Результати наукових досліджень у магістерській роботі

 

Магістр групи ЕКОм-22-3 Віталій Заріцький приймав участь у виконанні науково-дослідної роботи «Проведення спостережень за популяцією і угрупуванням тварин та різноманіттям рослинного покрову на території Битків-Бабченського родовища корисних копалин та проведення спостережень за впливом видобутку нафти і газу з Битків-Бабченського родовища на репрезентативні й унікальні наявні ландшафтні комплекси, об’єкти природно-заповідного фонду, які розташовані в районі родовища». 

Результати проведених ним  польових досліджень техногенного впливу об’єктів нафтогазовидобутку на природні об’єкти та їх аналіз представлені у магістерській роботі на тему «Екологічний моніторинг впливу видобування нафти і газу на Битків-Бабчинському родовищі» (керівник– д.т.н., професор Олег Мандрик).

 

 

  • Результати наукових досліджень у магістерській роботі
  • Результати наукових досліджень у магістерській роботі
  • Результати наукових досліджень у магістерській роботі
  • Результати наукових досліджень у магістерській роботі
  • Результати наукових досліджень у магістерській роботі
  • Результати наукових досліджень у магістерській роботі
  • Результати наукових досліджень у магістерській роботі