Якість освітніх програм – у пріоритеті

На початку січня  викладачі та працівники кафедри філології та перекладу (КФП) Інституту гуманітарної підготовки та державного управління організували міжкафедральний семінар з викладачами кафедри іноземних мов природничих факультетів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Метою проведення семінару, в якому взяли участь викладачі КФП, були обмін досвідом з колегами з інших ЗВО України та напрацювання рішень стосовно1 покращення відповідних освітніх програм ІФНТУНГ. Зокрема, були обговорені бакалаврська та магістерська освітні програми 2«Германські мови та літератури (переклад включно) – перша англійська», за якими навчаються філологи-здобувачі вищої освіти ІФНТУНГ.

Під час обговорення кафедра філології та перекладу ІГПДУ  отримала важливі поради та слушні зауваження стосовно наповнення та структури освітніх програм. Університетська філологічна спільнота вдячна за отримані рекомендації колегам: проф. кафедри іноземних мов природничих факультетів НПУ імені М.П. Драгоманова Світлані ІВАНЕНКО, доц. кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського та гаранту освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька» Оксані ТУРИШЕВІЙ, а також доцентам кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського Ользі ДЗИКОВИЧ, Ірині ГАМАН та Олені ЧАЙКОВСЬКІЙ.

Семінар виявився продуктивним та результативним. Його напрацювання будуть враховані при роботі над філологічними освітніми програмами ІФНТУНГ для покращення якості підготовки фахівців, яка завжди у пріоритеті.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5