 2018 р. №003/2018).
 • Кваліфікаційний атестат №ІВ-003-10-18 щодо права провадити діяльність з "Обстеження інженерних систем будівель" (рішення атестаційної комісії ІФНТУНГ від 29 жовтня 2018 р. №010/2018).

 

Вибрані публікації
 • Indoor climate and energy monitoring system at educational institutions / Ihor Rybitskyi, Maksym Karpash, Andrii Yavorskyi, Vitalii Tsykh // Building Smart Communities for the Future: SMART solutions for energy. Technical University of Košice, 2021. р. 69-76. ISBN 978-80-553-3840-8.
 • Roadmap for building an energy management system at university as public institution / IHOR RYBITSKYI, MAKSYM KARPASH, ANDRII YAVORSKYI, VITALII TSYKH // Building Smart Communities for the Future: SMART solutions for energy. Technical University of Košice, 2021. р.77-84. ISBN 978-80-553-3840-8.
 • Volovetskyi V.B. , Doroshenko Y.V., Kogut G.M., Dzhus A.P., Rybitskyi I.V., Doroshenko J.I., Shchyrba O.M. Investigation of gas gathering pipelines operation efficiency and selection of improvement methods. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Volume 107, Issue 2, Pages 59 – 74. 2021. DOI 10.5604/01.3001.0015.3585
 • N. I. Chaban, I. V. Rybitskyi, M. O Karpash, V. D Myndiuk, Approbation and analysis of experimental researches's results of the extended method of physical-mechanical characteristics steels's control. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, p.37-49
 • Doroshenko, Ya.V., Kogut, G.М., Rybitskyi, I.V., Tarayevs'Kyy, O.S., Pyrig, T.Yu. Numerical investigation on erosion wear and strength of main gas pipelines bends (Чисельне дослідження ерозійного зношування та міцності відводів магістральних газопроводів). Physics and Chemistry of Solid State, 2021, 22(3), pp. 551–560. DOI 10.15330/pcss.22.3.551-560
 • I. V. Rybitskyi, M. B. Slobodyan, G. M. Kogut, V. Ya. Popovych, M. O. Karpash. Analysis of measures to enhance energy efficiency and sustainable development of the gas transmission system of Ukraine. New Trends in Production Engineering. Volume 2. Issue 2. P.76-84. DOI 10.2478/ntpe-2019-0046
 • Rybitskyi I. V., Trofimchuk V.  I., Kogut G. M. Enhancing the efficiency of gas distribution stations operation by selecting the optimal gas pressure and t emperature parameters at the station outlet. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. № 3. p. 47 – 52.  ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/047 
 • Okipnyi I., Poberezhny L., Zapukhliak V., Hrytsanchuk A., Poberezhna L., Stanetsky A., Kravchenko V., Rybitskyi I. Impact of long-term operation on the reliability and durability of transit gas pipelines. Strojnícky časopis. Journal of mechanical engineering. Vol. 70. 2020). No 1. p. 115 – 126. doi: 10.2478/scjme-2020-0011, print issn 0039-2472, on-line issn 2450-5471 ©2020 Sjf Stu Bratislava 
 • Doroshenko Y., Rybitskyi I. Investigation of the influence of the gas pipeline tee geometry on hydraulic energy loss of gas pipeline systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 1. Issue 8-103. 2020. Pages 28-34. ISSN: 17293774. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.192828
 • I. V. Rybitskyi, A. P. Oliynyk, A. V. Yavorskyi, O. M. Karpash, M. O. Karpash, V. S. Tsykh, M. B. Slobodyan. Impact Assessment of Non-Technological Fluid Accumulations in the Cavity of an Existing Gas Pipeline on the Energy Efficiency of Its Operation. PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE. V. 20, № 4 (2019) p. 457-466. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. ISSN 1729-4428. УДК 622.691.4, 620.179.17. DOI: 10.15330/pcss.20.4.457-466. http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/issue/view/233
 • Doroshenko Ya. V., Karpash O. M., Rybitskyi I. V. Investigation of dispersed contaminates influence on the hydraulic energy consumption of elements of gas pipeline systems with complex geometry. Topical scientific researcher into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. Sofia. Publishing House “St. Ivan Rilski”.2020. P. 182–207. ISBN 978-954-353-408-1
 • Raiter P., Karpash O., Yavorskyi A., Rybitskyi I. Methods and system for non-separational evaluation of hydrocarbon flow composition. Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored. Petrosani. Romania. UNIVERSITAS Publishing. 2019. 476p. pp. 304 – 326. ISBN (print): 978-3-11-067479-8, ISBN (e-book): 978-3-11-067480-4
 • В. Д. Миндюк, Н. І. Чабан, І. В. Рибіцький, О. М. Карпаш. Дослідження зв’язку між параметрами акустичних структурних шумів конструкційних сталей та їх механічними властивостями. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2020. № 3. Physicochemical Mechanics of Materials.
 • І. В. Рибіцький, В. І. Трофімчук. Відбір тепла із лінії трубопроводів охолоджуючого масла газоперекачуючого агрегату та способи його ефективного використання. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2019 (119). ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. С. 133-139. DOI: 10.30929/1995-0519.2019.6.133-139
 • Н. І. Чабан, І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, В. Д. Миндюк. Апробація та аналіз результатів експериментальних досліджень удосконаленого методу контролю фізико-механічних характеристик сталей. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ. 2018. №4(69). С. 37-49.
 • І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, А. В. Яворський, П. М. Райтер, І. О. Орлов, М. І. Болховітін. Виготовлення, налагодження та промислова апробація в умовах ПАТ «Укртрансгаз» приладу для експрес-контролю теплоти згоряння природного газу. Нафтогазова галузь України. 2018. №4. С. 32-37. УДК 620.179.
 • А. П. Олійник, Б. С. Незамай, І. В. Рибіцький. Математичне моделювання впливу силових факторів на характеристики трубопроводу в процесі експлуатації. Методи та прилади контролю якості. 2018. №1(40). С. 105-107. ISSN 1993 – 9981 (Print), ISSN 2415 – 3575 (Online).
 • І. В. Рибіцький, І. І. Височанський, О. М. Карпаш, М. О. Карпаш. Урахування температури природного газу при експрес-визначенні його теплоти згоряння . Нафтогазова енергетика.  2017. №2(28). С. 83-88. ISSN 1993 – 9868 (Print), ISSN 2415 – 3109 (Online).
 • І. В. Рибіцький, В. І. Трофімчук, М. О. Карпаш .Основні чинники енергоємності газотранспортної системи України та роль управлінських заходів для їх зменшення. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2017.  №4(65). С. 19-25. ISSN 1993 – 9973 (Print), ISSN 2415 – 332X (Online).
 • Карпаш М. О., Яворський А. В., Рибіцький І. В., Карпаш О. М. Сучасні методи і технології технічного діагностування металевих конструкцій та обладнання тривалого експлуатування. Науково-виробничий журнал «Нафтогазова галузь України». №3, 2017. С. 34 – 37. ISSN 2409-7500 (Print) ISSN 2518-1122 (Online).
 • Rybitskyi I., Karpash O., Darvay I., Karpash M. New low-cost method for determination of heating value of natural gas. Wiertnictwo. Nafta. Gaz. Vol. 28, Issue 1-2. Krakow, 2011, p.333-338, ISSN 1507-0042.
 • Рибіцький І. В. Математична модель узгоджуючого шару п’єзоперетворювача та розрахунок втрат енергії акустичних коливань при безконтактному способі вимірювання товщини / І. В. Рибіцький // Методи та прилади контролю якості. – 2007. - № 18. – С. 40-45.
 • Криничний П. Я. Контроль корозійних втрат металу неруйнівними методами / П. Я. Криничний, І. В. Рибіцький // Методи та прилади контролю якості. – 2005. – №14. – С. 80 – 84.

 

     Монографії та підручники :

 • Екологічна стандартизація і сертифікація. Конспект лекцій. Карпаш М.О. Архипова Л.М. Рибіцький І.В. (МВ 02070855-10133-2003). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.
 • Акустичний контроль конструкцій та устатковання у нафтогазовій галузі. Монографія. Карпаш М.О. Рибіцький І.В. Котурбаш Т.Т. Бондаренко О.Г. (ISBN: 978-966-694-157-5) Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011
 • Природний газ: інноваційні рішення для сталого розвитку: монографія / Загальна редакція: О. Карпаш. Редакційна колегія: Райтер П.М., Карпаш М.О., Яворський А.В., Тацакович Н.Л., Рибіцький І.В., Дарвай І.Я., Банахевич Р.Ю., Височанський І.І. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 398с., іл.
 • Rybitsky I., Slobodyan M., Kogut G., Popovych V., Karpash M. Analysis of  measures to enhance energy efficiency and sustainable development of the gas transmission system of Ukraine. New Trends in Production Engineering. Monograph, Part 2. Warsawa. 2019, pp.76-84. ISBN 978-973-741-645-2. https://doi.org/10.2478/ntpe-2019-0046. https://content.sciendo.com/view/journals/ntpe/2/1/article-p432.xml?lang=en&result=4&rskey=FdnWpB
 • Doroshenko Ya.V., Karpash O.M., Rybitskyi I.V. Investigation of dispersed contaminates influence on the hydraulic energy consumption of elements of gas pipeline systems with complex geometry. Topical scientific researcher into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Sofia: Publishing House “St. Ivan Rilski”– 2020 – P. 182–207. ISBN 978-954-353-408-1.
 • Raiter P., Karpash O., Yavorskyi A., Rybitskyi I. Methods and system for non-separational evaluation of hydrocarbon flow composition. Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored. – Petrosani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 476p. pp. 304 – 326. ISBN (print): 978-3-11-067479-8, ISBN (e-book): 978-3-11-067480-4. 
 • Карпаш М. О., Карпаш О. М., Ващишак І. Р., Доценко Є. Р., Миндюк В. Д., Рибіцький І. В., Яворський А. В. Технічна діагностика обладнання та конструкцій : навч. посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 413 с.
 • Energy efficiency and energy sustainable universities. Best practices of universities in Slovakia, Hungary, Romania and Ukraine (Project title: “Cross-border network of energy sustainable universities NET4SENERGY”) : Maksym Karpash, Ihor Rybitskyi, Andrii Yavorskyi, Vitalii Tsykh, Liubomyr Zhovtulia, Artur Voronych, Oleh Karpash, Serhii Maksymiuk. Multi-authored MONOGRAPH. – Ivano-Frankivsk : Suprun V. P., 2021. – 326 p. ISBN 978-617-7468-98-0